Coronavirus: informatie voor bewonersinitiatieven en aanbieders van welzijnsactiviteiten

De maatregelen die maandag 23 maart 2021 zijn afgekondigd hebben geen invloed op voorwaarden waaronder welzijnsinstellingen activiteiten kunnen organiseren. Alle maatregelen worden verlengd tot en met 20 april 2021.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten sporten op sportaccommodaties met maximaal 4 personen. Tot en met 26 jaar was sporten op sportaccommodaties al toegestaan.

Per 31 maart 2021 geldt een avondklok van 22.00 uur tot 4.30 uur. De avondklok blijft tenminste tot en met 20 april van kracht. Aanleiding zijn de grote zorgen om de Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het huidige virus.
Doel van de maatregelen is het huidige niveau van besmettingen te verlagen en verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen. De belangrijkste regels per 2021 vindt u op de website van de rijksoverheid.

Met ingang van 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet vervangt de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten door maatschappelijke organisaties en voor bewonersinitiatieven tijdens deze coronacrisis.

Algemene vragen

 • Uw locatie mag alleen open zijn voor ondersteuning aan kwetsbare personen. Het gaat om:

  • Activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk tot en met 17 jaar. Hierbij is open inloop toegestaan.
  • Besloten en georganiseerde dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen. Een open inloop is niet toegestaan.
  • Afspraken voor individuele hulpverlening aan kwetsbare groepen. Bij de beoordeling of een afspraak het beste digitaal, telefonisch of face-to-face moet plaatsvinden, is het dringende verzoek in de geest van de maatregelen te handelen.
  • U mag een sportactiviteit organiseren voor kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten bij een sportaccommodatie, zonder 1,5 meter afstand. Dit kan ook een playground of Cruijfcourt zijn. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op een sportaccommodatie met maximaal 4 personen sporten. Zij houden hierbij wel 1,5 meter afstand.
 • De avondkok is verlengd tot tenminste 20 april 2021. Iedereen is verplicht om van 22.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends binnen te blijven. Stem de eindtijd van uw activiteiten en/of sluiting van locaties hier op af. Houd u hierbij ook rekening met de reistijd van deelnemers en/of medewerkers, zodat zij op tijd thuis kunnen zijn voordat de avondklok ingaat.

  • Er mogen maximaal 30 personen van een kwetsbare doelgroep in een zelfstandige ruimte aanwezig zijn. Wanneer uw gebouw meerdere zelfstandige ruimtes heeft, dan mag u dus meer dan 30 personen van deze doelgroep in uw gebouw ontvangen. Kinderen tellen mee bij de vaststelling van het aantal personen.
  • Het maximum aantal personen geldt niet voor activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk tot 18 jaar.

   Voor alle groepen geldt: groepen mogen uit niet meer dan 2 personen van verschillende huishoudens bestaan. Groepen zijn mensen die gezamenlijk iets ondernemen.

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Houd u aan de hygiënemaatregelen
  • Neem maatregelen om de bezoekersstromen te scheiden.
 • Het maximum is exclusief eigen personeel. Bij het eigen personeel horen ook de vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten.

  Bij activiteiten buiten kunnen er maximaal 2 begeleiders met een groep mee. Voor de begeleiders geldt wel een groepsgrootte van maximaal 2.

  • Bij sportactiviteiten buiten geldt voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar geen maximum. Er hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • De sportactiviteiten vinden buiten plaats en bij een sportaccommodatie. Dit kan ook een playground of Cruijfcourt zijn.
 • Om de afstand van 1,5 meter te kunnen aanhouden, moet er in uw gebouw voldoende ruimte zijn. Als er niet genoeg ruimte is, kunt u dus minder kwetsbare bezoekers toelaten dan maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte.
  • Kwetsbare doelgroepen. Het jongerenwerk mag activiteiten voor jongeren tot 18 jaar organiseren.
  • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen in teamverband buiten sporten bij een sportaccommodatie. Dit kan ook een playground of Cruijfcourt zijn.
  • Voor volwassenen van 27 jaar en ouder geldt een maximum van 4 personen en wordt er 1,5 meter afstand gehouden.
  • Activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk tot en met 17 jaar. Hierbij is open inloop toegestaan.
  • Voor kwetsbare groepen mag u besloten dagbesteding organiseren.
  • Binnen sporten is niet toegestaan, dus ook niet voor kwetsbare doelgroepen en jongeren. Yoga, bewegen voor ouderen, dansactiviteiten en dergelijke vallen hier ook onder.
  • Voor jongeren en kwetsbare doelgroepen geldt: schaken, kaarten en bingo in de openbare ruimte mag wel. Competities zijn echter niet toegestaan. Verder steeds 1,5 meter in acht nemen.
  • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen in teamverband buiten sporten bij een sportaccommodatie. Dit kan ook een playground of Cruijfcourt zijn. De 1,5 meter afstand hoeft daarbij niet in acht genomen te worden, indien ze in teamverband sporten en het bij de betreffende sport hoort dat daarbij niet steeds 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden (bijvoorbeeld bij voetbal).
  • Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of niet meer dan 4 personen. Meer over de regels rondom sport vindt op de sportpagina.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden blijven dicht. Voor maatschappelijke locaties geldt dat de kantines gesloten zijn. Wel mag er bij een activiteit een gratis kop koffie/thee op tafel gezet worden. Ook mogen bestaande sociale activiteiten, zoals samen koken en eten, doorgaan, mits voor een kwetsbare doelgroep en besloten. Dit mag geen aanzuigende werking hebben op mensen die normaal in de horeca terecht kunnen.
 • Informatie hierover vindt u op de website van Sociaal Werk Nederland.
 • Nee. Kuchschermen zijn alleen buiten op terrassen toegestaan. Maar ook die zijn tot nader order gesloten. De 1,5 meter afstand blijft de norm. Kuchschermen zijn nooit een alternatief voor de 1,5 meter afstand.

