Beschermd en begeleid wonen melden

Kunt u niet of niet goed zelfstandig wonen? Dan kunt dit melden bij de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor beschermd of begeleid wonen. Hierbij woont u in een zorginstelling waar u zorg en begeleiding krijgt. Dat kan voor korte of lange tijd.

Hoe werkt het?

Bij beschermd wonen woont u bij de zorginstelling. U betaalt een eigen bijdrage. Bij begeleid wonen is er sprake van gescheiden wonen en zorg. Hierbij betaalt u huur. 

Wilt u gebruikmaken van beschermd of begeleid wonen? Dan moet u dit bij de gemeente melden. Dat doet u voordat u bij een zorgverlener gaat wonen.

Bij uw melding kunt u kiezen of u bij beschermd of begeleid wonen gebruik wilt maken van zorg in natura (zin) of van een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura

Bij zorg in natura regelt de gemeente alle zorg voor u. U kunt zelf kiezen uit de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Neem voor meer informatie contact op met 1 van deze zorgaanbieders.

Persoonsgebonden budget

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan:

 • kiest en regelt u zelf uw hulp
 • stelt u een contract met de zorgaanbieder op. Hierin staat welke ondersteuning u ontvangt en wat deze kost
 • zorgt u zelf voor uw administratie en financiën

Adviesgesprek

Na de melding stuurt de gemeente u een uitnodiging voor een gesprek. Hierbij mag u iemand meenemen, zoals een (onafhankelijk) begeleider, partner of vriend. In het adviesgesprek kijkt de gemeente naar uw persoonlijke situatie. U hoort dan of het zin heeft een aanvraag te doen voor begeleid of beschermd wonen.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag (voor begeleid wonen).
 • U woont in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar of Zoetermeer (voor beschermd wonen).
 • U of uw begeleider moet kunnen aantonen dat u psychiatrische, psychosociale, verslavings- of verstandelijke problemen heeft.

Komt u uit een andere regio? Zie 'Goed om te weten' onderaan deze pagina.

Nodig bij uw melding

Wilt u een melding doen voor beschermd of begeleid wonen met een persoonsgebonden budget? Voeg dan een ingevuld pgb-ondersteuningsplan toe.

Pgb ondersteuningsplan (PDF, 268,9 kB)

Melden

Melding zorg in natura (zin)

Maak hieronder een keuze om u voor beschermd of begeleid wonen met zorg in natura aan te melden:

  Beschermd en begeleid wonen zorg in natura (ZIN) voor uzelf melden

  Beschermd en begeleid wonen zorg in natura (ZIN) voor iemand anders melden

  Melding persoonsgebonden budget (pgb)

  Maak hieronder een keuze om u voor beschermd of begeleid wonen met persoonsgebonden budget aan te melden. Voeg hierbij uw Pgb-ondersteuningsplan als bijlage toe.

  Beschermd en begeleid wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor uzelf melden

  Beschermd en begeleid wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor iemand anders melden

  Vindt u het lastig om digitale formulieren in te vullen? Doe dit dan samen met iemand. Is er niemand die u kan helpen? Kom dan langs bij een Servicepunt.

  Hoelang duurt het?

  Na de melding krijgt u binnen 6 weken een advies waarop u een aanvraag kunt indienen. Soms is er meer onderzoek nodig. De medewerker van de gemeente laat u dit weten.

  Goed om te weten

  • Beschermd wonen (wonen intensief) valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van uw situatie moet u hiervoor betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van de zorg of ondersteuning die u krijgt en de hoogte van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage via het CAK.

  • Loopt uw indicatie binnenkort af? En vindt u of uw zorgaanbieder dat uw indicatie verlengd moet worden? Dan kunt u of uw zorgaanbieder een nieuwe melding doen. Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget? Dan moet u dit uiterlijk 8 weken voor uw indicatie verloopt doen.
  • Melding beschermd wonen

   Wilt u een melding doen voor beschermd wonen in Den Haag, maar woont u niet in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar of Zoetermeer? Vul dan onderstaand formulier in en e-mail het naar landelijketoegang@denhaag.nl.

   Let op: heeft u een lopende indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen. De Wlz gaat voor op de Wmo. Kijk voor meer informatie over de Wlz op de website van CZ Zorgkantoor.

   Meldingsformulier beschermd wonen persoon buiten regio Den Haag (PDF, 137,8 kB)

   Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan komt u op een wachtlijst voor beschermd wonen. Tot u geplaatst bent, zorgt uw huidige woonplaats voor uw ondersteuning.

   Melding begeleid wonen

   Wilt u een melding doen voor begeleid wonen in Den Haag, maar woont u niet in Den Haag? Doe dan een aanvraag bij de gemeente waar u nu woont. Deze kan zorgen voor een (tijdelijke) plek buiten de regio. Of u een vergelijkbaar aanbod doen in uw eigen regio.

  Zie ook

  Heeft u alleen ondersteuning of dagbesteding nodig? Vraagt dat dan apart aan. Doe een WMO-Melding.

   Gepubliceerd: 29 juni 2020Laatste wijziging: 24 november 2021