Uw zoekopdracht
Product

Ooievaarspas

Gepubliceerd: 
16 januari 2015
Laatste wijziging: 
16 januari 2015

Heeft u een laag inkomen? Met de Ooievaarspas krijgen u en uw gezinsleden korting op allerlei leuke activiteiten, zoals cursussen, sport en culturele uitjes.

Woont u in Den Haag? Vraag de Ooievaarspas aan met het Aanvraagformulier Ooievaarspas.

 • Vul het formulier in, print het, onderteken het en stuur het met de benodigde bijlagen naar:

Gemeente Den Haag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

 • Vindt u het moeilijk om een digitaal aanvraagformulier zelf in te vullen?
  Voor hulp met het invullen van digitale aanvragen kunt u terecht bij de internethoek van Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.
  U kunt ook een papieren aanvraagformulier halen bij de I-shops en op een van de stadsdeelkantoren.

Ooievaarspas verloren of gestolen?

 • Bent u uw Ooievaarspas kwijt? Dan kunt u een nieuwe pas krijgen.
 • Let op: nieuwe passen worden per jaar beperkt verstrekt.

Ooievaarsregelingen

In de Ooievaarsregelingen van de gemeente Den Haag is meer opgenomen dan alleen de Ooievaarspas. In de folder Ooievaarsregelingen vindt u informatie over:

 • voordelige ziektekostenverzekering
 • individuele inkomenstoeslag
 • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Of vraag deze Ooievaarsregelingen direct aan:

Nodig bij het aanvragen van een Ooievaarspas

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • Kopie van uw laatste inkomstenbewijs met leesbare tenaamstelling (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs, DUO-specificatie, afschrift van alimentatie of andere inkomsten).
 • Als u zelfstandige bent met een eigen bedrijf, hebt u ook een kopie nodig van uw volledige en meest recente aangifte van de inkomstenbelasting of de verlies-/winstrekening.

Let op: zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen. Vermeld op elk stuk uw naam en burgerservicenummer (BSN).

Aanvullende informatie

Met de Ooievaarspas krijgt u korting op:

 • sport
 • cursussen
 • bibliotheken
 • kunst en cultuur
 • theater en uitgaan
 • recreatie
 • activiteiten voor jongeren
 • activiteiten voor ouderen

U krijgt korting op de contributie, de cursuskosten of de toegangsprijs bij de aanbieders die aangesloten zijn bij de Ooievaarspas. Soms is de activiteit met de Ooievaarspas zelfs gratis. 

Bent of wordt u binnenkort 65 jaar en heeft u recht op een Ooievaarspas? Kijk dan bij Gratis reizen in Den Haag.

Een overzicht van alle kortingen vindt u op de website van de Ooievaarspas.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (zie hieronder in de inkomenstabel).
 • Uw vermogen ligt onder de vermogensgrens (zie hieronder in de inkomenstabel).

 • Ook studenten die een mbo-opleiding volgen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen een Ooievaarspas aanvragen in de gemeente waar zij wonen.
 • Hbo- en academische studenten met studiefinanciering die in Den Haag wonen en/of een opleiding volgen, komen niet in aanmerking voor een Ooievaarspas.
 • Op de Ooievaarspas zijn de wet dwangsom en de privacyverklaring van de gemeente Den Haag van toepassing.
 • Omdat de Ooievaarspas afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u elk jaar opnieuw een aanvraag doen voor de Ooievaarspas. Ook voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u de Ooievaarspas verlengen.

Kosten

Voor 2014 hoeft u geen eigen bijdrage voor de Ooievaarspas te betalen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief of de Ooievaarspas is toegekend of afgewezen.

 • Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u een Ooievaarspas?
  Uw Ooievaarspas wordt binnen 4 weken verlengd. U ontvangt geen bericht hierover. U krijgt geen nieuwe Ooievaarspas. De pas die u al heeft wordt geschikt gemaakt voor het nieuwe jaar. 
 • Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u nog geen Ooievaarspas?
  U ontvangt binnen 4 weken een pasfotoformulier dat u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar en ouder) en een pasfoto terug moet sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Aanvraag verlenging Ooievaarspas 2015

Vanaf 1 juli kunt u een aanvraag doen voor verlenging van uw Ooievaarspas voor het jaar 2015. Dit kan ook via uw smartphone.
In enkele gevallen hoeft u geen nieuwe Ooievaarspas aan te vragen: Uw Ooievaarspas wordt automatisch verlengd als het volgende op u van toepassing is:

 • U heeft een Ooievaarspas én u bent ouder dan de AOW leeftijd én de hoogte van uw inkomen is al getoetst door de gemeente Den Haag.

 • U krijgt een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

Is uw partner jonger dan de AOW leeftijd? Of is er iets veranderd in uw gezinssituatie? Dan moet u de Ooievaarspas wel opnieuw aanvragen. Ook voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u de Ooievaarspas verlengen.

U krijgt voor het einde van het jaar bericht van de gemeente als uw Ooievaarspas automatisch verlengd wordt. Heeft u in december nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via (070) 353 75 00, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Gepubliceerd: 
16 januari 2015
Laatste wijziging: 
16 januari 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?