Uw zoekopdracht
Product

Ooievaarspas

Gepubliceerd: 
19 februari 2015
Laatste wijziging: 
20 februari 2015

Heeft u een laag inkomen? Met de Ooievaarspas krijgen u en uw gezinsleden korting op allerlei leuke activiteiten, zoals cursussen, sport en culturele uitjes.

 • Woont u in Den Haag? Vraag de Ooievaarspas dan aan met het Aanvraagformulier Ooievaarspas.

Ooievaarspas aanvragen

Vindt u het moeilijk om een digitaal aanvraagformulier zelf in te vullen?
Voor hulp met het invullen van digitale aanvragen kunt u terecht bij de internethoek of een van de servicepunten.

Nodig bij het aanvragen van een Ooievaarspas

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • kopie van uw laatste inkomstenbewijs met leesbare tenaamstelling (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs, DUO-specificatie, afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • Als u zelfstandige bent met een eigen bedrijf, heeft u ook een kopie nodig van uw volledige en meest recente aangifte van de inkomstenbelasting of de verlies-/winstrekening.

Let op: zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen. Vermeld op elk stuk uw naam en burgerservicenummer (BSN).

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens (zie hieronder in de inkomenstabel).

 • Ook studenten die een mbo-opleiding volgen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen een Ooievaarspas aanvragen in de gemeente waar zij wonen.
 • Hbo- en academische studenten met studiefinanciering die in Den Haag wonen en/of een opleiding volgen, komen niet in aanmerking voor een Ooievaarspas. Ontvangen zij geen studiefinanciering en voldoen zij aan de inkomenscriteria, dan komen zij er wel voor in aanmerking.
 • Op de Ooievaarspas zijn de wet dwangsom en de privacyverklaring van de gemeente Den Haag van toepassing.
 • Omdat de Ooievaarspas afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u elk jaar opnieuw een aanvraag doen voor de Ooievaarspas. Ook voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u de Ooievaarspas verlengen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of uw aanvraag voor een Ooievaarspas is toegekend of afgewezen.

 • Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u een Ooievaarspas?
  Uw Ooievaarspas wordt binnen 4 weken verlengd. U ontvangt geen bericht hierover. U krijgt geen nieuwe Ooievaarspas. De pas die u al heeft wordt geschikt gemaakt voor het nieuwe jaar. 
 • Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u nog geen Ooievaarspas?
  U ontvangt binnen 4 weken een pasfotoformulier dat u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar en ouder) en een pasfoto terug moet sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Korting met de Ooievaarspas

Met de Ooievaarspas krijgt u korting op:

 • sport
 • cursussen
 • bibliotheken
 • kunst en cultuur
 • theater en uitgaan
 • recreatie
 • activiteiten voor jongeren
 • activiteiten voor ouderen

U krijgt korting op de contributie, de cursuskosten of de toegangsprijs bij de aanbieders die aangesloten zijn bij de Ooievaarspas. Soms is de activiteit met de Ooievaarspas zelfs gratis.

Bent of wordt u binnenkort AOW-gerechtigd en heeft u een Ooievaarspas? Kijk dan bij Gratis reizen in Den Haag.

Een overzicht van alle kortingen vindt u op de website van de Ooievaarspas.

Ooievaarspas verloren of gestolen?

 • Bent u uw Ooievaarspas kwijt? Dan kunt u een nieuwe pas krijgen.
 • Let op: nieuwe passen worden per jaar beperkt verstrekt.

Ooievaarsregelingen

In de Ooievaarsregelingen van de gemeente Den Haag is meer opgenomen dan alleen de Ooievaarspas. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende regelingen:

Gepubliceerd: 
19 februari 2015
Laatste wijziging: 
20 februari 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?