Uw zoekopdracht
Product

Bijstandsuitkering

Gepubliceerd: 
09 april 2014
Laatste wijziging: 
02 oktober 2014

Woont u in Den Haag, heeft u een inkomen onder de bijstandsnorm en kunt u geen andere uitkering krijgen? Dan kunt u volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen.

U komt alleen in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet. We adviseren u deze voorwaarden goed te lezen. Nadat u heeft gecontroleerd of u mogelijk in aanmerking komt voor de bijstandsuitkering, kunt u hier digitaal een aanvraag doen.

Vraag een bijstandsuitkering aan

Nodig bij uw aanvraag

Zorg ervoor dat u de onderstaande gegevens van uzelf, uw partner en/of thuiswonende kinderen en/of medebewoners bij de hand houdt als u het aanvraagformulier gaat invullen:

 • Login-gegevens DigiD (niet verplicht)
 • Inschrijving bij UWV 
 • Huur- of zorgtoeslag
 • Loon/uitkeringsspecificaties
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • Huurwoning: huurcontract
 • Koopwoning: hypotheek en WOZ-waarde
 • Beschikking einde WW
 • Rekeningnummer
 • Meest recente bankafschriften 
 • Bedragen aantoonbare schulden

Het invullen van het formulier duurt – afhankelijk van uw situatie – tussen de 30 en 45 minuten. Wilt u tijdens het invullen iets wijzigen? In het formulier vindt u een ‘terug’-knop.

Let op: het formulier wordt tijdens het invullen niet automatisch opgeslagen. Als u het formulier 15 minuten lang niet gebruikt, wordt het formulier afgesloten en worden uw gegevens gewist. U moet dan opnieuw met de aanvraag beginnen. U kunt het formulier wel tussentijds opslaan op uw computer en later verder gaan met invullen.

Wacht niet te lang met aanvragen. De datum waarop de gemeente uw aanvraagformulier ontvangt, geldt als ingangsdatum van uw aanvraag.

Heeft u een vraag over het digitale formulier? Neem dan contact op met de Klantenservice via telefoonnummer (070) 353 75 00. Zij kunnen uw vraag bijvoorbeeld inhoudelijk toelichten. Wanneer de medewerker van de Klantenservice constateert dat uw vraag complex is, kan de Klantenservice u doorverwijzen naar de internetzuilen op het Spui, Laak en de Leyweg of 1 van de Advies- en Informatiebalies op de stadsdeelkantoren. Afhankelijk van de ondersteuning die nodig is kan de Advies- en Informatiemedewerker een aparte afspraak inplannen.

Wanneer krijgt u een bijstandsuitkering?

Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. De bijstandsuitkering stopt als u of uw gezin weer voldoende inkomen heeft. Heeft u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

Of u een bijstandsuitkering kunt ontvangen is afhankelijk van:

 • Uw huidige inkomen
  Heeft u (en uw partner) al een inkomen, bijvoorbeeld uit werk of uit een andere uitkering, dan vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Hebt u geen ander inkomen? Dan ontvangt u de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Vermogen
  Met vermogen bedoelen we eigendommen, bijvoorbeeld waardevolle sieraden, een auto of spaargeld. Het maximaal eigen vermogen dat u voor de bijstandswet mag hebben is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt. Is de waarde van uw gezinsvermogen meer dan  € 11.700? Dan krijgt u geen uitkering. Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 5.850 aan vermogen hebben.

Voorwaarden

 • U moet zijn ingeschreven als werkzoekende.
 • U moet er alles aan gaan of blijven doen om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan, scholing te volgen of uzelf in te zetten voor de maatschappij. Dit geldt direct vanaf de aanvraag.
 • U hebt 5 vragen beantwoord om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer over de voorwaarden, rechten en plichten bij een bijstandsuitkering.

Voor wie?

Inwoners van Den Haag vanaf 18 jaar die rechtmatig in Nederland zijn en te weinig geld hebben om van te leven. Let op:

 • Bent u jonger dan 27 jaar? Dan krijgt u niet meteen bijstand, als u deze aanvraagt. U moet in de 4 weken na het aanvragen van de uitkering actief op zoek naar werk of een opleiding. Tijdens deze 4 weken (de zoektermijn) krijgt u geen bijstand. Na die periode bepaalt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.
 • Bent u ouder dan 50 jaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering door bijstand aan te vragen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken wordt er een beslissing over uw aanvraag genomen. In deze periode ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek bij de Brede Intake. Deze afspraak is verplicht.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Gepubliceerd: 
09 april 2014
Laatste wijziging: 
02 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?