Uw zoekopdracht
Product

Registreren als kiezer buiten Nederland: wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente

Gepubliceerd: 
20 augustus 2015
Laatste wijziging: 
24 november 2015

Nederlanders die in het buitenland wonen en nog wel ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, kunnen zich registreren om te stemmen voor het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dit referendum wordt op 6 april 2016 gehouden.

Als u in het buitenland verblijft, en nog staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan kunt u:

1. Een registratieverzoek (model M3) indienen bij de gemeente in Nederland waar u staat ingeschreven met het verzoek om per brief te stemmen vanuit het buitenland.

Het registratieverzoek kunt u tot 4 weken voorafgaand aan de dag van de stemming (9 maart 2016) indienen. Dit registratieformulier kunt u hier downloaden.

Uw eigen gemeente beoordeelt uw verzoekschrift en stuurt het door naar de gemeente Den Haag. Vervolgens ontvangt u uw stembiljet en briefstembewijs. U ontvangt dan geen stempas meer op uw Nederlandse adres.

1a. Zelf per brief stemmen vanuit het buitenland met een stembiljet dat per e-mail wordt toegestuurd.

Bij de stemming van dit raadgevend referendum is het mogelijk om het stembiljet per e-mail naar u op te sturen. Als u zich heeft geregistreerd voor het stemmen per brief, dan ontvangt u uw stembiljet ongeveer 6 weken voor de dag van de stemming per e-mail van de gemeente Den Haag. U ontvangt zo spoedig mogelijk na registratie een briefstembewijs en retourenvelop per post.

Woont u in Australië, Brazilië, Canada, China, Indonesië, Israël, Japan, Kenia, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Suriname, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Afrika? Dan kunt u uw stembiljet en briefstembewijs ook opsturen naar uw Nederlandse ambassade.

Let op: Het stembiljet met briefstembewijs moeten uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd ontvangen zijn op de dag van de stemming, 6 april 2016.

1b. Zelf per brief stemmen vanuit het buitenland met een stembiljet dat per post wordt toegestuurd.

Als u zich heeft geregistreerd voor het stemmen per brief, dan ontvangt u ongeveer 5 weken voor de dag van de stemming uw stembiljet, briefstembewijs en retourenvelop per post van de gemeente Den Haag.

Woont u in Australië, Brazilië, Canada, China, Indonesië, Israël, Japan, Kenia, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Suriname, Thailand, Turkije, De Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Afrika? Dan kunt u uw stembiljet en briefstembewijs ook opsturen naar uw Nederlandse ambassade.

Let op: Het stembiljet met briefstembewijs moeten uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd ontvangen zijn op de dag van de stemming, 6 april 2016.

2. Iemand in Nederland machtigen om voor u te stemmen.

  • Vul het volmachtverzoek (model L8) in.

  • Lever het ingevulde volmachtverzoek in bij uw eigen gemeente.
    Als dit de gemeente Den Haag is, kunt u het sturen naar:

Verkiezingen
Postbus 84008
2508 AA Den Haag
Nederland

Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen aannemen.
Let op: Voor mensen die in het buitenland wonen en niet meer ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, geldt een andere procedure.

Kijk voor alle informatie over het referendum op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland.

Gepubliceerd: 
20 augustus 2015
Laatste wijziging: 
24 november 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?