Coronavirus: informatie voor bewonersinitiatieven en aanbieders van welzijnsactiviteiten

Veel maatschappelijke voorzieningen zoals wijkcentra en buurthuizen waren de afgelopen maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen van het kabinet. Vanaf 1 juni konden ze hun deuren beperkt weer openen. Woensdag 1 juli 2020 versoepelt de overheid de maatregelen en kunt u meer bezoekers ontvangen. Deze versoepeling geldt ook voor bewonersinitiatieven. De 1,5 meter afstand blijft daarbij de norm.

De belangrijkste regels per 1 juli 2020 vindt u op de website van de rijksoverheid.

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten tijdens deze coronacrisis door maatschappelijke organisaties en voor bewonersinitiatieven.

Algemene vragen

Hoeveel bezoekers mogen er aanwezig zijn in wijkcentra en buurthuizen?

Maximaal 100. Maar altijd met een afstand van 1,5 meter, en er moet een vaste zitplaats worden aangewezen. Bij sport, en beweegactiviteiten of activiteiten waarbij er doorstroom is (zoals een informatiemarkt), is dit niet nodig. Meer dan 100 bezoekers? Houdt u zich aan deze 3 maatregelen:

  • Er zijn vaste zitplaatsen.
  • Er moet van te voren worden gereserveerd.
  • Er moet vooraf een gezondheidscheck zijn uitgevoerd.

Personeel telt niet mee bij het aantal bezoekers.

Welke doelgroepen?

Alle doelgroepen. U mag voor alle doelgroepen weer activiteiten organiseren.

Wat voor type activiteiten mag ik binnen mijn gebouw organiseren?

Alle activiteiten zijn toegestaan. Ook sport- en beweegactiviteiten, inclusief contactsporten. Bij contactsporten is het houden van een afstand houden van 1,5 meter afstand niet meer nodig.

Telt de buitenruimte (bijvoorbeeld de tuin of het erf) van het gebouw mee bij het bepalen van het aantal bezoekers en toepassen van de regels?

Ja. Bij het gebouw tellen de tuin en/of buitenruimte mee. Als een gebouw meerdere zalen of kamers heeft, ook dan mogen er in het hele gebouw niet meer dan 100 bezoekers aanwezig zijn. Als u de juiste maatregelen heeft genomen, mogen dat er dus meer dan 100 bezoekers zijn als u de norm van 1,5 meter afstand maar kunt aanhouden.

Wij huren als organisatie niet zelf of zijn geen eigenaar van het gebouw waarin wij activiteiten organiseren. Wie is dan verantwoordelijk voor het aanbrengen van fysieke maatregelen, zoals informatie, posters, belijning en dergelijke in het gebouw?

Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. De beheerder van het pand is verantwoordelijk voor maatregelen in het gebouw, inclusief eventuele informatieborden, belijning, deurbeleid, hygiëne, enzovoort. U bent als organisator verantwoordelijk van uw eigen activiteiten: de communicatie met de bezoeker, het vooraf aanmelden van bezoekers, de check op de gezondheid en de naleving van maatregelen in de ruimte die u gebruikt.

In mijn pand zijn verschillende functies ondergebracht. Kunnen er meerdere groepen van maximaal 100 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn?

Ja. Er zijn dan wel voorwaarden. Wanneer uw pand beschouwd kan worden als een multifunctioneel complex mogen er onder voorwaarden per ruimte groepen van maximaal 100 personen binnen zijn.

Waaraan moet u voldoen?

a. De verschillende functies zijn functioneel van elkaar gescheiden.

b. De verschillende functies beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw.

c. Per zelfstandige functie mogen niet meer dan 100 personen, exclusief personeel, aanwezig zijn. Tenzij de noodverordening voor die functie een hoger aantal personen toestaat.

d. De inrichting in het gebouw wordt zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5 meter afstand kunnen houden.

