Veelgestelde vragen Tozo-regelingen

Op deze pagina vindt u informatie rond de Tozo-uitkering en de controle daarvan. En over de lening Tozo bedrijfskapitaal.

Tozo: doorgeven en controle inkomen Tozo

 • Uw Tozo-uitkering was een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Bij uw aanvraag heeft u ons een schatting van uw inkomen gegeven. De hoogte van uw uitkering was gebaseerd op deze schatting.

  Nu moet de gemeente bepalen op hoeveel aanvulling u werkelijk recht had. Daarom vraagt zij wat uw werkelijke inkomen was in de maanden dat u een uitkering Tozo 4 had.

  Vanaf 15 februari 2022 kunt u het inkomen over de periode van Tozo 4 doorgeven. Tozo 4 liep van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

 • Het gaat om uw inkomen uit onderneming en ander inkomen. De Tozo-regeling houdt rekening met

  • inkomen uit eigen onderneming
  • salaris uit loondienst
  • andere uitkeringen, zoals WW, Wia en Ziektewet
  • pensioen
  • partneralimentatie en kinderalimentatie
  • huurinkomsten
  • elke andere bron van inkomen.
 • Ja, vanaf de 2e Tozo-regeling (juni 2020) telt het inkomen van een partner ook mee.
 • Op dit moment controleert de gemeente of ondernemers die een Tozo uitkering hadden het juiste bedrag hebben gekregen. In het tweede kwartaal van 2022 vraagt de gemeente de gegevens over Tozo 5 op.

  U hoeft uw werkelijke inkomen uit eigen onderneming pas door te geven als de gemeente hierom vraagt. U krijgt dan een brief of een e-mail. Daarin leest u:

  • om welke maanden het gaat
  • welk inkomen u moet doorgeven
  • hoe u het inkomen doorgeeft
  • wanneer u het inkomen moet doorgeven.
   Het is belangrijk dat u de gegevens op tijd doorgeeft. Let daarom goed op de uiterste datum in de brief of het e-mailbericht.

  Geef het ook door als u in 1 of meer maanden helemaal geen inkomen uit uw eigen onderneming had.

  Heeft u andere inkomsten dan uit uw eigen onderneming? Dan moet u dit altijd binnen 2 weken doorgeven. U kunt dat inkomen doorgeven via het wijzigingsformulier.

 • Ja. In de maand(en) dat u geen inkomen had, vult u als inkomen € 0,00 in.
 • De gemeente vraagt u naar het netto inkomen uit uw eigen onderneming in een bepaalde maand. Dat berekent u zo:

  1. bereken eerst de winst. Dat is alle omzet in die maand minus de zakelijke lasten. Let op: aflossingen op leningen zijn géén zakelijke lasten.

  2. verminder de winst met 18%. Deze 18% is een reservering voor de belasting over uw winst, die u aan het eind van jaar moet betalen.

  Heeft uw partner ook een eigen onderneming? Bereken zijn of haar netto inkomen dan op dezelfde manier.

 • De gemeente controleert uw gegevens en kijkt naar de aanvullende uitkering die u in de gevraagde maanden kreeg.

  • Is er te veel inkomen verrekend? Dan was uw Tozo-uitkering te laag. U krijgt een nabetaling.
  • Is er te weinig inkomen verrekend? Dan was uw Tozo-uitkering te hoog. We vragen u dan om het verschil terug te betalen.

  U krijgt een brief waarin u leest wat de herberekening voor u betekent.

 • Dat hangt af van uw situatie. In de brief die u hierover krijgt leest u hoe u kunt terugbetalen.

Tozo: Wijziging doorgeven

 • Gebruik hiervoor het formulier op de pagina Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven.

  Het is goed om wijzigingen direct door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing. Of als er iets verandert in uw gezinssituatie. Twijfelt u of een verandering belangrijk is? Geef het dan toch door.

Over de Tozo-inkomensondersteuning

 • Tozo betekent Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Het was een tijdelijke uitkering om het maandinkomen aan te vullen tot het sociaal minimum. De regeling was bedoeld voor ondernemers die door de coronamaatregelen geen of te weinig inkomen hadden. Tozo was en is een gift. Alleen als bij controle blijkt dat u meer uitkering kreeg dan waar u recht op had moet u (een deel) terugbetalen.

