Uw zoekopdracht
Beleid

Huisvesting Internationaal Strafhof

Den Haag, Internationale stad van vrede en recht

Gepubliceerd: 
10 november 2015
Laatste wijziging: 
25 mei 2016

Het Internationaal Strafhof krijgt nieuwe permanente huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne in Den Haag. Op 16 april 2013 is de bouw gestart. De oplevering van het gebouw en de openbare ruimte staat gepland voor eind 2015.

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is een permanent hof voor het vervolgen van mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het ambitieuze programma voor de nieuwbouw voor de huisvesting van het ICC weerspiegelt de internationale betekenis van deze organisatie.

Artist impressie ICC

Nieuwbouw en architectenselectie

De nieuwbouw van het ICC bestaat uit ongeveer 46.000 vierkante meter vloeroppervlakte, 1.200 werkplekken en 3 rechtszalen. Het ICC zorgt op eigen terrein voor parkeerplaatsen en beveiliging. Er is gekozen voor het ontwerp van de Deense architect Schmidt Hammer Lassen. Het ontwerp voldoet aan alle criteria van het ICC, onder andere wat betreft ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en kosten.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp en de bouw op de speciale ICC-website www.icc-permanentpremises.org. Bekijk de video van Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC:

Naar het YouTube-kanaal van de gemeente
Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC 

Herinrichting openbare ruimte Oude Waalsdorperweg afgerond

De gemeente Den Haag heeft de herinrichtingswerkzaamheden bij de Oude Waalsdorperweg en de openbare ruimte bij het terrein van het Internationaal Strafhof afgerond. In samenwerking met de bewonerswerkgroep Openbare ruimte en de klankbordgroep ICC is het ontwerp gemaakt. Het kruispunt Oude Waalsdorperweg en Van Alkemadelaan is veiliger geworden. Er zijn extra verkeerslichten geplaatst en nieuwe fietspaden aangelegd. Door de betere doorstroom van het verkeer is er minder geluidsoverlast en vervuiling. Het groen in het gebied is gebleven, door een goede aansluiting met het duinlandschap in de omgeving te maken.

Over de herinrichting van de Oude Waalsdorperweg hebben de gemeente en de aannemer brieven verstuurd aan omwonenden. U kunt de brieven hier lezen. Of bekijk het definitieve ontwerp.

Artist impressie ICC

Artist impressie ICC

Omgevingsvergunning (wabo)

In december 2012 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Daarbij is uitgebreid ingegaan op de door omwonenden en andere belanghebbenden ingediende zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning die ter inzage heeft gelegen. Deze zienswijzen hebben er onder meer toe geleid dat een nog groter aantal van de bomen op het terrein behouden blijven.

Informatieavond omgevingsvergunning ICC 27 september 2012

Bestemmingsplan en milieuonderzoek

Voor de nieuwbouw van het ICC is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ICC heeft een Milieu Effecten Rapportage (MER) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. In de MER worden de uitgangspunten van de nieuwbouw beoordeeld en de gevolgen voor het milieu. De gemeente heeft de resultaten van deze MER meegenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 februari 2011 vastgesteld. Met de uitspraak van de Raad van State van 28 maart 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Nieuwsbrieven 

In deze nieuwsbrieven informeren we de omwonenden van de nieuwbouw van het ICC over de stand van zaken van de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte.

Zie ook

Contact

Heeft u tijdens de bouw vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Courtys: info@courtys.nl

Voor meer informatie over de plannen voor de openbare ruimte rond de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof kunt u contact opnemen met de gemeente:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
secretariaat Projectmanagement Den Haag
e-mail: info-internationalezone@denhaag.nl

Het Internationaal Strafhof valt onder verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk op de website van de Rijksoverheid, bij het thema Internationaal Strafhof.

Gepubliceerd: 
10 november 2015
Laatste wijziging: 
25 mei 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?