Uw zoekopdracht

Privacyverklaring

Gepubliceerd: 
20 juli 2012
Laatste wijziging: 
11 maart 2015

De gemeente Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van het platform www.denhaag.nl (hierna: het platform). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. De gemeente Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

De gemeente Den Haag gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van het platform alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het platform geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente Den Haag gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor gemeentelijke dienstverlening en om contact met u te onderhouden. Informatie uit telefoongesprekken en chatsessies kan worden gebruikt om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Wanneer u zich registreert voor 1 van de diensten van de gemeente, kunnen uw e-mailadres en informatie over uw interesses worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Lees meer over privacy in het domein werk, zorg en jeugdhulp.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op het platform gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit ('sessie-cookies'). Een aantal blijft actief ('persistent cookies'). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

Het platform maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Cookies voor Google Analytics (utma, utmb, utmc, utmv en utmz): deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst en door de gemeente Den Haag gebruikt om te zien wat bezoekers op het platform bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de websites van het platform in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies legt onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina's bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google slaat de gegevens op volgens de Amerikaanse regelgeving. Lees hier meer over op de website van Safe Harbor (Engelstalig).
  • Cookies voor de webformulieren: met deze cookies worden de gegevens onthouden die u opgeeft, zodat u bijvoorbeeld niet tweemaal hetzelfde hoeft in te typen. Deze cookies zijn functionele sessiecookies.
  • Cookies voor DigiD: hiermee wordt uw inlog onthouden, zodat u alle overheidszaken tegelijk kunt regelen zonder opnieuw in te loggen. De cookies van DigiD zijn zowel sessie- als persistent cookies

U kunt de instellingen voor het plaatsen van cookies op DenHaag.nl wijzigen via voorkeuren cookies aanpassen. U kunt cookies ook bekijken en verwijderen via uw browser. Klik daarvoor in de menubalk op 'Extra' en dan op ‘Internetopties’ (Internet Explorer) of op 'Extra' en dan op ‘Opties’ (Mozilla Firefox). Voor andere browsers kunt u kijken bij 'Help'.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert de gemeente Den Haag passende beveiligingsprocedures.

De gemeente Den Haag bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens verstrekken aan derden

De gemeente Den Haag zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht de gemeente Den Haag te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van het Platform dan kunt u dit kenbaar maken via het formulier mailbericht aan de gemeente.
Gepubliceerd: 
20 juli 2012
Laatste wijziging: 
11 maart 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?