Sociale wijkzorgteams

Sociale wijkzorgteams zorgen voor volwassenen met meerdere ernstige problemen. Deze volwassenen kunnen deze problemen niet zelf of met hulp van anderen oplossen. Sinds november 2015 zijn alle sociale wijkzorgteams actief.

Sociaal wijkzorgteam (SWT)

 • Voor volwassen met meerdere ernstige problemen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
 • Samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente.
 • Team past zich aan aan de wijk.
 • Teamleden zijn specialisten en blijven in dienst van eigen organisatie.
 • Gemeente bepaalt, ondersteunt en houdt regie.
 • Samenstelling sociaal wijkzorgteam.

De samenstelling van het SWT hangt af van de problemen in de wijk. De SWT’s sluiten daarom aan op de netwerken en overleggen in de wijk. Zij werken samen met jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Toegang tot sociaal wijkzorgteam

De teamleden van het SWT zijn te vinden in de wijk en via de Servicepunten XL in een van de Wijkcentra. Professionals zoals huisartsen of welzijnswerkers kunnen ook iemand in contact brengen met het SWT.

Privacy

Het SWT gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van klanten. Zij houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een professional zoals de huisarts vraagt eerst toestemming aan de klant om informatie door te geven aan het wijkzorgteam. Bij het 1e gesprek legt de casusregisseur de werkwijze van het SWT uit aan de klant. Daarna tekent de klant een toestemmingsverklaring. Zo geeft de klant akkoord dat persoonsgegevens binnen het SWT gedeeld worden.

  Publicaties

  De gemeente zorgt voor de gezamenlijke communicatie met de toolkit communicatie zorgprofessionals. U kunt de toolkit gebruiken.

  Meer informatie

  Meer weten over de sociale wijkzorgteams? Stuur dan een e-mail naar socialewijkzorgteams@denhaag.nl.

  Dit is geen meldpunt voor individuele hulpvragen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice SZW.

  Bekijk de video Sociale wijkzorgteams (YouTube-kanaal van de gemeente)

  Gepubliceerd: 20 november 2017Laatste wijziging: 27 september 2018