Uw zoekopdracht
Product

Subsidie sloop oude auto's

Gepubliceerd: 
01 december 2014
Laatste wijziging: 
18 december 2014

Bent u inwoner of bedrijf in de gemeente Den Haag? Dan kunt u een geldbedrag ontvangen als u uw oude auto laat slopen. Koopt u ook een jonger en schoner voertuig dan kunt u in aanmerking komen voor een hoger bedrag. De regeling loopt af op 31 december 2014. Na deze datum kunt u geen subsidie meer aanvragen.

De meeste oude auto’s stoten veel schadelijke stoffen uit. En de gemeente Den Haag vindt dat de lucht in de stad schoner moet. Daarom heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling gemaakt voor de sloop van oude personen- en bestelauto’s en het vervangen daarvan door jongere en schonere auto's.

 • Heeft u een benzineauto uit 1990 of eerder?
 • Heeft u een dieselauto uit 2004 of eerder?

Dan kunt u subsidie krijgen als u die auto laat slopen. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U laat alleen uw oude auto slopen.
 2. U laat uw oude auto slopen en vervangt deze door een jongere en schonere auto. In dat geval krijgt u zelfs een hoger bedrag.

Aanvragen

Het aanvragen van subsidie voor de sloop van oude auto’s gaat in 3 stappen:

Stap 1: Doe de autosubsidiecheck

 • Kijk eerst of uw auto in aanmerking komt voor sloop- en koopsubsidie: doe de autosubsidiecheck.
Komt uw auto in aanmerking? Ga dan door naar stap 2.

Komt uw auto niet in aanmerking? Dan kunt u geen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Stap 2: invullen en indienen van het aanvraagformulier

 • Vul het aanvraagformulier in.

 • Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Den Haag
ter attentie van IbDH team sloopregeling
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

 • Bedrijven moeten een verklaring over staatssteun afleggen (de-minimisverklaring) bij ondertekening van het aanvraagformulier. Lees meer over de de-minimisverklaring.

 • Binnen 4 weken hoort u of u in aanmerking komt voor subsidie.

Let op: U moet eerst dit bericht van de gemeente afwachten. Pas hierna mag u uw auto laten slopen. 

Stap 3: U komt in aanmerking voor subsidie. Wat moet u nu doen?

 • Als u in aanmerking komt voor subsidie, ontvangt u schriftelijk bericht.
 • Bij dit bericht ontvangt u ook een formulier voor de subsidievaststellingsaanvraag.
 • Dit moet u binnen 3 maanden indienen bij de gemeente.
 • Als bijlage bij deze vaststellingsaanvraag dient u ook een door de gemeente verstrekt sloopbewijs (demontageverklaring) te voegen en eventueel de koopovereenkomst van de jongere en schonere auto. NB: u krijgt alleen subsidie als u een auto aanschaft bij een door de RDW erkend bedrijf.
 • Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor het laten slopen van uw auto. Bij inname van de auto dient u een demontageverklaring te laten ondertekenen door een RDW erkend autodemontagebedrijf. Dit geeft u de zekerheid dat de auto daadwerkelijk wordt gesloopt. Bekijk een lijst van RDW erkende autodemontagebedrijven uit de regio Haaglanden.

 • Nadat de gemeente uw vaststellingsaanvraag heeft ontvangen, bekijkt zij of u aan alle eisen voldoet.

Looptijd van de regeling

U kunt tot en met 31 december 2014 een aanvraag om subsidieverlening indienen. Maar let wel: op is op! Dien dus zo snel mogelijk uw aanvraag in.

Als de subsidie is verleend wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. U moet dan wel binnen 3 maanden de auto laten slopen en eventueel een schonere en jongere auto terugkopen.

Voorwaarden

 • U moet eerst de subsidie aanvragen. Pas daarna mag u uw auto laten slopen. Voor een al gesloopte auto kunt u geen subsidie krijgen.
 • Zowel de oude als de nieuwe auto moeten op uw naam staan.
 • Een besluit tot subsidievaststelling kan worden ingetrokken als u de nieuwere en schonere auto binnen 6 maanden op een andere naam laat zetten.

