Uw zoekopdracht

Burgerschapsmonitor (2009)

Gepubliceerd: 
28 september 2009
Laatste wijziging: 
12 september 2013

De Burgerschapsmonitor geeft een beeld van de inwoners van de stad. Welke groepen wonen in Den Haag en waar? Wat is de demografische ontwikkeling? Hoe staat het met aspecten als participatie, werk en inkomen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale samenhang, religie, betrokkenheid bij de buurt en dergelijke.

Bij het aantreden van het nieuwe college in maart 2006 werd een nieuw begrip geïntroduceerd: burgerschap. Dit nieuwe begrip vervangt het tot dan toe gebruikte beleidsconcept van integratie. Integratie ging te veel over wij-zij, burgerschap gaat in principe over de betrokkenheid van alle Hagenaars bij de stad. Het rapport geeft inzicht in hoe de Hagenaars in de stad er voorstaan.

Burgerschap is een breed concept. In dit rapport hebben we ons beperkt tot een aantal terreinen die naar ons idee iets zeggen over de mate waarin mensen in de Haagse samenleving mee (kunnen) doen of de mate waarin mensen zich betrokken voelen of zijn.

Onderwerpen

In het rapport vindt u de volgende onderwerpen:

  • demografie
  • participatie
  • sociale samenhang
  • opvattingen

Naar het rapport

Eerdere rapporten over dit onderwerp


Gepubliceerd: 
28 september 2009
Laatste wijziging: 
12 september 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?