Milieuzone vrachtverkeer

De gemeente werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Daarom is er een milieuzone aangewezen. Deze maatregel zorgt ervoor dat alleen schone vrachtauto’s en vrachtauto’s met een speciale ontheffing de binnenstad in mogen.

De Haagse binnenstad is toegankelijk voor:

  • Vrachtauto's met een euro 4 motor of hoger.
  • Bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.
  • Vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing.

Let op: vanaf 1 juli 2013 mogen vrachtauto’s met een euro 3 motor alleen nog met een ontheffing de milieuzone binnenrijden.

Verkeersborden milieuzone

Waar ligt de milieuzone?

De milieuzone in Den Haag ligt aan de binnenkant van de Centrumring. Alle vrachtauto’s mogen dus wel over de Centrumring zelf rijden.

Industrieterrein Laakhavens ligt wel binnen de Centrumring, maar hoort niet bij de milieuzone. Hetzelfde geldt voor het blok tussen de Centrumring en de Laan van Meerdervoort / Javastraat. De wegenring rond de milieuzone hoort ook niet bij de milieuzone. Op verkeersborden staat aangegeven waar de milieuzone begint en eindigt.

Kaart Milieuzone Den Haag (PDF, 178,2 kB)
Een overzicht van postcodes in de Haagse milieuzone (PDF, 376,8 kB)

Ontheffing

Op www.milieuzones.nl onder ‘kentekencheck’ kunt u door het invoeren van uw kenteken controleren of uw vrachtwagen toegang heeft tot de milieuzone.

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de milieueisen en wilt u eenmalig de Haagse milieuzone inrijden? U kunt maximaal 12 keer per jaar online een dagontheffing aanvragen. Daaraan zijn kosten (leges) verbonden. Ook kunt u een langdurige ontheffing aanvragen.

Handhaving

De milieuzone is gebaseerd op de Wegenverkeerswet. De gemeente handhaaft de naleving via camera’s en buitengewoon opsporingsambtenaren. Boetes worden geïnd via het Centraal Justitieel Incassobureau.

Milieuzone voor bestelverkeer

Enkele gemeenten werken aan de invoering van een milieuzone voor bestelverkeer. In Den Haag is - naar huidige inzichten - geen milieuzone voor bestelverkeer nodig om aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen te voldoen. De gemeente houdt deze maatregel daarom vooralsnog in reserve.

Ontwikkelingen rondom de milieuzone voor bestelverkeer in andere gemeenten zijn te volgen via www.milieuzones.nl.

Gerelateerde informatie

Gepubliceerd: 31 augustus 2016Laatste wijziging: 10 oktober 2019