Voorwaarden voor inwoners

 • U als aanvrager staat minimaal al 1 jaar onafgebroken ingeschreven bij de basisadministratie  van de gemeente Den Haag.
 • Het Nederlands kenteken van de sloopauto staat minimaal 1 jaar op naam van de aanvrager.
 • Per aanvrager is voor maximaal 4 auto’s subsidie mogelijk.

Voorwaarden voor bedrijven

 • Uw bedrijf is minimaal 1 jaar in Den Haag gevestigd. U kunt dit bewijzen met een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 3 maanden.
 • Het Nederlands kenteken van de sloopauto staat minimaal 1 jaar op naam van de aanvrager.
 • Per aanvrager is voor maximaal 4 auto’s subsidie mogelijk.
 • Voor autobedrijven: de te slopen auto’s mogen de afgelopen 12 maanden niet in de bedrijfsvoorraad opgenomen zijn geweest.

Voorwaarden aan de sloopauto

 • De auto is in rijwaardige staat.
 • De APK is op de datum van uw aanvraag nog minimaal 1 maand geldig.
 • Uw voertuig behoort sinds 1 juli 2013 tot de voertuigcategorie personenauto (M1) of bestelauto (N1).
 • Het kentekenbewijs is niet ongeldig verklaard of ingevorderd.

Voorwaarden aan de schonere en nieuwere auto

 • De auto met Nederlands kenteken is gekocht bij een bedrijf met een RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad’ met een schriftelijke koopovereenkomst die is afgesloten na 1 juli 2013. De auto mag dus niet van bijvoorbeeld particulieren zijn gekocht.
 • De auto moet op naam van de subsidieaanvrager worden gezet.
 • De auto is in rijwaardige staat.
 • Het kentekenbewijs is niet ongeldig verklaard of ingevorderd.
 • De auto is een:
  • benzine- of LPG- (G3) auto van 2005 of jonger
  • dieselauto met een Euro 6 of Euro VI motor
  • elektrische auto
  • hybride benzineauto
  • originele CNG (aardgas/groen gas)-auto
  • waterstofauto.

Subsidiebedrag

Hoeveel geld u krijgt, hangt af van de leeftijd van de auto en de soort brandstof waarop hij rijdt. Bij bestelauto’s telt ook het gewicht van de auto mee. Wanneer u een jongere en schone auto koopt, kunt u nog een extra subsidie krijgen. Doe de autosubsidiecheck om de hoogte van de sloop- en koopsubsidie te achterhalen.

Voor wie?

Alle inwoners en bedrijven uit Den Haag. Let op: U moet een jaar in Den Haag zijn gevestigd.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente Den Haag besluit binnen 2 maanden na het indienen van uw vaststellingsverzoek of u subsidie krijgt.
 • Als dat het geval is, stort de gemeente binnen 6 weken het geld op uw bankrekening.

Nog meer subsidies aanvragen

Soms is het mogelijk om bij andere organisaties ook subsidie aan te vragen. Voorbeeld: u laat uw oude auto slopen en koopt daarna een nieuwere en schonere auto. Dan kunt u waarschijnlijk nog meer subsidies ontvangen:

 • Stel dat u een bestelauto laat slopen die zwaarder is dan 1800 kilo.
 • Dan ontvangt u van de gemeente Den Haag al € 2.000 voor het slopen van uw auto.
 • Koopt u een jonger en schoner voertuig, dan ontvangt u nog eens € 1.500 extra.
 • En stel dat die nieuwe auto op aardgas loopt, dan kunt u bij het Rijk ook een subsidie aanvragen van € 1.250 (de Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's), kijk op www.agentschap.nl.
 • In totaal ontvangt u dan € 4.750.
 • En bent u een bedrijf? Dan komt u bij de aanschaf van schonere voertuigen vaak ook nog in aanmerking voor fiscale voordelen, zoals de Vamil, MIA en KIA. Kijk voor deze fiscale voordelen op www.agentschap.nl en www.rijksoverheid.nl.

Bekijk ook de officiële stukken van de Subsidieregeling demontage en vervanging personen- en bestelauto's (RIS 260184).

Gepubliceerd: 
01 december 2014
Laatste wijziging: 
18 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?