Coronavirus: informatie voor bewonersinitiatieven en aanbieders van welzijnsactiviteiten

Ook in Den Haag raken weer steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Om meer besmettingen te voorkomen gelden er aanvullende regels voor het hele land om het risico van besmetting te verkleinen. Dinsdag 14 oktober, om 22.00 uur is een nieuwe noodverordening in de regio Haaglanden in werking getreden.

De belangrijkste regels per 14 oktober 2020 vindt u op de website van de rijksoverheid en de noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten door maatschappelijke organisaties en voor bewonersinitiatieven tijdens deze coronacrisis.

Algemene vragen

Hoeveel bezoekers mogen er aanwezig zijn in mijn gebouw?

 • Er mogen maximaal 30 personen in een zelfstandige ruimte aanwezig zijn. Wanneer uw gebouw meerdere zelfstandige ruimtes heeft, dan mag u dus meer dan 30 personen in uw gebouw ontvangen.
  Kinderen tellen mee bij de vaststelling van het aantal personen.

Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Wat altijd geldt, ongeacht het aantal bezoekers, zijn:

 • Houd 1,5m afstand (behalve bij contactsporten)
 • Hygiënemaatregelen
 • Maatregelen treffen om de bezoekersstromen te scheiden.

Is het maximum aantal personen exclusief personeel?

Het maximum is exclusief eigen personeel. Bij het eigen personeel horen ook de vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten.

Wat is het maximum aantal personen bij het organiseren van activiteiten buiten het gebouw?

Bij buitenactiviteiten geldt geen maximum. Wel moet hier altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor een groep (zie volgende vraag) die deelneemt aan een buitenactiviteit geldt dat zij met maximaal 4 personen mogen zijn.

Wat is een groep?

Groepen mogen uit niet meer dan 4 personen van verschillende huishoudens bestaan. Groepen zijn mensen die gezamenlijk iets ondernemen, dus bijvoorbeeld met zijn 5-en willen sporten. Dat mag dus niet. Er mogen binnen wel meerdere groepen aanwezig zijn (tot het maximum van 30 personen in totaal binnen). Bij een sportactiviteit geldt de groepsgrootte van 4 personen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Waar moet mijn gebouw aan voldoen?

Om de afstand van 1,5 meter te kunnen aanhouden, moet er in uw gebouw voldoende ruimte zijn.
Als er niet genoeg ruimte is, kunt u dus minder bezoekers toelaten dan maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte.

Voor welke doelgroepen mag ik activiteiten organiseren?

Alle doelgroepen. Houdt bij uw activiteit of dienstverlening nadrukkelijk rekening met ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die heel ziek kunnen worden van het virus. U kunt deze mensen extra beschermen tegen het virus door venstertijden aan te bieden. Een activiteit of dienstverlening is dan alleen voor deze groep mensen beschikbaar. 

Wat voor type activiteiten mag ik binnen mijn gebouw organiseren?

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
Bewegen voor ouderen en yoga, kunnen dus gewoon doorgaan tot een maximum van 30 personen als u 1,5 meter afstand van elkaar kan houden (exclusief personeel).
Meer over de regels rondom sport vindt u op de sportpagina.

Mag ik een activiteit organiseren waarbij er samen wordt gekookt en gegeten?

Ja, dat mag als het een welzijnsactiviteit met een vaste groep is. Er mag geen publiek van buiten worden toegelaten. Iedereen houdt onderling 1,5 meter afstand.

Waar vind ik meer informatie over de regels waaraan ik en mijn bezoekers zich moeten houden en moet ik een protocol hebben?

 • Online bij Sociaal Werk Nederland. De aangescherpte maatregelen die gelden in de regio Haaglanden vindt u op deze website.

 • Ja, u moet een protocol hebben. U kunt uw protocol baseren op de handreiking Sociaal Werk Nederland.
  U kunt voor het verantwoord opstarten van uw activiteiten ook het voorbeeldprotocol van het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer (LAS) downloaden.
  Via de website van PEP Den Haag vindt u meer informatie over de 1,5 meter samenleving.
  U kunt ook telefonisch om hulp vragen: (070) 302 44 44.

Kan ik binnen kuchschermen neerzetten om de 1,5 meter regel niet te hoeven toe te passen?

