Uw zoekopdracht
Product

Exploitatievergunning horeca-inrichting

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
04 februari 2015

Om een horecazaak in Den Haag te exploiteren, moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.

Een horeca-inrichting is bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, snackbar of discotheek.

U kunt een exploitatievergunning aanvragen met het formulier op Vergunningen Horeca2. Met dit formulier kunt u ook een wijziging van uw bestaande exploitatievergunning aanvragen.

Stuur met uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • een tekening van de locatie (plattegrond schaal 1:100)
 • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst.
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over het soort werkzaamheden, de producten, de exploitatievorm en de doelgroep
 • een aanvraag voor een drank- en horecavergunning (als het gaat om een inrichting waar alcohol wordt geschonken)
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (als het gaat om een inrichting waar geen alcohol wordt geschonken)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • een ingevuld Bibob-formulier. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Meer informatie

 • De exploitatievergunning voor een horeca-inrichting kan niet aan iemand anders doorgegeven worden.
 • Een nieuwe ondernemer van een horeca-inrichting mag soms wel tijdelijk gebruik maken van de vergunning van de vorige ondernemer. De nieuwe ondernemer moet dan wel binnen 13 weken een complete aanvraag indienen voor dezelfde zaak nadat de vorige ondernemer is gestopt. De precieze voorwaarden staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Voorwaarden

Voor het verlenen van een vergunning bestaan verschillende weigeringsgronden. U krijgt in ieder geval geen vergunning als:

 • de horeca-inrichting in strijd met het bestemmingsplan is
 • u in enig opzicht van slecht levensgedrag bent
 • De aanvraag niet overeenstemt met de feitelijke situatie
 • u alcoholhoudende drank wilt schenken en de drank- en horecavergunning is geweigerd

Kosten

De gemeente berekent kosten om uw aanvraag voor een exploitatievergunning in behandeling te nemen (leges). Die kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt. De leges zijn in 2015: € 1.449,89.

Hoe lang duurt het?

Als u aan alle eisen voldoet, ontvangt u de vergunning binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Ook een eventuele afwijzing ontvangt u binnen 13 weken.

Gepubliceerd: 
01 januari 2015
Laatste wijziging: 
04 februari 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?