Uw zoekopdracht

Aanbesteding systeem voor Video Conference t.b.v. gemeentelijke crisissamenwerking - RIS 249635

Gepubliceerd: 29-05-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COLLEGEBESLUIT
Organen:
B&W
Kenmerken:
29 mei 2012
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 29 mei 2012

Voorgesteld wordt in te stemmen met eenmalige afwijking van de gemeentelijke aanbestedingsrichtlijn 2009 door voor de aanschaf en het beheer van een video-conferencing systeem voor 9 samenwerkende gemeenten een enkelvoudige aanbestedingsprocedure te hanteren.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag