Beschermd en begeleid wonen (wonen intensief en wonen plus)

De gemeente verzorgt indicaties voor beschermd wonen (wonen intensief) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Indicaties voor begeleid wonen (wonen plus) worden alleen verzorgd voor inwoners van Den Haag. Beschermd en begeleid wonen is alleen bedoeld voor personen die voor korte of lange tijd onvoldoende of niet in staat zijn om op eigen kracht zelfstandig te wonen vanwege psychiatrische-, psychosociale, verstandelijke- en/of verslavingsproblematiek.

Wat is beschermd en begeleid wonen?

Beschermd en begeleid wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij toezicht en begeleiding.

Er is een verschil tussen beschermd en begeleid wonen. Bij beschermd wonen (wonen intensief) is er sprake van een verblijf. U moet dan een eigen bijdrage betalen. Bij begeleid wonen (wonen plus) is er sprake van gescheiden wonen en zorg. Hierbij betaalt u zelf uw huur. De gemeente geeft de indicatie af.

 • Een beschermde of begeleide woonvoorziening met toezicht
 • Zorg voor een gestructureerde dagindeling en structuur op de woonvoorziening
 • Nabijheid van ondersteuning (individueel en in een groep)

  Vervoer en huishoudelijke hulp vallen niet onder beschermd wonen.

   Beschermd en begeleid wonen regelt u op 2 manieren

   Hoe werkt het?

   U doet een melding voor beschermd of begeleid wonen voordat u bij een zorgverlener gaat wonen. U vraagt hiermee advies aan over welke hulp u nodig heeft. U geeft uw gegevens door aan de gemeente. Ook geeft u antwoord op een paar vragen. Bijvoorbeeld over uw (geestelijke) gezondheid. De gemeente begrijpt uw situatie dan beter en u krijgt advies over de juiste hulp en intensiteit van ondersteuning (basis, plus of intensief).

   Beschermd of begeleid wonen met zorg in natura (ZIN)

   Bij beschermd wonen (wonen intensief) met zorg in natura (ZIN) gaat u tijdelijk wonen bij 1 van de zorgaanbieders. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over ondersteuning en geld. Neem voor meer informatie contact op met 1 van deze zorgaanbieders, of kijk op hun website.

   De gecontracteerde zorgaanbieders van beschermd wonen (wonen intensief)

   Bij begeleid wonen (wonen plus) gaat u tijdelijk wonen bij 1 van de zorgaanbieders. U betaalt zelf uw huur. Uw zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over ondersteuning en geld. Neem voor meer informatie contact op met 1 van deze zorgaanbieders, of kijk op hun website.

   De gecontracteerde zorgaanbieders van begeleid wonen (wonen plus)

   Beschermd en begeleid wonen zorg in natura (ZIN) voor uzelf melden

   Beschermd en begeleid wonen zorg in natura (ZIN) voor iemand anders melden

   Beschermd of begeleid wonen met een persoonsgebonden budget (pgb)

   Bij beschermd of begeleid wonen met een pgb gaat u tijdelijk wonen bij en zorgaanbieder. U kiest en regelt zelf uw hulp. U stelt met een zorgaanbieder een zorgovereenkomst op. Hierin staat welke ondersteuning u ontvangt en wat deze ondersteuning u kost.

   U doet zelf de administratie en financiën en voldoet aan de verplichtingen die hierbij horen. Denk goed na welke hulp u nodig heeft en wie dit gaat doen.

   Bij beschermd of begeleid wonen met een pgb krijgt u ondersteuning in de intensiteit basis, plus of intensief. Na een beoordelingsgesprek hoort u voor welke vorm van intensiteit u in aanmerking komt.

   Heeft u alleen ondersteuning of dagbesteding nodig? Vraagt dat dan apart aan. Doe een Wmo-melding.

   Dien bij de melding voor beschermd wonen een pgb ondersteuningsplan in. Hieronder kunt u het ondersteuningsplan en de tarieven downloaden.

   Pgb ondersteuningsplan (PDF, 247,5 kB)

   Beschermd en begeleid wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor uzelf melden

   Beschermd en begeleid wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor iemand anders melden

   Eigen bijdrage

   Beschermd wonen (wonen intensief) wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van uw situatie moet u hiervoor betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van het soort zorg of de ondersteuning die u krijgt en de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.

   De indicatie voor beschermd of begeleid wonen loopt af

   Loopt de indicatie binnenkort af en vindt u of uw zorgaanbieder dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u of uw zorgaanbieder een nieuwe melding doen.

   Maakt u gebruik van een pgb en vindt u dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u een nieuwe melding doen. Doe de melding uiterlijk 8 weken voor uw indicatie verloopt.

   Wat gebeurt er na de melding?

   U wordt na de melding door een medewerker van de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Als u dat wilt dan kan uw begeleider, naastbetrokkene of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit gesprek aanwezig zijn.

   U krijgt van tevoren te horen wat u mee moet nemen. Het kan gevraagd worden dat u of uw begeleider moet aantonen dat er sprake is van psychiatrische-, psychosociale, verslavings- of verstandelijke problematiek.

   Hoe lang duurt het?

   Na het gesprek met de gemeente krijgt u binnen 6 weken een advies. Soms is er meer onderzoek nodig. De medewerker van de gemeente laat u dit weten.

   Hulp bij melding beschermd of begeleid wonen

   Vindt u het lastig om digitale formulieren in te vullen? Doe dit dan samen met iemand anders. Is er niemand die u kan helpen? Kom dan langs bij een Servicepunt.

   Zie ook: Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

    Gepubliceerd: 16 april 2020Laatste wijziging: 7 mei 2020