Uw zoekopdracht
Product

Verhuizing doorgeven

Gepubliceerd: 
05 februari 2014
Laatste wijziging: 
06 juni 2014

Gaat u verhuizen? Dan moet u maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing uw adreswijziging doorgeven.

Als u gaat verhuizen, moet u maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. De gemeente past uw gegevens vervolgens aan. U heeft hiervoor een bewijs van uw nieuwe adres nodig. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract. We noemen dit een bewijs van bewoning. De gemeente past hiermee uw gegevens aan in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA).

Verhuist u vanuit het buitenland? Kijk dan op vestigen vanuit het buitenland.

Verhuizing naar of binnen Den Haag

Naar Den Haag

Binnen Den Haag

 • Verhuist u binnen Den Haag of naar Den Haag? Geef dan uw verhuizing digitaal door met behulp van DigiD. Klik op 'Binnen Den Haag' of op 'Naar Den Haag'.

Geef schriftelijk verhuizing door

 • Wilt u uw verhuizing binnen en naar Den Haag schriftelijk doorgeven? Maak dan gebruik van het formulier 'Geef schriftelijk verhuizing door'.

Maak een afspraak

 • Ook kunt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie van Publiekszaken op een van de stadsdeelkantoren. Maak direct een afspraak voor het doorgeven van uw verhuizing. Zo voorkomt u lang wachten bij uw stadsdeelkantoor.

Nodig bij het doorgeven van uw verhuizing

In sommige situaties kan de gemeente om aanvullende documenten vragen. Bijvoorbeeld als het pand waarin u verblijft geen huisnummer heeft. Zonder huisnummer kunt u zich namelijk niet inschrijven in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Lees meer over de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor een huisnummer.

Verhuizing vanuit Den Haag

 • Verhuist u vanuit Den Haag naar een andere gemeente? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente.
 • Verhuist u vanuit Den Haag naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek doorgeven. Lees hoe u dit kunt doen.

Voorwaarden

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een gemachtigde met een door u ondertekende machtiging en een kopie van úw legitimatiebewijs

Hoe lang duurt het?

 • Digitaal of schriftelijk: 3 werkdagen (verhuizing binnen Den Haag) of 5 werkdagen (verhuizing vanuit andere gemeente naar Den Haag).
 • Aan de balie: direct (verhuizing binnen Den Haag) of 5 werkdagen (verhuizing vanuit andere gemeente naar Den Haag).

De gemeente Den Haag stuurt u geen bevestiging van de verhuizing.

Wilt u weten of u bent ingeschreven, dan kunt u dit nakijken op mijndenhaag.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Gepubliceerd: 
05 februari 2014
Laatste wijziging: 
06 juni 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?