Waar vind ik meer informatie over de regels waaraan wij en onze bezoekers zich aan moeten houden en moet ik een protocol hebben?

Online bij Sociaal Werk Nederland. En ja, u moet een protocol hebben.

U kunt uw protocol baseren op de handreiking Sociaal Werk Nederland. U kunt voor het verantwoord opstarten van uw activiteiten ook het voorbeeldprotocol van het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer (LAS) downloaden. Via de website van PEP Den Haag vindt u meer informatie over de 1,5 meter samenleving. U kunt ook telefonisch om hulp vragen: (070) 302 44 44.

Kunnen we binnen kuchschermen neerzetten zodat we de 1,5 meter regel niet hoeven toe te passen?

Nee. Kuchschermen zijn alleen buiten op terrassen toegestaan. De maatregelen zijn nu versoepeld en u kunt meer bezoekers ontvangen. De 1,5 meter afstand blijft de norm.

Aantal personen in uw gebouw en regels

Hoeveel bezoekers mogen er in mijn gebouw komen?

Maximaal 100, waarbij de voorwaarden voor volwassenen, kinderen onder de 13 en jongeren van 13 -18 van elkaar verschillen.

Volwassenen

In het gebouw waar een activiteit wordt georganiseerd, mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Dat is exclusief personeel. Meer mag, maar alleen als u de juiste maatregelen heeft getroffen: reserveren, vaste zitplaatsen en een gezondheidscheck. Er moet altijd een afstand zijn van 1,5 meter tussen alle bezoekers.

Kinderen

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden.

Jongeren

Jongeren van 13 tot 18 jaar moeten alleen afstand houden tot volwassenen, maar niet onderling.

Om de afstand van 1,5 meter te kunnen aanhouden, moet uw er in het gebouw voldoende ruimte zijn. Als er niet genoeg ruimte is, kunt u dus minder bezoekers toelaten. Hoeveel dat er dan zijn, berekent u zelf.

Is het maximum van 100 personen in- of exclusief personeel, vrijwilligers en/of kinderen?

Exclusief eigen personeel. Bij het eigen personeel horen ook de vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten. Het maximum van 100 personen is inclusief kinderen en jongeren.

Als bewonersorganisatie of -vereniging willen we weer een vergadering organiseren. Wie zijn dan het personeel?

Het bestuur.

Als er minder dan 100 personen in mijn pand passen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel, hoe bereken ik dan het maximum aantal personen dat wél in mijn pand past?

Dat is afhankelijk van uw activiteit. Hoeveel ruimte u nodig heeft is niet alleen afhankelijk van het aantal personen maar ook wat voor soort activiteit u gaat doen. Bij ‘beweeg’-activiteiten heeft u meer ruimte nodig dan wanneer u alleen met elkaar praat.

Gelden voor binnen-activiteiten met kinderen tot 18 jaar dezelfde regels?

Nee. Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Wel moeten zij de 1,5 meter afstand bewaren tot een volwassene.

Andere regels

Moeten we in de wijkbus of taxibus 1,5 meter afstand houden?

Nee. Maar u moet, net als in het openbaar vervoer, wel een mondkapje dragen.

Mag ik buitenactiviteiten organiseren en voor hoeveel personen?

Ja, voor maximaal 250 personen.

Een buitenactiviteit, bijvoorbeeld in het park, grasveld of plein, mag voor maximaal 250 bezoekers. Onder bepaalde voorwaarden mag dit voor meer bezoekers, maar altijd met een afstand van 1,5 meter. Houd u zich dan aan de volgende 3 maatregelen:

  • Er zijn vaste zitplaatsen.
  • Er moet van te voren worden gereserveerd.
  • Er moet vooraf een gezondheidscheck zijn uitgevoerd.

De gemeente adviseert u een plan te maken om er zeker van te zijn dat er niet meer dan 250 mensen meedoen aan de activiteit. U moet voor het organiseren van activiteiten in de openbare ruimte rekening houden met de noodverordening van de veiligheidsregio Haaglanden.

