Uw zoekopdracht

Kinderopvang

Gepubliceerd: 
12 maart 2015
Laatste wijziging: 
16 maart 2015

Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren en draagt eraan bij dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Toeslag kinderopvang

Kinderopvang houdt in dat anderen uw kinderen bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen, tot de eerste dag waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan. U kunt alleen bij geregistreerde kinderopvang in aanmerking komen voor een toeslag. Toezicht op schoolgaande kinderen tijdens de middagpauze, vrienden-en familiediensten, tieneropvang, au-pairs of een incidentele oppas is geen geregistreerde kinderopvang. Hiervoor komt u dus niet in aanmerking voor een toeslag.

Welke vormen van kinderopvang zijn er?

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beschrijft verschillende vormen van kinderopvang:

  • dagopvang
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderopvang

Wilt u meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang? Wilt u weten waar u de verschillende vormen van kinderopvang kunt vinden in Den Haag? Ga dan naar Vormen van Kinderopvang.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang en de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Ouders kunnen een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst als zij gebruik maken van een kindercentrum of gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De Wko regelt onder andere dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast beschrijft de wet hoe de kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang eruit moet zien. De wet geldt ook voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het beleid rond de kinderopvang.

Kwaliteit

De GGD en de gemeente bewaken de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD is toezichthouder en controleert of een kindercentrum, gastouderbureau, peuterspeelzaal of gastouder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. De inspectierapporten van de GGD zijn te raadplegen via www.lrkp.nl. De gemeente zorgt voor de handhaving van de kwaliteitsregels. Zij kan bijvoorbeeld bestraffend optreden.

Kinderopvang, bijdrage in de kosten

Wanneer u gebruik maakt van dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, kunt u in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ook is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen van de gemeente.

Meer informatie over een bijdrage in de kosten voor kinderopvang vindt u op de pagina Kinderopvang, bijdrage in de kosten.

Oudercommissie kinderopvang

Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie geeft advies aan de houder van het kinderopvangcentrum of gastouderbureau, onder andere over het pedagogisch beleidsplan.

Meer informatie van de gemeente Den Haag vindt u bij Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Gepubliceerd: 
12 maart 2015
Laatste wijziging: 
16 maart 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?