Uw zoekopdracht
Product

Subsidie sloop oude auto's gestopt

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
18 december 2014

De subsidie voor het laten slopen van oude auto’s is gestopt met ingang van 1 januari 2015. U kunt geen sloop- en/of koopsubsidie meer aanvragen. De lopende aanvragen worden door de gemeente afgehandeld.

Lopende aanvragen

Binnen 4 weken na het indienen van uw subsidieaanvraag hoort u of u in aanmerking komt voor subsidie.

Let op: U moet eerst dit bericht van de gemeente afwachten. Pas hierna mag u uw auto laten slopen. 

U komt in aanmerking voor subsidie. Wat moet u nu doen?

 • Als u in aanmerking komt voor subsidie, ontvangt u schriftelijk bericht.
 • Bij dit bericht ontvangt u ook een formulier voor de subsidievaststellingsaanvraag.
 • Dit moet u binnen 3 maanden indienen bij de gemeente.
 • Als bijlage bij deze vaststellingsaanvraag dient u ook een door de gemeente verstrekt sloopbewijs (demontageverklaring) te voegen en eventueel de koopovereenkomst van de jongere en schonere auto. NB: u krijgt alleen subsidie als u een auto aanschaft bij een door de RDW erkend bedrijf.
 • Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor het laten slopen van uw auto. Bij inname van de auto dient u een demontageverklaring te laten ondertekenen door een RDW erkend autodemontagebedrijf. Dit geeft u de zekerheid dat de auto daadwerkelijk wordt gesloopt. Bekijk een lijst van RDW erkende autodemontagebedrijven uit de regio Haaglanden.

 • Nadat de gemeente uw vaststellingsaanvraag heeft ontvangen, bekijkt zij of u aan alle eisen voldoet.

Looptijd van de regeling

U kon tot en met 31 december 2014 een aanvraag indienen.

Als de subsidie is verleend wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. Daarmee behoudt u recht op deze subsidie. U moet dan wel binnen 3 maanden de auto laten slopen en eventueel een schonere en jongere auto terugkopen.

Voorwaarden

 • U moet eerst de subsidie aanvragen. Pas daarna mag u uw auto laten slopen. Voor een al gesloopte auto kunt u geen subsidie krijgen.
 • Zowel de oude als de nieuwe auto moeten op uw naam staan.
 • Een besluit tot subsidievaststelling kan worden ingetrokken als u de nieuwere en schonere auto binnen 6 maanden op een andere naam laat zetten.

Voorwaarden voor inwoners

 • U als aanvrager staat minimaal al 1 jaar onafgebroken ingeschreven bij de basisadministratie  van de gemeente Den Haag.
 • Het Nederlands kenteken van de sloopauto staat minimaal 1 jaar op naam van de aanvrager.
 • Per aanvrager is voor maximaal 4 auto’s subsidie mogelijk.

Voorwaarden voor bedrijven

 • Uw bedrijf is minimaal 1 jaar in Den Haag gevestigd. U kunt dit bewijzen met een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 3 maanden.
 • Het Nederlands kenteken van de sloopauto staat minimaal 1 jaar op naam van de aanvrager.
 • Per aanvrager is voor maximaal 4 auto’s subsidie mogelijk.
 • Voor autobedrijven: de te slopen auto’s mogen de afgelopen 12 maanden niet in de bedrijfsvoorraad opgenomen zijn geweest.

Voorwaarden aan de sloopauto

 • De auto is in rijwaardige staat.
 • De APK is op de datum van uw aanvraag nog minimaal 1 maand geldig.
 • Uw voertuig behoort sinds 1 juli 2013 tot de voertuigcategorie personenauto (M1) of bestelauto (N1).
 • Het kentekenbewijs is niet ongeldig verklaard of ingevorderd.

Voorwaarden aan de schonere en nieuwere auto

 • De auto met Nederlands kenteken is gekocht bij een bedrijf met een RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad’ met een schriftelijke koopovereenkomst die is afgesloten na 1 juli 2013. De auto mag dus niet van bijvoorbeeld particulieren zijn gekocht.
 • De auto moet op naam van de subsidieaanvrager worden gezet.
 • De auto is in rijwaardige staat.
 • Het kentekenbewijs is niet ongeldig verklaard of ingevorderd.
 • De auto is een:
  • benzine- of LPG- (G3) auto van 2005 of jonger
  • dieselauto met een Euro 6 of Euro VI motor
  • elektrische auto
  • hybride benzineauto
  • originele CNG (aardgas/groen gas)-auto
  • waterstofauto.

Voor wie?

Alle inwoners en bedrijven uit Den Haag. Let op: U moet een jaar in Den Haag zijn gevestigd.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente Den Haag besluit binnen 2 maanden na het indienen van uw vaststellingsverzoek of u subsidie krijgt.
 • Als dat het geval is, stort de gemeente binnen 6 weken het geld op uw bankrekening.

Bekijk ook de officiële stukken van de Subsidieregeling demontage en vervanging personen- en bestelauto's (RIS 260184).

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
18 december 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?