Veelgestelde vragen Tozo-regelingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de Tozo-inkomensondersteuning en de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal.

Vragen over de Tozo-inkomensondersteuning

 • U vraagt inkomensondersteuning aan via het formulier op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo).
 • Dat hangt af van uw inkomen en uw situatie. Het bedrag wordt elk halfjaar opnieuw vastgesteld en is netto per maand. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan wordt uw inkomen aangevuld tot € 1.536,34. Dat was tot 31 december 2020 € 1.512,90.
  Bent u alleenstaande (ouder)? Dan wordt uw inkomen aangevuld tot € 1.075,44. Dat was tot 31 december 2020 € 1.059,03.
  Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm.
 • Ja, in de huidige regeling telt het inkomen van uw partner mee. In de eerste Tozo-regeling, die liep van 1 maart tot 1 juni 2020, was dat anders. Maar vanaf Tozo2 geldt dat u alleen inkomensondersteuning krijgt als het inkomen van u samen lager is dan het sociaal minimum.
 • U kunt inkomensondersteuning ontvangen tot het einde van de lopende regeling. Dat is op dit moment Tozo4. Deze loopt tot en met 30 juni 2021.
  Het kan zijn dat uw uitkering eerder stopt. Bijvoorbeeld omdat u geen inkomensondersteuning meer nodig heeft.
 • Ja, u kunt een Tozo4 aanvragen per de 1e dag van de maand. In de maanden mei en juni kunt u maximaal met 1 maand terugwerkende kracht aanvragen tot de 1e van de vorige maand.

  Bijvoorbeeld: u vraagt een uitkering Tozo4 aan op 15 mei 2021. U kunt aangeven dat u een aanvraag wilt doen voor een Tozo4 met ingang van 1 april 2021.

 • Bent u jonger dan 27 jaar en studeert u voltijds of duaal? U krijgt geen Tozo voor uw levensonderhoud. Mogelijk kunt u (meer) geld lenen bij DUO.

  Bent u 27 jaar of ouder? U kunt alleen een Tozo-uitkering aanvragen als u:

  • maximaal gebruikmaakt van studiefinanciering

  • uw gezinsinkomen daarmee nog steeds onder het sociaal minimum is

 • Nee, de Tozo-regeling geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U heeft misschien wel recht op 1 van de volgende regelingen:

 • Aflossing op terugvordering gaat over een voorschot dat u heeft ontvangen. Het bedrag van het voorschot trekt de gemeente af van het uitkeringsbedrag waarop u recht heeft. Want u heeft dat bedrag al gekregen.

Over de verwerking van uw aanvraag

 • Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen of na 8 weken nog niets gehoord op uw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Klantenservice SZW. Het nummer vindt u onderaan deze pagina.
 • De gemeente probeert het bedrag binnen 8 weken op uw rekening over te maken. Die periode begint nadat we het complete aanvraagformulier en alle bewijsstukken van u hebben gekregen. En als die zijn goedgekeurd. Bij toekenning krijgt u de uitkering maandelijks rond de 26e overgemaakt.

Over de voorwaarden van Tozo-inkomensondersteuning

 • Geef veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Bijvoorbeeld als u meer of minder verdienen dan u heeft opgegeven. Bij een verhuizing. Of als er iets verandert in uw gezinssituatie. Twijfelt u of een verandering belangrijk is? Geef het dan toch door.
  Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven.
 • Als u Tozo-inkomensondersteuning ontvangt en u er recht op heeft, hoeft u niets terug te betalen. Het wordt dan gezien als een gift.
  Alleen als later blijkt dat u geen recht had op de uitkering, of een lager recht, dan moet u de ontvangen uitkering helemaal of voor een deel terugbetalen.
  Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd aan ons doorgeeft.
 • Nee, u hoeft dit niet door te geven. Maar: als u een aanvraag doet voor een Tozo-Lening Bedrijfskapitaal moet u wél doorgeven of u gebruikmaakt van 1 van deze regelingen.
 • U moet hiervoor uw inkomsten uit eigen onderneming doorgeven. Het gaat om de inkomsten in de periode oktober tot en met december 2020. Ook als u geen inkomsten uit eigen onderneming had, moet u dit aan de gemeente doorgeven. In de brief die u van de gemeente heeft gekregen, staat hoe u dit moet doen.

Over de jaaropgave en uw aangifte inkomstenbelasting 2020

 • De Tozo-uitkering die u op uw rekening krijgt is een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf.
  Maar, deze uitkering telt voor de belasting wel als inkomen. Heeft u in 2020 Tozo gekregen? Dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave van de gemeente. Deze moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2020. Het kan zijn dat u extra belasting moet betalen of juist geld terugkrijgt.
 • Uw partner heeft voor de belasting recht op de helft van de uitkering. Daarom kreeg u elk een eigen jaaropgave.
 • Ja, dat klopt. Uw Tozo-uitkering is een nettobedrag. Op de jaaropgave staat het brutobedrag. Het verschil is de belasting die de gemeente voor u heeft afgedragen. Bij uw belastingaangifte heeft u het brutobedrag en de loonheffing nodig, zoals dat op de jaaropgave vermeld staat.
 • De Tozo-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.
  Doet u digitaal aangifte via de site van de Belastingdienst? Vink dan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ het vakje ‘Uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’ aan. Uit de lijst die dan volgt kiest u ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte van uw uitkering en de ingehouden loonheffing invullen. Gebruik hiervoor de bedragen op uw jaaropgave.

Overige vragen

 • U kunt voor hulp en advies bij uw persoonlijke geldzaken een afspraak maken met een van de Sociaal raadslieden. Bel hiervoor met de Klantenservice SZW.
  Als u hulp nodig heeft bij uw bedrijfsadministratie kunt u een aanvraag heroriëntatie doen.

Vragen over de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal

 • Heeft u een Lening Bedrijfskapitaal aangevraagd? Dan probeert de gemeente uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U kunt het formulier aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U vult een nieuwe aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. In deze aanvraag geeft u alleen het bedrag aan dat u extra wilt lenen. Geef ook aan waarvoor u deze aanvullende Lening Bedrijfskapitaal nodig hebt.

  Let op: er geldt een maximum aan het totaalbedrag dat u kunt lenen. U kunt alleen bijlenen als uw Leningen Bedrijfskapitaal samen niet meer dan € 10.157 zijn. Bent u vennoot in een VOF? Dan wordt het maximumbedrag van € 10.157 gedeeld door het aantal vennoten binnen uw bedrijf.

 • U kunt maximaal € 10.157 lenen als u door de coronamaatregelen uw zakelijke rekeningen niet meer kunt betalen. U moet deze lening later wel met rente terugbetalen.
 • De maximale looptijd van de lening is 3,5 jaar en de rente is 2% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend. De rente wordt berekend vanaf het moment dat u het leenbedrag op uw rekening heeft ontvangen tot 1 januari 2021. Vanaf 1 juli 2021 loopt de rente-opbouw weer door. U hoeft tot 1 juli 2021 geen rente en aflossing te betalen.

Contact

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Klantenservice SZW via telefoonnummer (070) 353 75 00. De klantenservice is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 10 februari 2021Laatste wijziging: 16 april 2021