Nee. Kuchschermen zijn alleen buiten op terrassen toegestaan. De 1,5 meter afstand blijft de norm. Kuchschermen zijn nooit een alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Regels bij verschillende leeftijden

  Volwassenen

  Er moet altijd een afstand zijn van 1,5 meter tussen alle bezoekers.

  Kinderen tot 13 jaar

  Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden.

  Jongeren van 13 tot 18 jaar

  Jongeren van 13 tot 18 jaar moeten alleen afstand houden tot volwassenen, maar niet onderling.

  Andere regels

  Moeten in de wijkbus of taxibus 1,5 meter afstand worden gehouden?

  Nee. Maar u moet, net als in het openbaar vervoer, wel een mondkapje dragen.

  Moet bij de uitoefening van denksporten, zoals bij een kaartclub, 1,5 meter afstand worden gehouden?

  Activiteiten zoals kaarten en bridge, kunnen doorgaan tot een maximum van 30 personen én als u onderling 1,5 meter afstand van elkaar kan houden (exclusief personeel).

  Moet ik handgel of andere hygiënemiddelen aanbieden?

  Dit is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Wat betreft schoonmaak en hygiëne: hiervoor heeft Sociaal Werk Nederland standaard voorlichtingsmateriaal, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen.

  Voorkom besmetting:

  • Wijs gebruikers/bezoekers van uw ruimte op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

  • Laat gebruikers/ bezoekers bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel desinfecterende handgel gebruiken).

  • Een mondkapje (zie volgende vraag)voor bezoekers en personeel wordt dringend geadviseerd.

  Moeten personeelsleden of bezoekers beschermingsmiddelen gebruiken?

  • Mondkapjes: Er geldt voor heel Nederland een dringend advies om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Denk aan winkels, musea, stations, theaters en concertzalen, het gemeentehuis, de bibliotheek, het buurthuis en Servicepunt XL.
  • Bezoekers moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Iedereen wordt dringend geadviseerd om tijdens het staan of lopen het mondkapje op te houden. Zit u op de aangewezen plek? Dan kunt u uw mondkapje af doen, want dan kunt u 1,5 m afstand houden. Verlaat u uw plek, om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, zet dan uw mondkapje weer op.

  Aanvullende beschermingsmiddelen bij coronabesmetting

  • Bij acute zorg waar het gaat om iemand die besmet is met het coronavirus of bij de verdenking daarvan, kunnen medewerkers gebruikmaken van een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen).
   Aanvragen kan via het aanvraagportal van Mediq, of bel het klantsupportteam van Sociaal Werk Nederland, telefoon: (088) 888 94 04.

  Wie ziet toe op de naleving van het advies om een mondkapje te dragen?

  De beheerder van het pand bepaalt of dit advies wordt overgenomen en onderdeel is van de huisregels van het pand. De beheerder bepaalt ook of alle bezoekers aan dit advies worden gehouden en ziet toe op naleving.  

  Toegang tot de activiteit

  Mag ik bezoekers toegang weigeren als zij symptomen van het coronavirus hebben of daarover geen informatie willen geven?

  Ja.

  Mag ik de temperatuur opnemen bij bezoekers?

  Ja, maar u mag dit niet registreren. Iemands temperatuur is een medisch gegeven. En valt onder de Privacywet. 

  Mag ik koffie schenken of andere consumpties aanbieden?
  Ja. Hierbij geldt wel dat de consumptie ondergeschikt is aan de activiteit en dat de activiteit niet openbaar toegankelijk is.

  Ben ik aansprakelijk voor de gezondheid van vrijwilligers?

  Over uw aansprakelijkheid voor vrijwilligers die besmet zijn met het coronavirus, opgedaan tijdens een welzijnsactiviteit, is geen rechtelijke uitspraak bekend.

  Algemeen kan worden gezegd dat wanneer u de juiste maatregelen heeft genomen en deze maatregelen strikt zijn opgevolgd, de vrijwilliger zijn coronabesmetting uw organisatie niet kan verwijten. De overheid stelt immers geen andere maatregelen verplicht, dan die u neemt of heeft genomen.

  Contact

  Is er een contactpersoon bij de gemeente die ik kan bereiken als ik een vraag heb over mijn aanpak?

  Ja. Als u nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente Den Haag. De gemeente denkt graag met u mee.

  Gepubliceerd: 23 oktober 2020Laatste wijziging: 30 oktober 2020