Programma Gezond Lang Thuis

De meeste ouderen willen, ook als zij kwetsbaar worden, in hun eigen huis blijven wonen. Technologie kan daarbij helpen: om zelfredzaam te blijven en om in contact te blijven met de (sociale) omgeving. De gemeente werkt daarom samen met partners én bewoners aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve zorgtechnologie. Deze technologie helpt ouderen om langer gezond en zelfstandig te blijven wonen.

In Den Haag wonen ruim 73.000 65-plussers en deze groep groeit de komende jaren. Den Haag wil een seniorvriendelijke stad zijn: een stad waarin ouderen nu én in de toekomst prettig kunnen leven en wonen met passende en toegankelijke voorzieningen.

Zorginnovatie en uitvoering versnellen

Den Haag ontwikkelt zich tot een uniek knooppunt dat kenniscentra, overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers en bewoners op het gebied van zorginnovatie aan elkaar verbindt. Om de vernieuwing en uitvoering van zorgtechnologie te versnellen, stimuleert en faciliteert de stad actieve kennisdeling en samenwerking. Dit door partijen bij elkaar te brengen en door senioren actief te betrekken bij het vernieuwingsproces. Door hun ideeën en ervaringen in een vroeg stadium mee te nemen ontstaan belangrijke oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de ouderen.

Voorbeelden van innovatieve zorgoplossingen zijn al volop te vinden in Den Haag:

  • Sociale robot die structuur aanbrengt in het leven van mensen met dementie.
  • Slimme rollator met op maat gemaakte fitnessoefeningen en ingebouwde beeldbelfunctie.
  • Leefstijlsensoren die dagelijkse bewegingen registreren, en trends en incidenten rapporteren aan het sociale netwerk of zorgverleners van de gebruiker.
Bekijk de video Gezond lang thuis (YouTube-kanaal van de gemeente)

iZi Gezond Lang Thuis

In het iZi Living lab testen ouderen samen met technologie ontwikkelaars of (nieuwe) toepassingen goed werken en of ze aansluiten bij hun behoeften. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan de verbetering en doorontwikkeling van toepassingen.

Ook kunnen inwoners een kijkje nemen in de iZi-ervaarwoning. In dit driekamerappartement op de Steenhouwersgaarde, staan ruim 90 slimme oplossingen die het leven van ouderen prettiger en makkelijker kunnen maken.

Winnaar internationale prijs

In november 2018 won het programma iZi Gezond Lang Thuis de internationale Smart City Award 2018, in de categorie Inclusive & Sharing Cities.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via gezondlangthuis@denhaag.nl.

Zorgtechnologie helpt ouderen om langer gezond en zelfstandig te blijven wonen.
Zorgtechnologie helpt ouderen om langer gezond en zelfstandig te blijven wonen.

Gepubliceerd: 19 juni 2018Laatste wijziging: 6 december 2018