Uw zoekopdracht
Beleid

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016

Gepubliceerd: 
05 juni 2013
Laatste wijziging: 
10 maart 2015

Het Meerjarenbeleidsplan Haagse Nieuwe beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor de jaren 2013 tot en met 2016. Ook staat beschreven hoe de meerjarige subsidies voor kunst en cultuur verdeeld worden.

Het Meerjarenbeleidsplan ‘Haagse Nieuwe’ legt het beleid en de subsidieverdeling voor 2013-2016 vast. In totaal gaat het om ruim 49,1 miljoen euro per jaar. De titel verwijst naar de vernieuwing van het cultuurbeleid die in de ogen van het gemeentebestuur noodzakelijk is. Het college zet in op meer aandacht voor cultuureducatie. Een andere prioriteit van het college ligt in het ontwikkelen van het cultureel ondernemerschap door de culturele instellingen.

Cultuureducatie

De wethouder Cultuur heeft samen met de wethouder Onderwijs afgelopen jaren extra aandacht gegeven aan cultuureducatie op scholen en ingezet op het ontwikkelen van een sterke structuur hiervoor. Begin 2010 is een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van cultuureducatie in het Haagse onderwijs. Daarna  hebben de wethouder Cultuur en de Wethouder Onderwijs een Werkgroep Cultuureducatie ingesteld, waarin zowel het onderwijs als de culturele sectoren vertegenwoordigd waren. De Werkgroep heeft op basis van het onderzoek een advies uitgebracht over cultuureducatie in het Haagse Onderwijs. De argumenten en conclusies van de Werkgroep hebben een stevige basis gegeven voor de nieuwe structuur voor cultuureducatie in Den Haag. De visie van het college op cultuureducatie is opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016.

Een belangrijk aandachtspunt voor het onderwijs was dat de structuur zich op vraag moet gaan richten in plaats van op aanbod. Zo kan cultuureducatie gericht aansluiten op andere onderwijsdoelen. Dit uitgangspunt en de concrete plannen voor cultuureducatie zijn uitgewerkt in het Deltaplan Cultuureducatie (pdf, 529,71 kB).

Meer informatie?

Wilt u teruglezen hoe het meerjarenbeleidsplan tot stand is gekomen? Bekijk de volgende documenten:

Beleidskader

Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016. Cultuur voor iedereen is op donderdag 6 oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleidskader geeft de grote lijnen aan van het gemeentelijke cultuurbeleid in de periode 2013-2016 en vormt het beoordelingskader voor de Adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016.

Advies

Op 25 april 2012 heeft prof. dr. Ernst Hirsch Ballin namens de Adviescommissie het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur.

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016

Eerdere Meerjarenbeleidsplannen

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016
Gepubliceerd: 
05 juni 2013
Laatste wijziging: 
10 maart 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?