Uw zoekopdracht
Product

Verklaring uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994)

Gepubliceerd: 
24 september 2014
Laatste wijziging: 
01 december 2015

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. Zo kunt u er een bewijs aanvragen dat u vóór 1 oktober 1994 bent uitgeschreven uit Nederland of een kopie van een persoonskaart uit het vestigingsregister.

Met het bewijs van uitschrijving verklaart de Nederlandse overheid dat u voor 1 oktober 1994 uit het Nederlandse bevolkingsregister bent uitgeschreven. U heeft dit document bijvoorbeeld nodig als u uw Nederlands rijbewijs of reisdocument wilt vernieuwen.
Let op: een 'verklaring uitschrijving uit Nederland' vanaf 1 oktober 1994 vraagt u aan bij de gemeente Den Haag of bij 1 van de andere 17 gemeenten die het Register Niet Ingezetenen (RNI) bijhouden.  

U kunt de verklaring van uitschrijving digitaal aanvragen.

Vraag verklaring of kopie persoonskaart aan

Kopie van persoonskaart uit het vestigingsregister

Soms kan een instantie naar een kopie van uw persoonskaart uit het vestigingsregister vragen. Met het formulier kunt u deze kopie aanvragen. Ook als u de aanvraag vanuit een gemeente of andere overheidsinstantie doet.  

Schriftelijk aanvragen

U kunt de verklaring of de kopie van de persoonskaart ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Publiekszaken, Vestigingsregister
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Houdt u er rekening mee dat het behandelen van schriftelijke aanvragen langer duurt. Aanvragen via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Nodig bij de aanvraag

 • Een brief met daarin uw persoonsgegevens, uw (post)adres en het doel van uw aanvraag.
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Vraagt u een bewijs aan voor iemand anders? Dan heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs en een schriftelijke machtiging van deze persoon nodig.

Gegevens op de verklaring

Op het bewijs van uitschrijving kunnen de volgende gegevens staan:

 • (geslachts)naam
 • voornamen
 • geboortedatum en -plaats
 • datum van uitschrijving
 • laatste gemeente van inschrijving
 • land van bestemming
 • eventueel uw nationaliteit(en) en burgerlijke staat op datum van uitschrijving

Voorwaarden

 • U bent tussen 1940 en 1 oktober 1994 uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister (nu de basisregistratie personen) en u heeft zich na deze datum niet opnieuw bij een gemeente in Nederland ingeschreven.

Kosten

Een verklaring van uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) kost € 4,05. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u ook portokosten.

Hoe lang duurt het?

Ongeveer 2 maanden.

Gepubliceerd: 
24 september 2014
Laatste wijziging: 
01 december 2015