Illegale praktijken ontdekt tijdens integrale handhavingsactie in Transvaal

Van illegaal gokken, 4 arrestaties, woningonttrekking tot het vermoeden van prostitutie, de integrale handhavingsactie van vrijdag 9 februari trok de aandacht in Transvaal.

Politie, gemeente Den Haag en andere instanties trokken de wijken Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt in om samen deze en andere misstanden aan te pakken tijdens de integrale handhavingsactie.

De wijken Transvaal en Groente- en Fruitmarkt zijn zo’n 100 jaar geleden gebouwd. In de jaren ’90 zijn er panden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en flats. De wijken zijn daardoor sterk van karakter veranderd. Het gebied kenmerkt zich onder andere door de bekende Haagse markt die vier dagen in de week open is. De veiligheid in deze wijken staat onder druk. Er is sprake van hangjongeren op straat, overlast van verschillende horecaondernemingen, rond de Haagse markt wordt er veel gebedeld en op het Wijkpark is er sprake van drugs- en alcoholgebruik.

Er is ook veel aandacht voor veiligheid in de wijken Transvaal en Groente- en Fruitmarkt. Zo is in 2023 het Kaapseplein heringericht om de overlast van hanggroepen aan te pakken. Mede hierdoor zijn de problemen afgenomen. Dit jaar is door het basisteam van de Heemstraat gestart met een project gericht op extra controles op het bedrijventerrein Fruitweg. Onder andere de inzet van politie, gemeente en andere instanties zorgen ervoor dat er extra aandacht is voor beide wijken.

In de afgelopen periode hebben meerdere explosies plaatsgevonden in de wijken Transvaal en Groente- en Fruitmarkt. Explosies zorgen voor een verstoring van de openbare orde en veiligheid. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de openbare orde op deze locaties te herstellen.  

Verkeerscontrole aan het Wijkpark Transvaal

Grote en centrale verkeerscontrole in Wijkpark Transvaal

Vlakbij het Hobbemaplein, in het Wijkpark Transvaal was er een grote en zichtbare verkeerscontrole. Door de ruime opstelling konden voertuigen makkelijk aan- en wegrijden. Kort na de start van de actie vond de eerste arrestatie plaats van iemand die gesignaleerd stond. Daarnaast zijn er nog drie aanhoudingen verricht voor rijden onder invloed van alcohol en rijden met een vals rijbewijs. In totaal zijn er 92 auto’s en 14 bedrijfsvoertuigen gecontroleerd. Er zijn 73 bekeuringen uitgedeeld voor de technische status van het voertuig, het niet kunnen tonen van een rijbewijs of legitimatiebewijs. Er is bij een automobilist hennep gevonden en in beslag genomen tijdens de controle van zijn voertuig. Bij een bestuurder van een ander voertuig is er ook illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Deze bestuurder heeft een proces verbaal gekregen. Bij controle van een tas is een mes aangetroffen en in beslag genomen. Ook deze bestuurder heeft een proces verbaal ontvangen. Tijdens de actie zijn er 42 scooters gecontroleerd, waarvan 8 een Begin externe link: WOK-melding(Externe link), einde externe link. kregen in verband met een te hoge snelheid. Eén scooter is in beslag genomen, omdat de bestuurder voor de derde keer werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

Voor € 305.630,00 heeft de rijksbelasting aan openstaande belastingschuld geconstateerd. Van de 30 gecontroleerde voertuigen is er voor € 69.006,00 aan belasting geïnd en zijn er vier voertuigen afgevoerd. Door de gemeentelijke belasting zijn 6.066 voertuigen gecontroleerd. Er is 7 keer beslag gelegd op een voertuig voor € 23.130,00 en 4 keer in een klem geplaatst voor € 14.580,00. Twee voertuigen zijn gesleept en tweemaal is er direct voor €2.040,- betaald.

Door de wijken Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt heeft het Begin externe link: team van HTM(Externe link), einde externe link. de tramlijnen 6, 11 en 12 gecontroleerd. Er zijn 172 boetes van 56 euro uitgedeeld en 1 persoon is aangehouden voor het niet meewerken en niet willen laten zien van een geldig identiteitsbewijs.

De Begin link: Handhavingsorganisatie, einde link. ziet erop toe dat wijken in de stad leefbaar blijven. Het scanteam heeft 10.718 auto’s gescand en 181 eigenaren van voertuigen zullen nog een naheffing ontvangen, omdat zij geen parkeergeld hebben betaald waar dit wel moest. Het Mulderteam heeft 101 boetes uitgeschreven voor foutparkeren. Een auto is weggesleept en er is 10 keer gewaarschuwd voor parkeren op een invalideparkeerplaats of foutparkeren. Het handhavingsteam Centrum trok met de bikers het actiegebied in en zij hebben 6 boetes uitgeschreven voor het overtreden van het blowverbod aan de Paul Krugerlaan.