  Er zijn 5 Tozo-regelingen geweest:

  • Tozo 1 liep van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020
  • Tozo 2 liep van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020
  • Tozo 3 liep van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021
  • Tozo 4 liep van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021
  • Tozo 5 liep van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021

  De volgende voorwaarden waren van toepassing:

  • U had een onderneming en was voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de KvK.
  • U had alle benodigde papieren en vergunningen.
  • U voldeed aan het urencriterium.
  • U was getroffen door de coronacrisis.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen was door de coronamaatregelen lager dan het sociaal minimum. Alleen bij de regeling Tozo 1 telde het inkomen uw partner niet mee.
 • Ja, u moet de Tozo-uitkering opgeven bij uw belastingaangifte. De gemeente betaalt de loonheffing die over uw Tozo-uitkering betaald moet worden. De Tozo uitkering telt voor de belasting mee als inkomen.

  De Tozo-uitkering die u op uw rekening kreeg, was een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf.

  Heeft u in 2021 Tozo gekregen? Dan krijgt u in het 1e kwartaal van 2022 een jaaropgave van de gemeente. Deze moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2021. Het kan zijn dat u extra belasting moet betalen of juist geld terugkrijgt.

  Heeft u een partner? Dan heeft uw partner recht op de helft van de uitkering. Daarom krijgt hij of zij een eigen jaaropgave.

Lening Tozo bedrijfskapitaal terugbetalen

 • Tot 1 juli 2022 hoeft u niet af te lossen. U krijgt in juni 2022 een brief van de gemeente. Daarin leest u welk bedrag u vanaf 1 juli 2022 maandelijks moet terugbetalen.

 • De rente is 2% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend. U hoeft geen rente te betalen over de jaren 2020 en 2021 en over de 1e helft van 2022. Dit betekent dat de gemeente pas vanaf juli 2022 rente rekent.
 • Dat hangt af van uw situatie. U krijgt in juni 2022 een brief van de afdeling Invordering van de gemeente. Daarin leest u wat voor u de mogelijkheden zijn. En of u een betaalafspraak kunt maken. Wilt u eerder beginnen met aflossen? U kunt contact opnemen met klantenservice SZW en vragen naar de afdeling Invordering. U kunt ook een mail sturen naar szw.invorderingTozo@denhaag.nl.

Over de lening Tozo Bedrijfskapitaal

 • Dit is een lening voor ondernemers die door de coronamaatregelen hun zakelijke rekeningen niet meer konden betalen. Deze lening kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd.

  De totale lening bedroeg maximaal € 10.157. De maximale looptijd van de lening is 6 jaar, gerekend vanaf het moment dat de lening werd ontvangen.

  Voorwaarden voor de lening waren:

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of is vooral in Nederland actief.
  • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 gestart en ingeschreven. En voldoet aan het urencriterium.
  • Uw bedrijf verkeert niet in uitstel van betaling of faillissement. Deze eis gold bij alle aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Overige vragen

 • Als uw inkomen nog onvoldoende is om van te leven dan kunt u misschien een Bbz-uitkering aanvragen. Dat is een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. Lees meer op de pagina Financiële hulp voor ondernemers.
 • De gemeente kan helpen met gratis professionele coaching en advies. Lees meer en meld u aan op de pagina Hulp bij het versterken van uw onderneming.
 • Voor hulp en advies over uw persoonlijke geldzaken kunt u terecht bij de Sociaal raadslieden. Bel voor een gratis afspraak met onze Klantenservice.
  Als u hulp wilt bij uw bedrijfsadministratie kunt u een aanvraag doen voor heroriëntatie.

Nieuwsbrief september 2021

In deze nieuwsbrief leest u over wat er verandert na Tozo.

Nieuwsbrief Tozo september 2021 (PDF, 210,4 kB)

Contact

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Klantenservice SZW via telefoonnummer (070) 353 75 00. De klantenservice is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 1 januari 2022Laatste wijziging: 10 februari 2022