Bouwproject MeLeCo draagt met 338 nieuwe en vernieuwde woningen bij aan aantrekkelijk Den Haag Zuidwest

Het college van B&W van Den Haag heeft het gemeentelijk Plan Uitwerkingskader (PUK) voor de nieuwbouw van het project MeLeCo voor instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. In het PUK worden de voorwaarden en kaders voor het project vastgesteld. Project MeLeco bestaat uit de renovatie van 78 woningen, de sloop van 128 verouderde woningen en de nieuwbouw van ongeveer 280 woningen voor de sociale – en middenhuur in de wijk Morgenstond. Hiermee draagt het project bij aan het verbeteren van de huizen in Zuidwest en het terugdringen van het woningtekort.

De naam van het project wordt gevormd door de aanliggende straatnamen Melis Stokelaan (Me), Leggelostraat (Le) en Coevordenstraat (Co). In het plan staan de gemeentelijk uitgangspunten waar de nieuwbouw van dit project van Haag Wonen en ontwikkelaar BPD aan moeten voldoen. Met het project MeLeCo kiest Haag Wonen in samenwerking met ontwikkelaar BPD voor een combinatie van sloop en nieuwbouw van woningen langs de Melis Stokelaan en de Leggelostraat en renovatie in de Coevordenstraat. De renovatie is inmiddels afgerond en zorgt voor meer wooncomfort voor de huidige bewoners. En met de nieuwbouw komen er meer energiezuinige en comfortabele woningen, met meer variatie in type woningen en huurprijs.

Wethouder Balster: “Haag Wonen en BPD leveren met het project MeLeCo een belangrijke bijdrage aan de verdichtings- en vernieuwingsopgave van Den Haag Zuidwest. Daar ben ik heel blij mee, want alleen samen kunnen we deze klus klaren. Er is een gigantische operatie aan de gang om de naoorlogse uitbreidingswijken van Zuidwest klaar te maken voor de toekomst. Meer en betere woningen en investeringen in onder meer de openbare ruimte, openbaar vervoer en voorzieningen verbeteren de wijk en maakt van Zuidwest weer een betaalbaar en aantrekkelijk woon- en leefgebied. Den Haag Zuidwest biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden op het gebied van wonen. Voor de huidige bewoners en voor nieuwe bewoners.”

Uitgangspunten nieuwbouw

Aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat worden 128 verouderde sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door ongeveer 280 nieuwbouwwoningen. Tweederde van deze woningen zijn sociale huurwoningen. De rest is bestemd voor het middenhuursegment. Ten opzichte van de huidige bebouwing gaat de nieuwbouw van vier naar zeven bouwlagen. Op de hoek van de Melis Stokelaan en de Leggelostraat wordt daarnaast een woontoren van 16 lagen (ongeveer 50 meter hoog) gebouwd. De doorgangen tussen de bouwblokken – van de Coevordenstraat naar de Melis Stokelaan – komen ook bij de nieuwbouw terug. Onder de nieuwbouw en onder de binnentuin van het complex wordt kan in een halfverdiepte parkeergarage worden geparkeerd. In de parkeergarage is daarnaast ruimte gereserveerd voor een mobiliteitshub met deelauto’s, deelscooters en deelfietsen waar de hele wijk gebruik van kan maken. De huidige bewoners binnen het projectgebied – die volgens de regels in aanmerking komen voor een sociale huurwoning – hebben de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwbouw.

Proces

Begin zomer van 2023 heeft een participatietraject met bewoners en omwonenden plaatsgevonden. Deelnemers konden reageren op de gemeentelijke uitgangspunten voor het PUK, maar ook ideeën en wensen delen voor het project en hun wijk. De start van de sloop- en nieuwbouw is naar verwachting in 2026.