Illegale gokruimte

Alle kaarten op tafel bij illegaal gokken

Er is overlast van horeca in het actiegebied. Van illegaal gokken tot binnen blowen of roken en illegale arbeiders in dienst. De teams van de Handhavingsorganisatie, politie, NVWA, Stedin, brandweer, douane, SZW, ODH en Kansspelautoriteit hadden tijdens de gezamenlijke horecacontrole een drukke avond. Een onderneming is op heterdaad betrapt op illegaal gokken. De gordijnen waren gesloten en bij binnenkomst bleek er een illegale gokruimte met camera’s aanwezig te zijn waar op dat moment ook werd gegokt voor geld. De personen moesten alle kaarten en geld op tafel leggen en zijn één-voor-één verhoord door de politie en de Kansspelautoriteit.

Er zijn in totaal 14 ondernemingen gecontroleerd en daarvan waren en 4 niet in orde. De vergunningen waren niet in orde en in één zaak waren er drie behendigheidsautomaten aanwezig waar er maar wettelijk twee mogen staan. Bij meerdere ondernemingen werd binnen gerookt of geblowd. Deze ondernemingen krijgen hiervoor een boete. Verder waren er ook problemen met elektriciteit, de brandweer heeft een melding ontvangen van een gevaarlijke installatie en gaat dit verder onderzoeken. Stedin heeft twee keer een nieuwe verzegeling aangebracht en één meterkast was niet toegankelijk. Verder waren er in meerdere ondernemingen personen aan het werk die mogelijk een uitkering ontvangen. Dit wordt verder onderzocht door de sociale dienst van de gemeente.

Supermarkt met woning als magazijn

Woning of supermarkt?

De Begin link: Haagse Pandbrigade, einde link. controleert woningen op veiligheid en bewoning. Er is een woningtekort in de stad. Woningen zijn er om te wonen en mogen niet dienen als magazijn of opslagplaats van een aangrenzende supermarkt. Een aantal bewoners waren echter zo creatief om hun supermarkt verder uit te breiden naar de woning ernaast. Een woning diende als magazijn voor de aangrenzende supermarkt en aan de achterkant waren de supermarkteigenaren ook begonnen aan een verdere uitbouw van het magazijn. Zo wordt een pand bezet gehouden die als woning moet dienen. Dit wordt woningonttrekking genoemd en de zaak wordt verder onderzocht.

In totaal zijn er 40 woningen bezocht, waarvan 23 keer de bewoners thuis waren. Er is 53 keer geconstateerd dat bewoners niet ingeschreven stonden en 18 keer waren de ingeschreven bewoners niet woonachtig in de woning. Daarnaast is er 7 keer illegale kamerverhuur geconstateerd, 5 keer illegale woningsplitsing, waarbij een aantal woningen naar de originele staat moeten worden teruggebracht. De hoogste huur die voor een woning wordt gevraagd is €3600 per maand. Verder waren er 4 gevallen waarbij personen onrechtmatig in Nederland verblijven en AVIM is hiervoor benaderd. In één geval was er een vermoeden van illegale prostitutie aan huis en is het HEIT ingeschakeld. Zij hebben onderzoek gedaan, maar de zaak kan niet hard worden gemaakt en het blijft bij een vermoeden.

Illegale woningsplitsing

Integrale handhavingsactie Transvaal

Er wordt hard gewerkt aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Regelmatig worden gebiedsgerichte handhavingsacties in verschillende wijken uitgevoerd om misstanden in de wijken aan te pakken. Dit keer waren Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt aan de beurt. Organisaties en instanties zetten zich in voor een mooier en beter Den Haag. De volgende instanties aanwezig: Haagse Pandbrigade, Handhavingsteam Centrum, Mulderteam, scanteam, HEIT, Politie Eenheid Den Haag, HTM, AVIM, OM, Brandweer Den Haag (VRH), NVWA, douane, de Kansspelautoriteit, Stedin, Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), sociale dienst (SZW), Rijksbelastingdienst, gemeentelijke belastingdienst en Bijzondere Wetten.

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Melden helpt!

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

– Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844. Dit kan ook anoniem via Begin externe link: Meld Misdaad Anoniem(Externe link)(Externe link)(Externe link)(Externe link), einde externe link., telefoonnummer 0800 – 7000.

– Via een Begin link: melding openbare ruimte, einde link. voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.

– Via Begin link: denhaag.nl/meldingen, einde link. voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.

– Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Begin externe link: Inspectie SZW(Externe link)(Externe link)(Externe link)(Externe link), einde externe link..