Zo gaat de nieuwe groene fietsroute tussen Den Haag en Voorburg eruit zien

Fietsers en wandelaars kunnen straks makkelijk het spoor en de snelweg oversteken richting Voorburg. Tussen de Binckhorstlaan en station Laan van NOI komt een groene fiets- en wandelroute, de Verlengde Velostrada. Deze start tussen Binck36 en het spoor. Over een nieuwe brug kunnen mensen het spoor Den Haag-Utrecht over, waarna men via de bestaande brug over de A12 richting Voorburg gaat.

De oprit van het fiets- en wandelpad langs het spoor. Blik richting de Binckhorstlaan.

Het college heeft het ontwerp voor de route naar de gemeenteraad gestuurd. Deze beslist naar verwachting in februari 2024 over het plan. De aanleg begint waarschijnlijk rond de zomer van 2025. In 2027 kunnen mensen dan echt gebruik maken van de nieuwe route.

Wethouder Robert van Asten benadrukt het belang van dit plan: “Met het aanleggen van dit fietspad over het spoor komt er ook een prettig alternatief voor het huidige Schenktunnel, tussen de Rivierenbuurt en Bezuidenhout. Dit tunneltje wordt door nu door veel fietsers als naargeestig en onveilig ervaren. De komst van deze nieuwe brug verbetert deze verbinding flink. We willen in Den Haag dat mensen nog vaker de fiets kunnen pakken of wandelen. Daarvoor moet je snelle, veilige en comfortabele routes aanleggen.”

De nieuwe fiets- en wandelroute verbindt de Binckhorst en Voorburg-Noord en neemt een grote barrière voor het langzame verkeer daar weg, namelijk het spoor en de A12. De route gaat parallel langs en op dezelfde hoogte als het spoor Hollands Spoor-Laan van NOI lopen. Voor mensen in Laak wordt het ook makkelijker om station Laan van NOI te bereiken.

Over een nieuwe brug kunnen mensen het spoor Den Haag-Utrecht over.

Groene route naar Voorburg

Het nieuwe fietspad loopt in twee richtingen en is circa 4,5 meter breed. Het voetpad wordt ongeveer 2,5 meter breed. Op de plek waar het fietspad de hoogte van het spoor heeft bereikt, wordt een groene verblijfsplek voor mensen gemaakt. Er worden een voetgangersbrug over het water, een bloemrijk grasland met bomen en betonnen zitbanken aangelegd.

Tussen het viaduct over de A12 en de Spoorstraat in Voorburg wordt ook een fietsstraat aangelegd. In Voorburg worden de Pompe van Meerdervoortstraat en de Van Alphenstraat nieuwe fietsstraten.

De Verlengde Velostrada wordt in Den Haag in drie ‘schakels’ gebouwd, waarvan de nieuwe route tussen de Binckhorstlaan en Laan van NOI schakel 2 is. Schakel 1 loopt van de Rijswijkseweg tot de Binckhorstlaan. Hierbij wordt ook een nieuwe brug over de Trekvliet gebouwd. Schakel 3 wordt idealiter samen met de nieuwe tramlijn langs de Binckhorstlaan gebouwd. Er komt dan een brug over het nieuwe tramspoor en de Binckhorstlaan.

Met een voetgangersburg over het water kunnen mensen naar het groene spoortalud.

Snelle, veilige en comfortabele fietsroutes

De Velengde Velostrada is onderdeel van een breder netwerk van aantrekkelijke fietsroutes, de sterfietsroutes. Den Haag wil daarmee het fietsverkeer beter laten doorstromen en meer ruimte bieden aan de fietsers. Ook op bestaande fietspaden zijn de afgelopen jaren tegels vervangen door asfalt. Inmiddels gaat het om bijna 150 kilometer aan comfortabele fietspaden.

Samenwerking

De Verlengde Velostrada schakel 2 is onderdeel van een pakket mobiliteitsmaatregelen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Dit zogeheten ‘No-Regret pakket’ is een eerste stap richting een nieuw mobiliteitssysteem voor het Haagse Central Innovation District en de Binckhorst (CID – Binckhorst). De nieuwe fiets- en wandelroute wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en ProRail verder voorbereid. 

Het concept voorontwerp heeft ter inzage gelegen tijdens de inspraakperiode van 21 augustus tot en met 2 oktober 2023. Nu stuurt het college het voorontwerp op naar de raad ter vaststelling. Lees alle beschikbare informatie Begin externe link: hier(Externe link), einde externe link..