Ontwikkeling Energiekwartier: aantrekkelijk woonomgeving dicht bij het centrum

Het Energiekwartier is de nieuwe naam voor Regentesse Zuid. De naam herinnert eraan dat hier het gemeentelijke energiebedrijf stond. De wijk ondergaat de komende jaren een grote verandering. Er komen ruim 450 woningen in alle prijsklassen, pleinen en straten worden opnieuw ingericht en Park De Verademing krijgt een opknapbeurt.

Dat zorgt voor een nieuwe aanblik van het Energiekwartier en een aantrekkelijk en leefbare woonomgeving, dicht bij het centrum van de stad. De Energiekwartier is het gebied met als grenzen de Loosduinseweg/Noordwest Buitensingel, De Constant Rebecquestraat/Newtonstraat en het Verversingskanaal/Lijn11. Bij de ontwikkeling wordt ook het Park De Verademing aangepast.

Woningen

In het Energiekwartier komen ruime appartementen en eengezinswoningen met een tuin, zowel koop- als huurwoningen. Om dat mogelijk te maken zijn oude kantoorpanden langs de Loosduinseweg gesloopt. Monumentale panden die karakteristiek zijn voor de wijk, zoals het Magazijn en de Elektriciteitscentrale heeft de gemeente ingepast in het totale plan. De gemeente werkt bij de uitvoering samen met aannemer Heijmans en woningcorporatie Staedion.

De in aanbouw zijnde gebouwen Volta (links op de foto) en Edison (rechts)
De in aanbouw zijnde gebouwen Volta (links op de foto) en Edison (rechts)

Fasering

Binnen de totale ontwikkeling zijn verschillende deelprojecten. De komende 10 jaar worden deze deelprojecten in fasen uitgewerkt en uitgevoerd.

Met de bouw van de appartementencomplexen Volta en Edison is in 2016 begonnen. Gebouw Volta,  dat grenst aan de Renaultgarage en ligt tussen de Loosduinseweg en de Zamenhofstraat, heeft 65 sociale huurappartementen en 7 maisonnette woningen. Achter het complex komt een afgesloten parkeerterrein.
Naast het complex Volta, komt het gebouw Edison met een mix van 100 vrije sector huurappartementen en 25 koopappartementen, 8 penthouses en 25 koopwoningen met een ruim terras. De eerste woningen zijn in het najaar van 2017 opgeleverd.

De nieuwbouw gezien vanaf de hoek Zamenhofstraat - Van Geenstraat
De nieuwbouw gezien vanaf de hoek Zamenhofstraat - Van Geenstraat

Park De Verademing

Ook Park De Verademing wordt aangepakt. De huidige inrichting en gebruik van het park voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Een ontwerpteam dat bestaat uit omwonenden, gebruikers en de groenbeheerder van het park, heeft een ontwerp voor het park gemaakt. In de nieuwe opzet is het park veel opener en  toegankelijker. Aan de buitenzijde van het park komen op 4 punten extra trappen. Ook komt er een 5e hellingbaan voor mindervaliden. Buurtbewoners hebben hierdoor beter toegang tot het park. Daarnaast wordt De Verademing een stuk groener door het  aanplanten van verschillende bloeiende planten, struiken en heesters. Extra bomen bij een aantal entrees zorgen voor meer schaduwplekken in het park. 

Park De Verademing, fotograaf Mees
Park De Verademing, fotograaf Mees

Speelplek

De nieuwe speelplek in het park wordt ingericht als een avontuurlijke klim- en klauter speelplek. Deze bestaat uit klimrotsen, hout en touwen. Kinderen kunnen een parcours volgen, maar ook los op de verschillende speeltoestellen spelen. Rond het speelterrein is er volop gelegenheid om te zitten. Lange zitranden, gemakkelijke houten banken en picknicktafels nodigen uit om langer in het park te blijven. In het najaar van 2017 is begonnen met de herinrichting. De werkzaamheden aan het park duren naar verwachting 1 jaar.  

Plattegrond van Park De Verademing - Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Plattegrond van Park De Verademing - Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het Esperantoplein

In het hart van de wijk komt een centrale verblijfs- en ontmoetingsruimte, het Esperantoplein. Het Esperantoplein is nu in gebruik als tijdelijke parkeer- en opslagplaats. Dat moet veranderen in een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar plaats is voor allerlei buurtactiviteiten. Om er voor te zorgen dat het plein beantwoordt aan de wensen van de wijk, praat de gemeente met omwonenden en gebruikers om tot een goede inrichting te komen.

Het Magazijn

Het Magazijn (uit 1932), voormalig opslaggebouw van het Gemeentelijk Energie Bedrijf, heeft al diverse bestemmingen gehad. Jaren was het in gebruik als  verzamelgebouw voor creatieve beroepen.  Momenteel wordt het Magazijn verbouwd tot ruim 70 woonunits voor studenten en jongeren. Op de begane grond komt bedrijvigheid en mogelijk horeca. De verbouwing tot woonunits gebeurt in opdracht van Eliphil, een bedrijf dat gespecialiseerd is in huisvesting voor studenten en jongeren.

Nieuwsbrief Energiekwartier

Het Energiekwartier heeft een eigen website: www.energiekwartier.nl. Ge├»nteresseerden voor de Nieuwsbrief Energiekwartier kunnen zich via deze website opgeven. De Nieuwsbrief Energiekwartier verschijnt een aantal keer per jaar.

Meer informatie

Bekijk ook: de video Sloop van oude kantoorgebouwen (YouTube-kanaal van Energiekwartier)
Bekijk ook: de video Bouw van de wooncomplexen Volta (YouTube-kanaal van Energiekwartier)

Gepubliceerd: 6 maart 2017Laatste wijziging: 17 januari 2018