Milieuzone vrachtverkeer en bussen

De regels voor vrachtverkeer en bussen in de binnenstad worden strenger op 1 juli 2021 en op 1 januari 2022. Dat is nodig om de lucht in de stad schoon te houden.

De gemeente werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Daarom is er een milieuzone aangewezen. Deze maatregel zorgt ervoor dat alleen schone vrachtauto’s en vrachtauto’s met een ontheffing de binnenstad in mogen. Op 1 juli 2021 wordt de milieuzone groter. Op 1 januari 2022 worden de regels voor vrachtverkeer strenger en geldt de milieuzone ook voor dieselbussen.

U kunt tot en met vrijdag 16 april 2021 een zienswijze geven op het voorgenomen Verkeersbesluit en de voorgenomen Beleidsregel ontheffingenverlening voor de aanscherping van de milieuzone voor dieselvrachtauto’s en het invoeren van deze milieuzone voor bussen. Onderaan dit artikel leest u hoe.

In de Haagse binnenstad mogen tot 1 januari 2022 rijden:

  • Vrachtauto's met emissieklasse 4 motor of hoger.
  • Bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar.
  • Vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing.

Waar ligt de milieuzone?

milieuzone

De milieuzone in Den Haag ligt aan de binnenkant van de Centrumring. Alle vrachtauto’s mogen dus wel over de Centrumring zelf rijden.

Industrieterrein Laakhavens ligt wel binnen de Centrumring, maar hoort niet bij de milieuzone. Hetzelfde geldt voor het blok tussen de Centrumring en de Laan van Meerdervoort en Javastraat. De wegenring rond de milieuzone hoort ook niet bij de milieuzone. Op verkeersborden staat aangegeven waar de milieuzone begint en eindigt.

Het gele gebied op de kaart is de milieuzone voor vrachtverkeer
Het gele gebied op de kaart is de milieuzone voor vrachtverkeer

Ontheffing

Op www.milieuzones.nl onder ‘kentekencheck’ kunt u door het invoeren van uw kenteken controleren of uw vrachtwagen toegang heeft tot de milieuzone.

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de milieueisen en wilt u eenmalig de Haagse milieuzone inrijden? U kunt maximaal 12 keer per jaar online een dagontheffing aanvragen. Daaraan zijn kosten (leges) verbonden. Ook kunt u een langdurige ontheffing aanvragen.

Handhaving

De milieuzone is gebaseerd op de Wegenverkeerswet. De gemeente handhaaft de naleving via camera’s en buitengewoon opsporingsambtenaren. Boetes worden geïnd via het Centraal Justitieel Incassobureau.

Uitbreiding milieuzone voor vrachtverkeer en bussen

Op 1 juli 2021 wordt de milieuzone voor vrachtverkeer uitgebreid. De milieuzone loopt dan van de Neherkade in het zuiden tot aan de  Professor B.M. Teldersweg (S200) in het noorden. De centrumring (S100) en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone.

Strengere regels

In 2022 worden voor deze milieuzone de regels strenger. De regels gelden dan ook voor bussen. Alleen vrachtauto’s en bussen met emissieklasse 6 en hoger mogen dan de milieuzone nog inrijden. Het cijfer van de emissieklasse geeft aan hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de vrachtauto of bus.

Zienswijze

Het voorgenomen Verkeersbesluit en de voorgenomen Beleidsregel ontheffingenverlening voor de aanscherping van de milieuzone voor dieselvrachtauto’s en het invoeren van deze milieuzone voor bussen liggen ter inzage. U kunt tot en met vrijdag 16 april 2021 aan de gemeente laten weten wat u van deze voorlopige besluiten vindt. Meer informatie over deze besluiten vindt u in de bestuurlijke stukken (RIS308158).

U kunt op 2 manieren een reactie (zienswijze) geven:

  1. via e-mail naar: milieuzonevrachtbus@denhaag.nl met als onderwerp ‘Zienswijze aanscherping milieuzone dieselvrachtauto’s en dieselautobussen’

  2. via de post aan: Burgemeester en wethouders van Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Luchtkwaliteit, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag. Met als onderwerp ‘Zienswijze aanscherping milieuzone dieselvrachtauto’s en dieselautobussen’

Lees meer informatie op de pagina Reageren op publicatie Overheid.nl.

Meer informatie

Zie ook: Den Haag zet in op schoon vervoer

Gepubliceerd: 17 december 2019Laatste wijziging: 6 mei 2021