Logeeropvang Wmo

U woont thuis en wordt geholpen door een mantelzorger. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking. U heeft de hele dag zorg nodig. Of uw zorg is niet vooraf te plannen. Het kan gebeuren dat uw mantelzorger een dagje vrij wil of op vakantie gaat. Als er iemand anders voor u zorgen kunt u gewoon thuis blijven wonen. Soms kan dit niet, dan kan de gemeente samen met u kijken naar een passende oplossing. Soms moet u elders logeren.

Logeeradressen die u zelf regelt

Misschien zijn er vrienden, kennissen of buren die tijdelijk uw mantelzorger willen zijn. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen en moet u daarom ergens logeren? Dan kunt u aan uw zorgverzekering vragen of zij de tijdelijke zorg vergoeden. Er zijn zorgverzekeraars die logeervoorziening helemaal of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Het is belangrijk dat u dit eerst bij uw verzekering navraagt.

Logeeradressen die de gemeente regelt

Wanneer er niemand in uw omgeving u kan verzorgen en uw zorgverzekeraar de kosten van logeren niet vergoedt, dan kan de gemeente u misschien helpen bij het vinden van een oplossing.

De vervangende zorg is voor maximaal:

  • 3 dagen (24 uur) per week
  • of 1 keer per kalenderjaar maximaal 21 dagen (24 uur)

Wilt u een logeeradres via de gemeente regelen? Kijk dan naar de mogelijkheden op de pagina Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gepubliceerd: 31 december 2014Laatste wijziging: 2 juli 2020