Moet ik mijn evenement buiten melden of daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente?

Ja. Bij minder dan 250 bezoekers moet u het evenement melden. Bij meer dan 250 bezoekers moet u een vergunning aanvragen. Melden en aanvragen van een vergunning kan via de website van de gemeente.

Mogen we weer barbecueën in het park?

Ja. U moet wel 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet tot uw huishouden behoren. Informatie over barbecueën in de openbare ruimte vindt u op de website van de gemeente.

Moet bij de uitoefening van denksporten, zoals bij een kaartclub, 1,5 meter afstand worden gehouden?

Ja, het is geen contactsport.

Moeten bezoekers reserveren?

Niet verplicht bij minder dan 100 bezoekers. Boven de 100 bezoekers wel.

Bij activiteiten met minder dan 100 bezoekers is reserveren niet verplicht, maar voor het overzichtelijk houden van bezoekers in uw ruimte helpt het wel om te werken op afspraak en met reserveringen. Wel moet u de bezoeker een vaste zitplaats geven. Bij sport- en beweegactiviteiten of activiteiten waarbij er doorstroom is (zoals een informatiemarkt), is dit niet nodig. Wel moeten deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve bij contactsporten).

Voor activiteiten boven de 100 personen is reserveren wel verplicht, net als de gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Buiten ligt deze grens bij 250 personen.

Moeten we bezoekers registreren voor een eventueel bronnenonderzoek van de GGD (bij een besmetting)?

Dit is niet verplicht. Bij registratie moeten de organisaties zich houden aan de privacywetgeving.

Moet ik handgel of andere hygiënemiddelen aanbieden?

Dit is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Wat betreft schoonmaak en hygiëne: hiervoor heeft Sociaal Werk Nederland standaard voorlichtingsmateriaal, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen.

Voorkom besmetting:

  • Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
  • Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel desinfecterende handgel gebruiken.

Moeten personeelsleden of bezoekers beschermingsmiddelen gebruiken?

Niet verplicht. Het gebruik van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen is niet verplicht bij een activiteit.

Bij acute zorg waar het gaat om iemand die besmet is met covid-19 of bij de verdenking daarvan, kunnen medewerkers gebruikmaken van een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen). Aanvragen kan via het aanvraagportal van Mediq, of bel het klantsupportteam van Sociaal Werk Nederland, telefoon: (088) 888 94 04.

Toegang tot de activiteit

Mag ik bezoekers toegang weigeren als zij symptomen van Corona hebben of daarover geen informatie willen geven?

Ja.

Mag ik koorts opnemen bij bezoekers?

Nee. Alleen een arts of de bezoeker zelf mogen de temperatuur opnemen. De temperatuurwaarde van een bezoeker mag in verband met de privacy in geen geval worden doorgegeven aan anderen.

Mag ik koffie schenken of andere consumpties aanbieden?

Ja. Een inpandige kantine mag ook worden geopend. Ook hierbij moet u zich houden aan de geldende maatregelen.

Ben ik aansprakelijk voor de gezondheid van vrijwilligers?

Over uw aansprakelijkheid voor vrijwilligers die besmet zijn het coronavirus opgedaan tijdens een welzijnsactiviteit is geen rechtelijke uitspraak bekend.

Algemeen kan worden gezegd dat wanneer u de juiste maatregelen heeft genomen en deze maatregelen strikt zijn opgevolgd, de vrijwilliger zijn coronabesmetting uw organisatie niet kan verwijten. De overheid stelt immers geen andere maatregelen verplicht, dan die u neemt of heeft genomen.

Contact

Is er een contactpersoon bij de gemeente die ik kan bereiken als ik een vraag heb over mijn aanpak?

Ja. Als u nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente Den Haag. De gemeente denkt graag met u mee.

Gepubliceerd: 1 juli 2020Laatste wijziging: 30 juni 2020