Boekhorststraat: herinrichting

In 2019 maakte de gemeente een 1e ontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat. Daarna heeft de buurt dit ontwerp bekeken. Zo’n 40 ondernemers en bewoners stelden een aantal aanpassingen voor. Deze hebben invloed op het voorlopig ontwerp. Voordat de gemeente de wijzigingen doorvoert, wil zij weten of er genoeg steun voor is.

De Boekhorststraat
De Boekhorststraat

Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren konden hun mening geven tijdens verschillende bijeenkomsten. Doel was om zo het ontwerp voor de Boekhorststraat te verbeteren.

 • meer ruimte voor:

  • groen
  • terrassen
  • het stallen van fietsen
 • Minder parkeerplaatsen

Aanpassingen ontwerp

In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor groen. Ook wordt het prettiger om in de Boekhorststraat te winkelen en deze te bezoeken.

De aanpassingen in het nieuwe ontwerp zijn:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober 2021 een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
Voorlopig ontwerp voor de Boekhorststraat. Klik op de foto voor een grote versie.
Voorlopig ontwerp voor de Boekhorststraat. Klik op de foto voor een grote versie.

Bezwaar maken

Heeft u bezwaar tegen de aanpassingen in het ontwerp? Stuur voor 14 juni 2021 een e-mail naar boekhorststraat@denhaag.nl. Als u het eens bent met de wijzigingen hoeft u niets te doen.

Vervolg

De gemeente neemt reacties via e-mail in behandeling tot 14 juni 2021. Het aantal reacties bepaalt of de gemeente doorgaat met het voorlopige ontwerp. Voor 30 juni 2021 krijgt u via e-mail een reactie. De uiteindelijke beslissing volgt in september 2021.

Gaan de plannen niet door, dan krijgt u per brief bericht. Als de plannen wel doorgaan, verwacht de gemeente in de zomer van 2022 te beginnen met de uitvoering.

Gepubliceerd: 14 mei 2021Laatste wijziging: 14 mei 2021