Zorgmelding doen bij Meldpunt Bezorgd

Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt u een zorgmelding doen bij het Meldpunt Bezorgd Den Haag.

U kunt een zorgmelding doen over bijvoorbeeld:

 • woningvervuiling
 • problematische verzameldwang

Maakt u zich zorgen om de geestelijke gezondheid van iemand in uw omgeving? Bijvoorbeeld omdat die persoon dreigt zichzelf of iemand anders iets aan te doen? Neem dan contact op met het Meldpunt wet verplichte GGZ Den Haag.

Vervuiling of problematische verzameldwang

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen of een problematische verzameldrang hebben. Omwonenden hebben last van stank of ongedierte of van de spullen die een buurtgenoot verzamelt. Of ze maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.

  Zorgmelding doen

  Door hulpverleners

  Bent u een hulpverlener uit Den Haag en is er sprake van vervuiling en/of problematische verzameldwang? Neem dan contact op met het Meldpunt Bezorgd Den Haag.
  Bij andere zorgen zoals schulden, eenzaamheid, sociaal isolement of verwaarlozing neemt u contact op met het Intermediairen Contactpunt (ICP) via (070) 353 74 67.

  Door inwoners

  Bent u een inwoner van Den Haag en wilt u een melding doen van vervuiling en/of problematische verzameldwang? Neem dan contact op met het Meldpunt Bezorgd Den Haag.
  Bij andere zorgen zoals schulden, eenzaamheid, sociaal isolement of verwaarlozing neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14070. U kunt ook langsgaan bij 1 van de Servicepunten in uw wijk.

  Meldpunt Bezorgd Den Haag

  U kunt bellen met telefoonnummer (070) 353 72 91, bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  Na uw melding

  Na uw melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner kijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen zoals:

  • Herstellen van contact met de hulpverlening.
  • In contact brengen met de reguliere zorg.
  • Doorverwijzen naar andere instanties.
  • Het huis laten schoonmaken.
  • Er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden.

  Als melder krijgt u bericht dat uw melding in ontvangst is genomen. Het Meldpunt kan geen informatie geven over hoe de melding wordt opgepakt vanwege de privacy van de bewoner.