Welstand

Wilt u iets nieuws bouwen? Of iets aan een gebouw veranderen? Controleer eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft. De gemeente kijkt of uw bouwplan voldoet aan de Welstandsnota, of vraagt advies aan de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed

Meer over de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed
welstand-wateringse-veld

Welstandsnota

Om te bepalen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, de ruimtelijke kwaliteit van de stad, heeft de gemeente Den Haag welstandscriteria vastgesteld in de Welstandsnota.

Begin link: Bekijk de Welstandsnota, einde link.

Agenda’s

Op de agenda’s van de vergaderingen van de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed staat aangegeven welke bouwplannen in het openbaar behandeld zullen worden.

Begin link: Bekijk de agenda’s, einde link.

welstand-nirvana

Welstandsadviezen

De adviezen van de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed geven aan of bouwplannen volgens de commissie voldoen aan de Welstandsnota.

Begin link: Bekijk de adviezen, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070