Beschermd wonen

Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij toezicht en begeleiding. Het is bedoeld voor personen die voor langere of kortere tijd niet of onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht zelfstandig te wonen vanwege psychiatrische problematiek. De gemeente verzorgt indicaties in Den Haag en in de regiogemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Met ingang van 1 april 2019 regelt de gemeente de toegang tot Beschermd wonen.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is:

 • een beschermde woonvorm met toezicht
 • ondersteuning (individueel en in een groep)

Vervoer valt niet onder beschermd wonen. Heeft u alleen ondersteuning of dagbesteding nodig dan kunt u dat ook apart aanvragen via Wmo-melding doen.

  Beschermd wonen regelt u op 2 manieren

  Hoe werkt het?

  U doet een Melding voor Beschermd Wonen. U vraagt hiermee advies aan over welke hulp u nodig heeft. U geeft uw gegevens door aan de gemeente. Ook geeft u antwoord op een paar vragen. Bijvoorbeeld over uw (geestelijke) gezondheid. De gemeente begrijpt uw situatie dan beter en u krijgt advies over de juiste hulp.

  Beschermd wonen met zorg in natura (ZIN)

  Bij beschermd wonen ZIN gaat u tijdelijk wonen bij één van de zorgaanbieders. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over ondersteuning en geld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 1 van deze zorgaanbieders, of kijk op de website van de zorgaanbieders.

  De gecontracteerde zorgaanbieders van Beschermd Wonen in de regio Den Haag zijn:

  Beschermd wonen zorg in natura (ZIN) voor uzelf melden

  Beschermd wonen zorg in natura (ZIN) voor iemand anders melden

  Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (pgb)

  Bij beschermd wonen in de vorm van een pgb kiest en regelt u zelf uw hulp. U stelt met een (zorg)aanbieder een zorgovereenkomst op. Hierin staat welke ondersteuning u ontvangt en wat deze ondersteuning u kost.

  U doet zelf de administratie en financiën en voldoet aan de verplichtingen die hierbij horen. Denk goed na welke hulp u nodig heeft en wie dit gaat doen.

  Bij beschermd wonen met een pgb krijgt u ondersteuning die bestaat uit maximaal 11 uur per week (indicatie licht) of maximaal 12 tot 14 uur per week (indicatie zwaar). Na het beoordelingsgesprek hoort u of u in aanmerking komt voor licht of zwaar.

  Ook kunt u voor maximaal 6 dagdelen dagbesteding aanvragen. Deze dagbesteding kan alleen door een professionele aanbieder geboden worden. Na het beoordelingsgesprek hoort u of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

  Heeft u alleen ondersteuning of dagbesteding nodig? Dan kunt u dat ook apart aanvragen via Wmo-melding doen.

  Bij de aanvraag voor beschermd wonen dient u een pgb ondersteuningsplan in. Hieronder kunt u het ondersteuningsplan en de tarieven downloaden.

  PGB Ondersteuningsplan voor Beschermd wonen (PDF, 123,2 kB)
  Tarieven Wmo 2017 (gelden ook voor 2019) (PDF, 105,7 kB)

  Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor uzelf melden

  Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor iemand anders melden

  Eigen bijdrage

  Beschermd wonen wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van uw situatie moet u hiervoor betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van het soort zorg of de ondersteuning die u krijgt en de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie kantoor).

  De indicatie voor beschermd wonen loopt af

  Loopt de indicatie binnenkort af en vindt u of uw zorgaanbieder dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u of uw zorgaanbieder een nieuwe melding doen.

  Maakt u gebruik van een pgb voor beschermd wonen en vindt u dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u een nieuwe melding doen. Doe de melding uiterlijk 8 weken voor uw indicatie verloopt.

  Wat gebeurt er na de melding?

  U wordt na de melding door een medewerker van de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Als u dat wilt dan kan uw begeleider, naastbetrokkene of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit gesprek aanwezig zijn.

  U krijgt van tevoren te horen wat u mee moet nemen. U of uw begeleider moet in ieder geval kunnen aantonen dat er sprake is van psychiatrische problematiek.

  Hoe lang duurt het?

  Na het gesprek met de gemeente krijgt u binnen 6 weken een advies. Soms is er meer onderzoek nodig. De medewerker van de gemeente laat u dit weten.

  Hulp bij melding Beschermd Wonen

  Vindt u het lastig om digitale formulieren in te vullen? Doe dit dan samen met iemand anders. Is er niemand die u kan helpen? Kom dan langs bij een Servicepunt.

  Zie ook: Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

   Gepubliceerd: 11 maart 2019Laatste wijziging: 12 april 2019