Uw zoekopdracht
Product

Verklaring uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994)

Gepubliceerd: 
30 september 2013
Laatste wijziging: 
08 juli 2014

De gemeente Den Haag heeft een aantal taken voor heel Nederland. Een hiervan is het uitgeven van een bewijs van uitschrijving uit Nederland vóór 1994.

De Nederlandse overheid verklaart met dit document dat u voor 1 oktober 1994 uit het Nederlandse bevolkingsregister bent uitgeschreven. Soms heeft u dit document nodig. Dat kan het geval zijn als u uw Nederlands rijbewijs of reisdocument wilt vernieuwen.

 • Digitaal: Vraag de verklaring digitaal aan.

Vraag verklaring aan

 • Schriftelijk: U kunt de verklaring ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Publiekszaken, Vestigingsregister
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Nodig bij de aanvraag

 • Een brief met daarin uw persoonsgegevens, uw (post)adres en het doel van uw aanvraag.
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Vraagt u een uittreksel aan voor uw kinderen en zijn zij jonger dan 16 jaar? Dan heeft u geen schriftelijke machtiging nodig.
 • Vraagt u een bewijs aan voor iemand anders? Dan heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs en een schriftelijke machtiging van deze persoon nodig.

Gegevens op de verklaring

Op het bewijs van uitschrijving staan de volgende gegevens:

 • (geslachts)naam
 • voornamen
 • geboortedatum en -plaats
 • datum van uitschrijving
 • laatste gemeente van inschrijving
 • land van bestemming
 • eventueel uw nationaliteit(en) en burgerlijke staat op datum van uitschrijving

Voorwaarden

 • U bent tussen 1940 en 1 oktober 1994 uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister (nu de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

èn

 • U heeft zich na deze datum niet opnieuw bij een gemeente in Nederland ingeschreven.

Bent u na 1 oktober 1994 uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister? Dan kunt u voor een bewijs van uitschrijving terecht bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven. 

Bent u na 1 oktober 1994 uitgeschreven uit de gemeente Den Haag? Dan kunt u in Den Haag een bewijs van uitschrijving aanvragen.

Kosten

Een verklaring van uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) kost € 3,85 (plus porto bij een schriftelijke aanvraag).

Hoe lang duurt het?

Ongeveer 3 maanden.

Op dit moment is er een achterstand bij de verwerking van de aanvragen voor het vestigingsregister. Wij verwachten uiterlijk 1 augustus 2014 deze achterstand ingelopen te hebben. Wij vragen u vriendelijk om uw aanvraag niet opnieuw in te dienen, hierover te mailen of te bellen. Dit zorgt alleen maar voor meer vertraging bij de behandeling van uw verzoek. Excuses voor het ongemak.

Gepubliceerd: 
30 september 2013
Laatste wijziging: 
08 juli 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?