Coronavirus: informatie voor bewonersinitiatieven en aanbieders van welzijnsactiviteiten

Op dinsdag 15 december zijn verzwaarde corona-maatregelen ingegaan die zeker tot en met dinsdag 19 januari 2021 duren. Dit besluit is genomen om de snelle toename van het aantal besmettingen te verminderen zodat de zorg toegankelijk blijft.

De belangrijkste regels per 15 december 2020 vindt u op de website van de rijksoverheid.
Met ingang van 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet vervangt de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten door maatschappelijke organisaties en voor bewonersinitiatieven tijdens deze coronacrisis.

Algemene vragen

 • Uw locatie mag alleen open zijn voor het ondersteuning aan kwetsbare personen. Dit zijn:

  • Activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk tot en met 17 jaar. Hierbij is open inloop toegestaan.
  • Besloten en georganiseerde dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen. Een open inloop is niet toegestaan.
  • Afspraken voor individuele hulpverlening aan kwetsbare groepen. Bij de beoordeling of een afspraak het beste digitaal, telefonisch of face-to-face moet plaatsvinden, is het dringende verzoek in de geest van de maatregelen te handelen.
  • Er mogen maximaal 30 personen van een kwetsbare doelgroep in een zelfstandige ruimte aanwezig zijn. Wanneer uw gebouw meerdere zelfstandige ruimtes heeft, dan mag u dus meer dan 30 personen van deze doelgroep in uw gebouw ontvangen. Kinderen tellen mee bij de vaststelling van het aantal personen.
  • Het maximum aantal personen geldt niet voor activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk tot 18 jaar.

   Voor alle groepen geldt: groepen mogen uit niet meer dan 2 personen van verschillende huishoudens bestaan. Groepen zijn mensen die gezamenlijk iets ondernemen.

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Houd u aan de hygiënemaatregelen
  • Neem maatregelen om de bezoekersstromen te scheiden.
 • Het maximum is exclusief eigen personeel. Bij het eigen personeel horen ook de vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten.

  Bij activiteiten buiten kunnen er maximaal 2 begeleiders met een groep mee. Voor de begeleiders geldt wel een groepsgrootte van maximaal 2.

  • Bij sportactiviteiten buiten geldt voor jongeren tot 18 jaar geen maximum. Jongeren hoeven bij sport onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel moet er 1,5 meter afstand gehouden worden tot een volwassene.
  • Bij eigen buitenactiviteiten voor 18+ geldt een maximum van 2 deelnemers.
 • Om de afstand van 1,5 meter te kunnen aanhouden, moet er in uw gebouw voldoende ruimte zijn. Als er niet genoeg ruimte is, kunt u dus minder kwetsbare bezoekers toelaten dan maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte.
 • Kwetsbare doelgroepen. Het jongerenwerk mag activiteiten voor jongeren tot 18 jaar organiseren.
  • Voor kwetsbare doelgroepen en jongeren tot 18 mag u zeer beperkt activiteiten organiseren. Het gaat om activiteiten door professioneel jongerenwerk zoals huiswerkbegeleiding, een inloopavond of een sportactiviteit buiten.
  • Voor kwetsbare groepen mag u besloten dagbesteding organiseren.
  • Binnen sporten is niet toegestaan, dus ook niet voor kwetsbare doelgroepen en jongeren. Hieronder valt ook kaarten, bingo, yoga, bewegen voor ouderen, dansactiviteiten en dergelijke.

  Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of niet meer dan 4-2 personen.
  Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen samen sporten. Daarbij mogen zij normaal spelcontact hebben. Meer over de regels rondom sport vindt op de sportpagina.

 • Alle eet- en drinkgelegenheden blijven dicht. Voor maatschappelijke locaties geldt dat de kantines gesloten zijn. Wel mag er bij een activiteit een gratis kop koffie/thee op tafel gezet worden. Ook mogen bestaande sociale activiteiten, zoals samen koken en eten, doorgaan, mits voor een kwetsbare doelgroep en besloten. Dit mag geen aanzuigende werking hebben op mensen die normaal in de horeca terecht kunnen.
 • Nee. Kuchschermen zijn alleen buiten op terrassen toegestaan. De 1,5 meter afstand blijft de norm. Kuchschermen zijn nooit een alternatief voor de 1,5 meter afstand.

  Regels bij verschillende leeftijden

   • Er moet altijd een afstand zijn van 1,5 meter tussen alle bezoekers.
   • Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden.
   • Jongeren van 13 tot 18 jaar moeten alleen afstand houden tot volwassenen, maar niet onderling.

   Andere regels

   • Nee. Maar u moet, net als in het openbaar vervoer, wel een mondkapje dragen.
   • Denksporten zijn niet toegestaan. Niet voor jongeren en ook niet voor kwetsbare doelgroepen. Hieronder valt ook kaarten, bingo, yoga, bewegen voor ouderen, dansactiviteiten en dergelijke.
   • Dit is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Wat betreft schoonmaak en hygiëne: hiervoor heeft Sociaal Werk Nederland standaard voorlichtingsmateriaal, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen.

    Voorkom besmetting:

    • Wijs gebruikers/bezoekers van uw ruimte op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

    • Laat gebruikers/ bezoekers bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel desinfecterende handgel gebruiken).

    • Een mondkapje (zie volgende vraag) voor bezoekers en personeel wordt dringend geadviseerd.

    • Mondkapjes: Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimtes verplicht. Dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Nu zijn veel locaties gesloten, maar voor de locaties die wel open zijn zoals het buurthuis en Servicepunt XL, is een mondkapje verplicht.
    • Bezoekers moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Iedereen wordt dringend geadviseerd om tijdens het staan of lopen het mondkapje op te houden. Zit u op de aangewezen plek? Dan kunt u uw mondkapje af doen, want dan kunt u 1,5 meter afstand houden. Verlaat u uw plek, om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, zet dan uw mondkapje weer op.
   • Bij acute zorg waar het gaat om iemand die besmet is met het coronavirus of bij de verdenking daarvan, kunnen medewerkers gebruikmaken van een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen).

    Aanvragen kan via het aanvraagportal van Mediq, of bel het klantsupportteam van Sociaal Werk Nederland, telefoon: (088) 888 94 04.

   Toegang tot de activiteit

   • Ja.
   • Ja, maar u mag dit niet registreren. Iemands temperatuur is een medisch gegeven. En valt onder de Privacywet.
   • Ja. Hierbij geldt wel dat de consumptie ondergeschikt is aan de activiteit en dat de activiteit niet openbaar toegankelijk is.
   • Over uw aansprakelijkheid voor vrijwilligers die besmet zijn met het coronavirus, opgedaan tijdens een welzijnsactiviteit, is geen rechtelijke uitspraak bekend.

    Algemeen kan worden gezegd dat wanneer u de juiste maatregelen heeft genomen en deze maatregelen strikt zijn opgevolgd, de vrijwilliger zijn coronabesmetting uw organisatie niet kan verwijten. De overheid stelt immers geen andere maatregelen verplicht, dan die u neemt of heeft genomen.

   Contact

   • Ja. Als u nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente Den Haag. U kunt ook bellen met 14070. De gemeente denkt graag met u mee.

   Gepubliceerd: 18 december 2020Laatste wijziging: 22 december 2020