Uw zoekopdracht
Product

Verhuizing doorgeven

Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
21 februari 2017

Verhuist u binnen Den Haag of naar Den Haag vanuit een andere gemeente in Nederland? Geef dan online uw verhuizing door. Doe dit maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Regel direct uw adreswijziging. Dit doet u simpel en snel als u de volgende gegevens bij de hand houdt:

 • uw DigiD inloggegevens
 • een digitale versie (scan) van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • een digitaal bewijs (scan) van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract (zie bewijs van bewoning). U kunt ook een foto van dit document maken en die uploaden.

Maak nu uw keuze:

Ik verhuis binnen Den Haag

Ik verhuis naar Den Haag

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen. U krijgt hier geen bericht over. Wilt u de status weten van de wijziging? Log dan in op mijndenhaag.nl met uw DigiD inloggegevens.

Voorwaarden

U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.
  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en -plaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en -plaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief. Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:
  1. zijn of haar geldig legitimatiebewijs
  2. (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs
  3. de ondertekende machtigingsbrief.

Verhuizing vanuit het buitenland of naar andere gemeente

 • Verhuist u vanuit het buitenland naar Den Haag? Kijk dan op vestigen vanuit het buitenland.
 • Verhuist u vanuit het buitenland naar Den Haag en heeft u al eerder ingeschreven gestaan in Nederland? Kijk dan op hervestiging in de BRP.
 • Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente.
 • Verhuist u vanuit Den Haag naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek doorgeven. Lees hoe u dit kunt doen.
 • Bent u uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA), bijvoorbeeld omdat u dakloos was? En wilt u zich weer inschrijven? Kijk dan bij hervestiging in de BRP.

Schriftelijk doorgeven

Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing binnen en naar Den Haag schriftelijk doorgeven? Print dan het formulier uit, vul het in en stuur het daarna naar de afdeling Publiekszaken van de gemeente Den Haag. Vergeet niet de vereiste bijlagen mee te sturen.

Aan de balie doorgeven: afspraak maken

Het is mogelijk uw verhuizing persoonlijk door te geven aan de balie op een van de stadsdeelkantoren. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen/meesturen bij verhuizing schriftelijk doorgeven of aan de balie

Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

 • een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract (zie bewijs van bewoning).

Als u uw verhuizing schriftelijk doorgeeft, stuur dan kopieën van deze documenten mee met het formulier.

Briefadres

Verhuist u binnen Den Haag maar kunt u nog niet ingeschreven worden op uw nieuwe adres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.

Niet ingeschreven in de BRP?

Woont u in Den Haag maar staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)? Bijvoorbeeld omdat u de geprivilegieerde status heeft? Dan hoeft u uw verhuizing niet door te geven.

Video

Bekijk de video Inschrijving bij de gemeente op het Youtube-kanaal van de gemeente.


Gepubliceerd: 
06 december 2016
Laatste wijziging: 
21 februari 2017