Uw zoekopdracht
Beleid

Subsidies Onderwijsbeleid

Gepubliceerd: 06 april 2011 Laatste wijziging: 05 augustus 2013

Hier vindt u alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid.

De systematiek voor het aanvragen van subsidies onderwijsbeleid vloeit voort uit De Haagse Educatieve Agenda 2010-2014 "Haags Talent Erkend".

Budgetoverzicht Onderwijsbeleid

De eerste stap in het aanvragen van onderwijssubsidies is het opstellen van het budgetoverzicht. In een budgetoverzicht staan het beleidskader en de regelgeving die van toepassing is op de subsidies onderwijsbeleid. U vindt er onder meer een overzicht van de voorzieningen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Op de pagina over het budgetoverzicht vindt u de meest actuele informatie.

Aanvragen subsidies Onderwijsbeleid

Subsidies worden aangevraagd bij de gemeente. Subsidies Onderwijsbeleid worden alleen verleend voor thema’s en activiteiten uit de Haagse Educatieve Agenda 2010-2014 “Haags Talent Erkend” (HEA). In het budgetoverzicht kunt u zien voor welke thema's en activiteiten een subsidie-aanvraag gedaan kan worden en welke kaders daarvoor gelden.

De gemeente Den Haag wil het onderwijsveld leidend laten zijn bij het invullen van de onderwijsambities uit de HEA. Daarom worden in principe alleen subsidie-aanvragen van schoolbesturen gehonoreerd en wordt geen subsidie rechtstreeks aan andere organisaties verleend. Wel is het mogelijk dat scholen en schoolbesturen met externe partners samenwerken om bepaalde activiteiten uit te voeren. Het schoolbestuur vraagt dan subsidie bij de gemeente aan, waarmee de inzet van externe partners bekostigd kan worden.

Over 2012 is het merendeel van de subsidies al aangevraagd en toegekend. Enkele subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd, dit moet digitaal bij de gemeente gebeuren. De subsidies waarvoor dit geldt, kunt u vinden in het budgetoverzicht.

Subsidie Aanvraag Systeem (SAS)

Voor het aanvragen van subsidies vanaf het kalenderjaar 2012 dient u gebruik te maken van de hiervoor ontwikkelde applicatie, het Subsidie Aanvraag Systeem (SAS).

Actuele informatie over het aanvragen van onderwijssubsidies vindt u onder Aanvragen subsidies Onderwijsbeleid.

Toekennen subsidies Onderwijsbeleid

Vanaf 2012 worden de aanvragers van onderwijssubsidies over de voortgang van de beoordeling en toetsing van de aanvragen, tot en met de toekenning, geïnformeerd via het Subsidie Aanvraag Systeem (SAS).

U kunt hier de meest actuele informatie vinden over het toekennen van subsidies Onderwijsbeleid.

Verantwoording subsidies Onderwijsbeleid

U kunt alle informatie over de financiële en inhoudelijke verantwoording van de onderwijssubsidies vinden op Verantwoording onderwijssubsidies.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met de productgroep Onderwijsbeleid.

Stuur artikel door

*verplicht