Uw zoekopdracht

Wat doet de JGZ voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Gepubliceerd: 
19 november 2010
Laatste wijziging: 
03 januari 2017

De integrale JGZ omvat alle activiteiten voor kinderen van 0 tot 19 jaar. De Consultatiebureaus onderzoeken regelmatig alle kinderen van 0-4 jaar. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 voert daarna nog vijf keer een periodiek gezondheidsonderzoek (pgo) uit.

Het Consultatiebureau volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar en adviseert en begeleidt de ouders. Vanaf de geboorte van hun kind worden ouders 14 keer uitgenodigd om met hun kind naar het Consultatiebureau te komen. Al deze afspraken zijn gratis en vrijwillig.

De afspraken

Kinderen tussen 0 en 15 maanden komen in het begin elke maand en daarna 1 keer per 2 maanden naar het Consultatiebureau, ook wel het Zuigelingenbureau genoemd. Kinderen van 15 maanden tot 4 jaar komen iets minder vaak. Zij gaan naar het Peuterbureau.

Wat gebeurt er op het Consultatiebureau

Een assistente weegt en meet het kind bij ieder bezoek. Daarna wordt het kind de ene keer onderzocht door een arts en de andere keer door een verpleegkundige. De verpleegkundige besteedt vooral aandacht aan het gedrag van het kind. Ouders kunnen vragen of problemen die te maken hebben met de verzorging en (op)voeding van hun kind bespreken met de verpleegkundige. De arts onderzoekt de gezondheid van het kind. Ook volgt hij de groei en ontwikkeling van lichamelijke functies, beweging en spraak- en taalontwikkeling van het kind.

Ongezond gewicht

Als blijkt dat uw kind een ongezond gewicht heeft, zal de arts of verpleegkundige u doorverwijzen. U kunt individuele begeleiding krijgen of begeleiding in een groep. Ook kunt u doorverwezen worden naar een opvoedsteunpunt of diëtist.

Contact

Voor meer informatie over consultatiebureau's in den haag kunt u terecht bij CJG Den Haag.

Gepubliceerd: 
19 november 2010
Laatste wijziging: 
03 januari 2017