Uw zoekopdracht
Beleid

Huisvesting Internationaal Strafhof

Den Haag, Internationale stad van vrede en recht

Gepubliceerd: 22 april 2014 Laatste wijziging: 22 april 2014

Het Internationaal Strafhof krijgt nieuwe permanente huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne in Den Haag. Op 16 april 2013 is de bouw gestart. De oplevering van het gebouw en de openbare ruimte staat gepland voor 2015/2016.

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is een permanent hof voor het vervolgen van mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het ambitieuze programma voor de nieuwbouw voor de huisvesting van het ICC weerspiegelt de internationale betekenis van deze organisatie.

Artist impressie ICC

Nieuwbouw en architectenselectie

De nieuwbouw van het ICC bestaat uit ongeveer 46.000 vierkante meter vloeroppervlakte, 1200 werkplekken en 3 rechtszalen. Het ICC zorgt op eigen terrein voor parkeerplaatsen en beveiliging. Er is gekozen voor het ontwerp van de Deense architect Schmidt Hammer Lassen. Het ontwerp voldoet aan alle criteria van het ICC, onder andere wat betreft ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en kosten.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp en de bouw op de speciale ICC-website www.icc-permanentpremises.org. Bekijk de video van Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC:

Naar het YouTube-kanaal van de gemeente
Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC

Bomenkap op ICC-terrein

Op het ICC-terrein blijven zoveel mogelijk bomen staan. Het ICC heeft bepaald welke bomen voor de nieuwbouw gekapt of verplant moeten worden. Dit in overleg met de Nationale Bomenbank, de gemeente en de Klankbordgroep ICC waarin de bewonersverenigingen en de Algemene Vereniging Natuurbescherming (AVN) vertegenwoordigd zijn.

De kapwerkzaamheden worden in fases uitgevoerd waarna er nog 211 bomen blijven. In februari 2014 vond de laatste fase plaats. Hierbij zijn echter door een fout bij de uitvoerende onderaannemer 15 bomen meer gekapt dan de vergunning toestaat. Het gaat om zeedennen aan de rand van de Oude Waalsdorperweg.

Het ICC en de aannemer werken nu in overleg met de gemeente, de Klankbordgroep ICC en de bewonerswerkgroep Openbare Ruimte aan een plan om deze fout te herstellen. Dit door de herplant van gelijkwaardige mogelijke bomen. Om zo de 15 gekapte bomen te vervangen door 20 nieuwe bomen. Planning is dat rond de zomer van 2014 dit herstelplan gereed is en de omwonenden hierover dan verder worden geïnformeerd.

Openbare ruimte

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van het ICC heeft de gemeente een voorlopig ontwerp opgesteld. Het ontwerp voorziet in een overzichtelijke verkeerssituatie voor de kruisingen ter vervanging van de huidige bajonet-vorm en voorkomt dat verkeer onbedoeld de wijk Duinzigt inrijdt. Ook wordt het veiliger voor fietsers door onder meer een 2-richtingen fietspad richting Meijendel langs de Oude Waalsdorperweg. Het groen in het gebied blijft goed behouden.

PDF bestandVoorlopig ontwerp ICC openbare ruimte  (PDF, 929 kB)

PDF bestandVoorlopig ontwerp ICC openbare ruimte, dwarsprofielen  (PDF, 625 kB)

Artist impressie ICC

Samenwerking bewonerswerkgroep

Het ontwerp is in samenwerking met de bewonerswerkgroep Openbare ruimte en de klankbordgroep ICC tot stand gekomen. Meer informatie over het ontwerp vindt u in de nieuwsbrief nummer 3. Ook is er een inloopbijeenkomst over gehouden op 11 juli 2013. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp op 24 september 2013 vastgesteld.

Filmpjes verkeerssimulatie

Op verzoek van de bewonerswerkgroep en de klankbordgroep heeft de gemeente een verkeersanalyse uitgevoerd met een verkeerssimulatieprogramma. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte toekomstige verkeersstromen in de spitsuren. Het computermodel bootst de verkeersstromen na en geeft een gedetailleerd inzicht in verkeersafwikkelingen.

Uit de analyse blijkt dat de nieuwe herinrichting niet tot verkeersopstoppingen leidt. De openbare ruimte die in de filmpjes te zien is, is een globale indicatie.

Bekijk de filmpjes over de verkeerssimulatie:

Animatie openbare ruimte ICC verkeersafwikkelingen avond 
Animatie openbare ruimte ICC verkeersafwikkelingen ochtend 
Animatie openbare ruimte ICC virtuele impressie 

Artist impressie ICC

Omgevingsvergunning (wabo)

In december 2012 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Daarbij is uitgebreid ingegaan op de door omwonenden en andere belanghebbenden ingediende zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning die ter inzage heeft gelegen. Deze zienswijzen hebben er onder meer toe geleid dat een nog groter aantal van de bomen op het terrein behouden blijven.

Informatieavond omgevingsvergunning ICC 27 september 2012

PDF bestandNotulen informatieavond september 2012  (PDF, 177 kB)

PDF bestandPresentatie Architect Lars Beier 27 september 2012  (PDF, 7304 kB)

PDF bestandPresentatie gemeente omgevingsvergunning 27 september 2012  (PDF, 2840 kB)

Bestemmingsplan en milieuonderzoek

Voor de nieuwbouw van het ICC is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ICC heeft een Milieu Effecten Rapportage (MER) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. In de MER worden de uitgangspunten van de nieuwbouw beoordeeld en de gevolgen voor het milieu. De gemeente heeft de resultaten van deze MER meegenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 februari 2011 vastgesteld. Met de uitspraak van de Raad van State van 28 maart 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Nieuwsbrieven 

In deze nieuwsbrieven informeren we de omwonenden van de nieuwbouw van het ICC over de stand van zaken van de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte.

PDF bestandNewsletter Permanent Premises ICC, june 2013  (PDF, 4196 kB)

PDF bestandNieuwsbrief Nieuwbouw Internationaal Strafhof, juni 2013  (PDF, 4081 kB)

PDF bestandNewsletter International Criminal Court, September 2012  (PDF, 2637 kB)

PDF bestandNieuwsbrief nieuwbouw Internationaal Strafhof, september 2012  (PDF, 1469 kB)

PDF bestandNieuwsbrief nieuwbouw Internationaal Strafhof, juli 2011  (PDF, 4231 kB)

PDF bestandNewsletter International Criminal Court, July 2011  (PDF, 4251 kB)

Zie ook

Contact

Heeft u tijdens de bouw vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Courtys: info@courtys.nl

Voor meer informatie over de plannen voor de openbare ruimte rond de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof kunt u contact opnemen met de gemeente:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
secretariaat Projectmanagement Den Haag
e-mail: info-internationalezone@denhaag.nl

Het Internationaal Strafhof valt onder verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk op de website van de Rijksoverheid, bij het thema Internationaal Strafhof.Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.