Uw zoekopdracht

Parkeernormen bouwprojecten

Gepubliceerd: 
04 juni 2013
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015

De gemeente heeft parkeernormen voor bouwprojecten vastgesteld. Met die normen bepaalt u het aantal parkeerplaatsen bij een bouwproject. Hiervoor is als hulpmiddel een rekentool ontwikkeld.

Bij bouw en verbouw gelden er bepaalde regels voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De gemeente Den Haag stelt parkeernormen op om ervoor te zorgen dat er bij bouwplannen voldoende  parkeerplaatsen worden aangelegd. Die norm verschilt per functie en ligging van het gebouw.

Wanneer parkeernormen gebruiken?

Parkeernormen gelden voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Om te beoordelen of een omgevingsvergunning verleend kan worden, toetst de gemeente de aanvraag voor deze vergunning aan de bouwverordening en het bestemmingsplan. Ook controleert zij of en hoe uw bouwplan voldoet aan het vereiste aantal parkeerplaatsen. Als u werkt aan een bouwproject is het daarom verstandig om vooraf de gemeentelijke parkeernormen te verkennen. Zo weet u vooraf de gemeentelijke normen en hoe er rekening mee te houden.

Rekentool

Om het aantal benodigde parkeerplaatsen bij uw bouwproject te berekenen, heeft de gemeente Den Haag als hulpmiddel een rekentool ontwikkeld.


Gepubliceerd: 
04 juni 2013
Laatste wijziging: 
27 oktober 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?