Uw zoekopdracht
Product

Verhuizing doorgeven

Gepubliceerd: 
01 mei 2017
Laatste wijziging: 
01 mei 2017

Verhuist u naar een ander adres? Geef uw adreswijziging dan door aan de gemeente. Lees hoe u dit kunt doen als u binnen of naar Den Haag verhuist of als u uit de stad vertrekt. Kijk ook welke andere zaken rond uw verhuizing u bij de gemeente kunt regelen.

Kijk welke informatie u voor uw situatie nodig heeft.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

 • Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

 • Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.
 • Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:
 1. zijn of haar geldig legitimatiebewijs
 2. (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs
 3. een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.
 4. de ondertekende machtigingsbrief.

Verhuizen binnen of naar Den Haag binnen Nederland

U moet uw verhuizing binnen of naar Den Haag maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Dit kunt u online, schriftelijk of aan de balie regelen.

Online uw verhuizing melden

 • U kunt uw adreswijziging simpel en snel online regelen als u de volgende gegevens alvast opzoekt:
  • uw DigiD inloggegevens
  • een digitale versie (scan) van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een digitaal bewijs (scan) van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract (zie de pagina Bewijs van bewoning). U kunt ook een foto van dit document maken en die uploaden. Let op: de geüploade bestanden mogen niet groter zijn dan 2 MB en moeten het formaat .jpeg hebben. De bewijsstukken die u uploadt, worden 6 maanden bewaard.
 • Maak uw keuze:

Ik verhuis binnen Den Haag

Ik verhuis naar Den Haag

Schriftelijk uw adreswijziging melden

 • Heeft u geen DigiD en wilt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven? Print dan het formulier Papieren aangifte verhuizing, vul het in en stuur het daarna naar:
  Gemeente Den Haag
  Publiekszaken
  Postbus 12620
  2500 DL Den Haag
 • Vergeet niet de volgende bijlagen mee te sturen:
  • een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • een kopie van een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.

Aan de balie uw adreswijziging melden

 • U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie op 1 van de stadsdeelkantoren. Maak hiervoor een afspraak. Geef bij het maken van de afspraak door voor hoeveel mensen de verhuizing geldt.
  Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft moet u de volgende documenten kunnen laten zien:
  • een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, zie de pagina Bewijs van bewoning.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 5 werkdagen. U krijgt hier geen bericht over. Wilt u de status weten van de wijziging? Log dan in op mijndenhaag.nl met uw DigiD inloggegevens.

Ook regelen

Verhuist u binnen Den Haag? En kunt u nog niet ingeschreven worden op uw nieuwe adres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Aangifte van een briefadres kan niet digitaal.

Denk bij verhuizing binnen Den Haag ook aan:

Verhuist u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Den Haag? Denk dan ook aan:

Verhuizen vanuit het buitenland naar Den Haag

Blijft u in Den Haag voor langere tijd, voor de eerste keer of heeft u eerder ingeschreven gestaan bij een Nederlandse gemeente? Of werkt u in Nederland als diplomatiek of consulair ambtenaar of bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties? Kijk dan wat u moet doen op de pagina Vestigen vanuit het buitenland.

Ook regelen

Verhuist u vanuit het buitenland naar Den Haag? Denk dan ook aan:

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente.

Ook regelen

Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente binnen Nederland? Denk dan ook aan:

Verhuizen naar het buitenland

Gaat u emigreren naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek doorgeven. Kijk wat u moet doen op de pagina Verhuizing naar het buitenland doorgeven.

Ook regelen

Verhuist u vanuit Den Haag naar het buitenland? Denk dan ook aan:

Verhuizen briefadres

Heeft u geen woonadres? Dan kunt u een briefadres opgeven. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Verhuist degene bij wie u een briefadres heeft? Wijzig dan uw briefadres.

Video

Bekijk de video Inschrijving bij de gemeente op het Youtube-kanaal van de gemeente.

Gepubliceerd: 
01 mei 2017
Laatste wijziging: 
01 mei 2017