Uw zoekopdracht

Adres wijzigen als kiezer buiten Nederland

Gepubliceerd: 
24 april 2017
Laatste wijziging: 
12 juni 2017

Staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan Unit Verkiezingen.

Ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI)

Uw adres wordt bij een verhuizing automatisch in kiesregister voor kiezers buiten Nederland gewijzigd als u dit aan het RNI doorgeeft.

Lees meer over inschrijven als Niet Ingezetene in Nederland.

Niet ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI)

Staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland maar staat u niet in het RNI? Vul dan het onderstaande formulier in als u verhuist. De afdeling Verkiezingen van de gemeente heeft dan uw juiste adres om alle informatie en het stembiljet naartoe te versturen.

Het formulier vindt u binnenkort op deze pagina.

  • Vul dit formulier in
  • Print het
  • Onderteken het
  • Scan het en
  • Stuur het met een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart per e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.
Gepubliceerd: 
24 april 2017
Laatste wijziging: 
12 juni 2017