Uw zoekopdracht
Product

Buitenlandse huwelijksakte omzetten in een Nederlandse akte

Gepubliceerd: 
03 september 2015
Laatste wijziging: 
10 maart 2016

Als u in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft u hiervan een buitenlandse akte. Nederlanders kunnen deze akten laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht.

Als u een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap in Den Haag laat inschrijven, kunt u bij de Haagse burgerlijke stand een recent en geldig afschrift van deze akte opvragen. Als u een afschrift nodig heeft, hoeft u daarvoor niet terug naar het buitenland.

Verzoek tot inschrijving buitenlandse akte

 • Gebruik het digitale formulier voor het inschrijven van uw buitenlandse akte.
 • De benodigde bijlagen kunt u digitaal meesturen. Voor de eerste beoordeling van de afdeling Landelijke Taken is het voldoende om een scan van de originele documenten te maken en die te uploaden. Later in de procedure moet u de originele documenten opsturen.

Nodig bij het omzetten van de akte

Let op: hieronder volgt algemene informatie. Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt een medewerker van afdeling Landelijke Taken contact met u op om te bespreken wat in uw situatie nodig is.

Als u een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

 • een afschrift van de buitenlandse huwelijksakte/buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap met een verklaring dat het afschrift gelijk is aan het origineel (gewaarmerkt). Het afschrift mag ouder zijn dan 6 maanden. Controleer goed of uw afschrift een legalisatie of apostille nodig heeft. Of een vertaling.
 • een bewijs Nederlanderschap van een of beide partijen. Dit is (een kopie van) een identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van (ex)-Nederlanderschap.
 • een kopie paspoort van de partner zonder Nederlandse nationaliteit.
 • een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van beide partners. Controleer goed of uw afschrift een legalisatie of apostille nodig heeft. Of een vertaling.
 • een ondertekend verzoek tot inschrijving van verzoeker.
 • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de verzoeker (als dit iemand anders is).
 • Let op: Bezit één van de partijen niet de Nederlandse nationaliteit; is geen gemeenschapsonderdaan; heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd, dan moet deze echtgenoot of geregistreerde partner een verklaring bijvoegen met betrekking tot het verblijfsrecht van de echtgenoot of geregistreerde partner die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Deze verklaring moet ook inhouden dat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap niet is aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.
 • De verklaring is niet vereist als:
  • U reeds 10 jaar of langer bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
  • Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is beëindigd.

Gevraagde documenten kunt u alleen per post naar Landelijke taken opsturen. Advies: doe dit per aangetekende post.

Adres:

Dienst Publiekszaken
Klant Contact Centrum
Landelijke taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

U krijgt een ontvangstbevestiging als de documenten zijn ontvangen. Zodra de huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap is ingeschreven, stuurt de gemeente u alle originele buitenlandse documenten aangetekend terug.

Voorwaarden

 • U kunt alleen een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap inschrijven als een van de partners Nederlander is (geweest) of een vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument III of IV). 
 • De buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap moet volgens plaatselijke voorschriften gemaakt zijn door een bevoegde instantie. Deze instantie mag geen Nederlandse ambassade of consulaat zijn.
 • Als u in Nederland woont: u heeft de huwelijksakte of de akte van geregistreerd partnerschap laten verwerken in de BRP van de gemeente waar u woont.
 • Een buitenlandse akte is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Op rijksoverheid.nl kunt u de lijst met landen raadplegen om te zien welke legalisatie of apostille voor welk land geldt.

Eisen aan de taal

Kosten

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten, afschriften, trouwboekjes en internationale uittreksels in rekening.

Hoe lang duurt het?

 • Zodra de gemeente uw verzoek met alle benodigde documenten heeft ontvangen, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging per e-mail. Bewaar deze goed.
 • Het kan enige tijd duren (gemiddeld 3 maanden) voordat uw akte is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Den Haag.
 • U krijgt schriftelijk bericht zodra dit gebeurd is.
Gepubliceerd: 
03 september 2015
Laatste wijziging: 
10 maart 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?