  Regels bij verschillende leeftijden

   • Er moet altijd een afstand zijn van 1,5 meter tussen alle bezoekers.
   • Kinderen tot 13 jaar hoeven geen afstand te houden.
   • Jongeren van 13 tot 18 jaar moeten alleen afstand houden tot volwassenen, maar niet onderling.

   Andere regels

   • Voor vervoer op maat (Regiotaxi en AV070) zijn per 8 februari 2021 strengere corona-maatregelen:

    • Per 8 februari 2021 moeten chauffeur en reizigers een medisch mondneusmasker (type II of type IIR) dragen. Medische mondneusmaskers zijn minder makkelijk verkrijgbaar dan de gewone. U kunt bij uw apotheek vragen of zij deze hebben of kunnen bestellen of u kunt ze zelf via internet bestellen.
    • Ook wordt het maximale aantal passagiers verminderd. Per bank of rij stoelen mag maar 1 zitplaats bezet zijn - voorin zitten naast de bestuurder is er niet meer bij. Reizigers mogen niet recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen.
    • Bij het boeken van de regiotaxi vraagt de telefonist of de beller coronaklachten heeft. Verder moeten reizigers als dat kan zelf in- en uitstappen en de gordel omdoen, maar de chauffeur kan wel daarbij helpen.
    • Maakt u of uw bezoekers gebruik van de wijkbus? Hierbij gelden de regels van het OV. Alle inzittenden dragen een niet medische mondkapje
   • Voor jongeren en kwetsbare doelgroepen geldt: schaken, kaarten en bingo in de openbare ruimte mag wel.
   • Dit is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Wat betreft schoonmaak en hygiëne: hiervoor heeft Sociaal Werk Nederland standaard voorlichtingsmateriaal, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen.

    Voorkom besmetting:

    • Wijs gebruikers/bezoekers van uw ruimte op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.

    • Laat gebruikers/ bezoekers bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel desinfecterende handgel gebruiken).

    • Een mondkapje (zie volgende vraag) voor bezoekers en personeel wordt dringend geadviseerd.

    • Mondkapjes: Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimtes verplicht. Dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Nu zijn veel locaties gesloten, maar voor de locaties die wel open zijn zoals het buurthuis en Servicepunt XL, is een mondkapje verplicht.
    • Bezoekers moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Iedereen wordt dringend geadviseerd om tijdens het staan of lopen het mondkapje op te houden. Zit u op de aangewezen plek? Dan kunt u uw mondkapje af doen, want dan kunt u 1,5 meter afstand houden. Verlaat u uw plek, om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, zet dan uw mondkapje weer op.
   • Bij acute zorg waar het gaat om iemand die besmet is met het coronavirus of bij de verdenking daarvan, kunnen medewerkers gebruikmaken van een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen).

    Aanvragen kan via het aanvraagportal van Mediq, of bel het klantsupportteam van Sociaal Werk Nederland, telefoon: (088) 888 94 04.

   Toegang tot de activiteit

   • Ja.
   • Ja, maar u mag dit niet registreren. Iemands temperatuur is een medisch gegeven. En valt onder de Privacywet.
   • Ja. Hierbij geldt wel dat de consumptie ondergeschikt is aan de activiteit en dat de activiteit niet openbaar toegankelijk is.
   • Over uw aansprakelijkheid voor vrijwilligers die besmet zijn met het coronavirus, opgedaan tijdens een welzijnsactiviteit, is geen rechtelijke uitspraak bekend.

    Algemeen kan worden gezegd dat wanneer u de juiste maatregelen heeft genomen en deze maatregelen strikt zijn opgevolgd, de vrijwilliger zijn coronabesmetting uw organisatie niet kan verwijten. De overheid stelt immers geen andere maatregelen verplicht, dan die u neemt of heeft genomen.

   Contact

   • Ja. Als u nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente Den Haag. U kunt ook bellen met 14070. De gemeente denkt graag met u mee.

   Gepubliceerd: 18 december 2020Laatste wijziging: 12 april 2021