Product

Belasting betalen met automatische incasso

Gepubliceerd: 
12 februari 2016
Laatste wijziging: 
14 april 2016

Automatische incasso is een betaalmethode waarbij u de gemeente machtigt het aanslagbedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt automatisch rond de 25e van elke maand. Als u gebruik maakt van deze methode hoeft u, in tegenstelling tot de betalingsregeling, geen rente te betalen.

Voorwaarden:

 • Het bedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan € 10.000
 • De aanslag betreft een woonlastennota

Hoe werkt het?

U machtigt de gemeente om het aanslagbedrag van uw rekening af te schrijven. De machtiging loopt door voor elke woonlastennota die u daarna ontvangt, totdat u hem zelf stopzet of de afschrijving 2 keer mislukt is. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment waarop u automatische incasso aanvraagt. Doet u dit direct na ontvangst van de aanslag? Dan wordt het bedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Vraagt u automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven waardoor het maandbedrag hoger is.

Bijvoorbeeld:

U ontvangt in februari een belastingaanslag. Direct na ontvangst van de belastingaanslag vraagt u automatische incasso aan. De eerste termijn wordt dan in maart afgeschreven. De laatste termijn in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 12 termijnen.

Vraagt u de automatische incasso een maand later aan ( maart in dit voorbeeld ), dan wordt de eerste termijn in april afgeschreven. De laatste in februari van het volgende jaar. In totaal zijn dit 11 termijnen. In dit geval zal het maandbedrag iets hoger zijn, want het aanslagbedrag wordt gedeeld in 11 termijnen en niet in 12. Vraag dus zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag automatische incasso aan.

Vraag incasso aan

U kunt een automatische incasso ook schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor de machtigingskaart voor doorlopende incasso die bij uw woonlastennota zit. Dit gaat om een doorlopende machtiging. U hoeft de machtigingskaart dus niet elk jaar opnieuw op te sturen.

Tussentijds aflossen

Het is mogelijk om tussentijds af te lossen. Bijvoorbeeld met uw vakantiegeld. Het maandbedrag zal daardoor omlaag gaan. U kunt aflossen door een bedrag over te maken met internetbankieren. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer dat op de belastingaanslag staat.

Stopzetten van automatische incasso

Als u geen gebruik meer wilt maken van deze betaalmethode, dan kunt u de machtiging intrekken.

Trek incasso in

U kunt uw automatische incasso ook schriftelijk intrekken. Daarvoor kunt u bij uw bank een rode intrekkingskaart halen. Vul deze kaart in en stuur die op naar Belastingzaken.
Stopt u een automatische incasso zelf? Dan krijgt u een brief van Belastingzaken waarin staat vermeld welk bedrag u nog aan gemeentelijke belastingen moet betalen. Bij deze brief zit geen acceptgirokaart. U moet zelf zorgen dat u het bedrag op tijd betaalt

Rekeningnummer wijzigen

Wijzig rekeningnummer

U kunt de wijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar Belastingzaken. In die brief moet het volgende staan:

 • het oude rekeningnummer
 • het nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop de wijziging in moet gaan
 • het aanslagnummer/biljetnummer/betaalkenmerk waarvoor de afschrijving plaatsvindt
 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Naam van de aanslag wijzigt

Is uw naam op de aanslag gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u getrouwd of gescheiden bent, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen voor automatische incasso.

Mislukte automatische incasso (storno)

Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, dan mislukt de automatische incasso. Dit heet een storno. Als dit gebeurt dan krijgt u een brief van Belastingzaken met het verzoek het maandbedrag alsnog te betalen. De volgende maand betaalt u gewoon weer via automatische incasso.
Bij een 2e storno wordt de automatische incasso voor de rest van het jaar stopgezet. U moet het bedrag dat voor deze aanslag nog openstaat in 1 keer betalen. U krijgt daarover een brief. Bij een nieuwe aanslag woonlastennota gaat de automatische incasso weer in.
Weet u niet waarom het is mislukt? Dan kunt u dit bij uw bank navragen.

Niet eens met de afschrijving?

Bent u het niet eens met de afschrijving? Dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten. Hiervoor heeft u 8 weken de tijd.

Gepubliceerd: 
12 februari 2016
Laatste wijziging: 
14 april 2016