Uw zoekopdracht
Beleid

Subsidies onderwijsbeleid

Gepubliceerd: 
20 augustus 2015
Laatste wijziging: 
20 augustus 2015

Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid.

De systematiek voor het aanvragen van subsidies onderwijsbeleid vloeit voort uit de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 'Kwaliteit als Kompas' (HEA).

Budgetoverzicht onderwijsbeleid

De eerste stap om onderwijssubsidies aan te vragen, is het budgetoverzicht opstellen. In een budgetoverzicht staan het beleidskader en de regelgeving die van toepassing zijn op de subsidies onderwijsbeleid. U vindt er onder meer een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Op de pagina over het budgetoverzicht vindt u de meest actuele informatie.

Aanvragen subsidies onderwijsbeleid

Subsidies worden aangevraagd bij de gemeente. Subsidies onderwijsbeleid worden alleen verleend voor thema’s en activiteiten uit de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 'Kwaliteit als Kompas' (HEA). In het budgetoverzicht kunt u zien voor welke thema's en activiteiten een subsidie-aanvraag gedaan kan worden en welke kaders daarvoor gelden.

De gemeente Den Haag wil het onderwijsveld leidend laten zijn bij het invullen van de onderwijsambities uit de HEA. Daarom worden in principe alleen subsidie-aanvragen van schoolbesturen en andere partners betrokken bij het onderwijs gehonoreerd. Wel is het mogelijk dat scholen en schoolbesturen met externe partners samenwerken om bepaalde activiteiten uit te voeren. Het schoolbestuur vraagt dan subsidie bij de gemeente aan, waarmee de inzet van externe partners bekostigd kan worden.

Over 2014 is het merendeel van de subsidies al aangevraagd en toegekend. Enkele subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd, dit moet digitaal bij de gemeente gebeuren. De subsidies waarvoor dit geldt, kunt u vinden in het budgetoverzicht.

Integrale plannen primair onderwijs en voorschool

Vanaf de 1e tranche 2016 wil de gemeente dat basisscholen en voorscholen hun subsidie-aanvragen onderbouwen in een meerjarig integraal plan, inclusief begroting. De betrokken schoolbesturen en voorschoolse instellingen zijn hierover apart geïnformeerd.

Meer informatie en de te gebruiken formats hiervoor kunnen scholen en voorscholen vinden in het Onderwijsloket. Bij het onderdeel ‘integrale plannen (10.2). Daar staat ook een voorbeeld uitwerking. Vragen, naar aanleiding van deze informatie, kunt u deze stellen via onderwijsloket@denhaag.nl.

Onderwijsloket

U kunt subsidies aanvragen bij het Onderwijsloket.

Actuele informatie over het aanvragen van onderwijssubsidies vindt u onder aanvragen subsidies onderwijsbeleid.

Toekennen subsidies onderwijsbeleid

Vanaf 2012 worden de aanvragers van onderwijssubsidies over de voortgang van de beoordeling en toetsing van de aanvragen, tot en met de toekenning, geïnformeerd via het Onderwijsloket.

U kunt hier de meest actuele informatie vinden over het toekennen van subsidies onderwijsbeleid.

Verantwoording subsidies onderwijsbeleid

U kunt alle informatie over de financiële en inhoudelijke verantwoording van de onderwijssubsidies vinden op verantwoording onderwijssubsidies.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met de productgroep onderwijsbeleid.

Gepubliceerd: 
20 augustus 2015
Laatste wijziging: 
20 augustus 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?