Uw zoekopdracht

Kiezers buiten Nederland: Iemand machtigen om voor u te stemmen

Gepubliceerd: 
15 september 2016
Laatste wijziging: 
21 november 2016

Bent u voor langere tijd in het buitenland, maar wilt u iemand in Nederland namens u laten stemmen? Dan kunt u die persoon een machtiging geven. U moet dat wel vooraf regelen.

Hoe u iemand machtigt om voor u te stemmen, hangt af van uw situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • U staat niet meer in Nederland ingeschreven.
  • U staat nog wel in Nederland ingeschreven.

Let op! Controleer bij de persoon die u machtigt, of hij of zij ook is gemachtigd door andere personen. Een persoon mag maximaal namens 2 andere mensen stemmen. Daarnaast moet hij of zij natuurlijk zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Als u niet meer in Nederland ingeschreven staat

  • Vul het formulier ‘Kiezers buiten Nederland: registratie verkiezingen 2017’ in.
  • Bij ‘Stap 3 van 4: Manier van stemmen’ geeft u aan dat u iemand wilt machtigen om namens u te stemmen.
  • Na het invullen van het formulier ondertekent u het en stuurt u het op naar de persoon die namens u gaat stemmen.
  • Die persoon ondertekent het formulier ook en stuurt het op naar Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Let op: het formulier moet uiterlijk op 1 februari 2017 bij de gemeente Den Haag binnen zijn.
  • Daarna ontvangt de persoon die namens u gaat stemmen per post een bewijs dat hij of zij door u gemachtigd is. Met deze volmacht kan hij of zij namens u stemmen.

Als u nog wel in Nederland ingeschreven staat

  • Staat u niet in Den Haag ingeschreven? Neem contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Staat u in Den Haag ingeschreven? Vul dan het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’ (model L8) in.

  • Onderteken het formulier en stuur het op naar Unit Verkiezingen. Let op: het formulier moet uiterlijk op 10 maart 2017 om 17.00 uur bij Unit Verkiezingen binnen zijn.
Gepubliceerd: 
15 september 2016
Laatste wijziging: 
21 november 2016