Uw zoekopdracht

Bezwaar maken overige zaken

Gepubliceerd: 
18 april 2013
Laatste wijziging: 
30 maart 2015

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Den Haag over subsidies, weggesleepte auto's, bouwvergunningen, kapvergunningen, gemeenteberichten, enzovoorts. Dien dit bezwaar digitaal of per post in.

Wilt u  bezwaar maken over een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, Belastingzaken of een parkeerbon? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.

U kunt als bewoner uw bezwaarschrift digitaal indienen door in te loggen met uw DigiD.

Dien bezwaar in

U kunt als bedrijf uit de regio Haaglanden uw bezwaarschrift digitaal indienen door in te loggen met uw HaagID.

Aanvragen DigiD of HaagID

Heeft u nog geen DigiD of HaagID? Vraag deze dan nu aan:

Per post

U kunt uw bezwaarschrift ook per post verzenden aan:
Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/Bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Wat staat er in een bezwaarschrift?

Neem in uw bezwaarschrift de volgende gegevens op:

  • datum
  • naam, adres en telefoonnummer 
  • vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit in uw bezwaarschrift 
  • stuur een kopie mee van het besluit
  • geef de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar)
  • onderteken het besluit (met een handtekening bij de post en DigiD bij online bezwaar maken

Machtigen

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand een bezwaarschrift indienen, als u gevolmachtigd bent.

Uw bezwaarschrift in behandeling

Wilt u weten wat er met een bezwaarschrift gebeurt? Lees dan bezwaarschrift in behandeling

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag:

Gemeente Den Haag, afdeling Juridische Zaken

Adres & contact

Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoon: (070) 752 59 92
Fax: (070) 353 23 31

Postadres

Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Gepubliceerd: 
18 april 2013
Laatste wijziging: 
30 maart 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?