Product

Toeristenbelasting

Gepubliceerd: 
25 januari 2017
Laatste wijziging: 
18 mei 2017

In Den Haag wordt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, toeristenbelasting geheven. U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven.

Toeristenbelasting is verschuldigd over toeristische en zakelijke overnachtingen.

Wie betaalt toeristenbelasting?

Als u een overnachting aanbiedt tegen een vergoeding, bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. U kunt de belasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de gemeente. Ook als u als particulier via bijvoorbeeld Airbnb of Wimdu tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven overnachtingen aanbiedt, moet u toeristenbelasting betalen.

Let op: verhuurt u uw woning tijdens vakantie of wilt u een Bed and Breakfast beginnen? Dan moet u rekening houden met een aantal regels.

Verklaring Hagenaars toeristenbelasting

Inwoners van de gemeente Den Haag hoeven geen toeristenbelasting te betalen. U moet dan wel goed in de administratie opnemen dat de gast een Hagenaar was. Dat kan met het formulier Verklaring Hagenaars toeristenbelasting.

Tarieven

De tarieven zijn vereenvoudigd. Er wordt geen toeristenbelasting geheven voor het verblijf van personen die jonger zijn dan 13 jaar.

Soort overnachting Tarief 2017
hotels, recreatiewoningen, Bed and Breakfast of andere vorm van overnachten € 3,35
camping of haven € 2,05

Bovendien geldt met ingang van 2016 de volgende regeling: Als u kunt aantonen dat het verblijf in Den Haag ten minste 3 weken aaneengesloten duurt, hoeft u voor de overnachtingen na die 3 weken geen toeristenbelasting in rekening te brengen. In de praktijk betekent dit dat u per persoon per verblijfsperiode maximaal 21 overnachtingen toeristenbelasting in rekening brengt.

Tarievenkaart

U kunt het overzicht van de tarieven in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans) ook downloaden:

Aangifte en betalen

U krijgt na afloop van elk kwartaal het aangiftebiljet.

  • U moet het aangiftebiljet terugzenden. U kunt hiervoor gebruik maken van de retourenvelop.
  • Doe de betaling gelijktijdig met de aangifte. Vermeld bij elektronisch betalen het aangiftenummer.
  • Ook als u over het op het aangiftebiljet vermelde tijdvak geen belasting bent verschuldigd, of als u van mening bent dat u het aangiftebiljet ten onrechte heeft ontvangen, moet u het biljet ingevuld en voorzien van uw handtekening terugzenden.

Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

Meldingsplicht starters

Biedt u voor het eerst tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u zich schriftelijk melden bij Belastingzaken. Gebruik daarvoor het formulier dat voor uw situatie geldt:

Aanmelden toeristenbelasting voor ondernemers

Aanmelden toeristenbelasting voor particulieren

Naheffingsaanslag/boete

Doet u niet of te laat aangifte toeristenbelasting? Of doet u wel aangifte maar betaalt u niet of niet op tijd? Dan krijgt u een naheffingsaanslag met boete.

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag toeristenbelasting en/of boete die u moet betalen? U kunt daartegen bezwaar maken.

Contact

Gepubliceerd: 
25 januari 2017
Laatste wijziging: 
18 mei 2017