Woonvoorzieningen voor daklozen

In Den Haag zijn verschillende woonvoorzieningen voor daklozen. Als professional kunt u uw cliënt hiervoor aanmelden.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben en bij wie sprake is van complexe problematiek. Vaak is dit een combinatie van middelengebruik en psychiatrische problemen. Deze groep is niet geschikt voor een doorstroomvoorziening met een verblijf tot 6 maanden.

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden voor beschermd wonen? Doe dan een melding via de pagina Beschermd wonen.

Housing First

Housing First Den Haag is bedoeld voor langdurig dakloze Hagenaars met meervoudige problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problemen in combinatie met verslaving. Daarnaast hebben de cliënten een lang hulpverleningsverleden in combinatie met groepsongeschiktheid.
Voor cliënten die voor Housing First in aanmerking komen, wordt een passende woning gezocht. Zij krijgen intensieve begeleiding van Limor of het Leger des Heils. Housing First is een samenwerking van de gemeente, het Leger des Heils en Limor.

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden voor Housing First? Controleer dan eerst of de melding aan de toelatingscriteria voldoet. Is dit het geval? Doe de melding dan via de Meldcode.

Aanmeldingen verlopen via het casusoverleg van het Daklozenloket met betrokken hulpverleningsinstanties. Dit overleg vindt 1 keer per maand plaats. Aanmeldingen die op de 1e vrijdag van de maand vóór 12.00 uur zijn ontvangen, worden gescreend en de daaropvolgende dinsdag besproken in het casusoverleg. De voorzitter stuurt op de 2e dinsdag van de maand een e-mail met de uitkomst naar de verwijzer/hulpverlener.

Zie ook: Daklozenzorg

Gepubliceerd: 3 september 2018Laatste wijziging: 2 april 2019