Milieuzone vrachtverkeer en bussen

De gemeente werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Daarom is er een milieuzone aangewezen. Deze maatregel zorgt ervoor dat alleen schone vrachtauto’s en vrachtauto’s met een speciale ontheffing de binnenstad in mogen. Op 1 juli 2021 wordt de milieuzone groter.

De Haagse binnenstad mogen rijden:

  • Vrachtauto's met emissieklasse 4 motor of hoger.
  • Bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.
  • Vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing.

Waar ligt de milieuzone?

milieuzone

De milieuzone in Den Haag ligt aan de binnenkant van de Centrumring. Alle vrachtauto’s mogen dus wel over de Centrumring zelf rijden.

Industrieterrein Laakhavens ligt wel binnen de Centrumring, maar hoort niet bij de milieuzone. Hetzelfde geldt voor het blok tussen de Centrumring en de Laan van Meerdervoort en Javastraat. De wegenring rond de milieuzone hoort ook niet bij de milieuzone. Op verkeersborden staat aangegeven waar de milieuzone begint en eindigt.

Het gele gebied op de kaart is de milieuzone voor vrachtverkeer
Het gele gebied op de kaart is de milieuzone voor vrachtverkeer

Ontheffing

Op www.milieuzones.nl onder ‘kentekencheck’ kunt u door het invoeren van uw kenteken controleren of uw vrachtwagen toegang heeft tot de milieuzone.

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de milieueisen en wilt u eenmalig de Haagse milieuzone inrijden? U kunt maximaal 12 keer per jaar online een dagontheffing aanvragen. Daaraan zijn kosten (leges) verbonden. Ook kunt u een langdurige ontheffing aanvragen.

Handhaving

De milieuzone is gebaseerd op de Wegenverkeerswet. De gemeente handhaaft de naleving via camera’s en buitengewoon opsporingsambtenaren. Boetes worden geïnd via het Centraal Justitieel Incassobureau.

Uitbreiding milieuzone voor vrachtverkeer en bussen

Op 1 juli 2021 wordt de milieuzone voor vrachtverkeer uitgebreid. De milieuzone loopt dan van de Neherkade in het zuiden tot aan de  Professor B.M. Teldersweg (S200) in het noorden. De centrumring (S100) en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone.

Strengere regels

In 2022 worden voor deze milieuzone de regels strenger. De regels gelden dan ook voor bussen. Alleen vrachtauto’s en bussen met emissieklasse 6 en hoger mogen dan de milieuzone nog inrijden. Het cijfer van de emissieklasse geeft aan hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de vrachtauto of bus.

Meer informatie

Zie ook: Den Haag zet in op schoon vervoer

Gepubliceerd: 17 december 2019Laatste wijziging: 14 december 2020