Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake de Homo-emancipatienota 2008-2010: 'Gewoon Anders' (Motie 4)(RV 114.2008/4) - RIS 155841

Gepubliceerd: 13-06-2008

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Auteur:
T. Colijn (SP)
Type(n):
MOTIE
Organen:
RAAD
Kenmerken:
12 juni 2008
Gebruik in vergaderingen:
RAAD 2008-06-12 - donderdag 12 juni 2008

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 juni 2008 ter bespreking van: Voorstel van het college inzake de Homo-emancipatienota 2008-2010: 'Gewoon Anders'(rv 114: RIS 153774) Overwegende dat: • de gemeente Den Haag zich als homovriendelijke stad wil profileren • het instellen van een jaarlijkse Haagse homo emancipatieprijs hier prima in past Van mening dat: • het instellen van deze jaarlijkse Haagse homo emancipatie prijs een bijdrage kan leveren aan begrip voor homoseksualiteit • de gemeente Den Haag positief in het nieuws kan komen als homovriendelijke stad • de gemeente Den Haag zich hierdoor uitspreekt dat er oor en oog is voor homo emancipatie • er door deze prijs aandacht zal/kan komen voor homo gerelateerde activiteiten Verzoekt het college: • te komen tot het instellen van een jaarlijks Haagse homo emancipatie prijs. • via Stroom een kunstenaar te zoeken welke een object kan creëren wat de homoemancipatie uitbeeldt • met een raadsvoorstel te komen waarin voorwaarden voor aanmelding genomineerden en besteding van prijzengeld wordt aangegeven • hierbij een financiële paragraaf op te nemen • als werktitel te kiezen voor John Blankestein- of Regenboogprijs.

DocumentZoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag