Veelgestelde vragen Tozo-regelingen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de Tozo-regelingen voor inkomensondersteuning en de Lening Bedrijfskapitaal voor ondernemers.

Vragen over de Tozo-inkomensondersteuning

 • U kunt inkomensondersteuning aanvragen via het formulier op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni.

 • U kunt de inkomensondersteuning van 1 juni tot en met 30 september aanvragen. Voor maximaal 4 maanden. Dat kan ook met terugwerkende kracht vanaf 1 juni of later.
 • De gemeente probeert het bedrag binnen 6 weken op uw rekening over te maken. Die periode begint als het complete aanvraagformulier en alle bewijsstukken zijn ontvangen en goedgekeurd.
 • In de komende weken krijgen alle aanvragers een definitief besluit. U krijgt dit besluit per post. Hierin leest u ook wat u mogelijk moet doen.
 • Aflossing op terugvordering gaat over een voorschot dat u heeft ontvangen. Het bedrag van het voorschot trekt de gemeente af van het uitkeringsbedrag waarop u recht heeft. Want u heeft dat bedrag al gekregen.
 • Dat hang af van uw inkomen en uw situatie. Als u gehuwd bent of samenwoont, wordt uw inkomen tot 30 juni aangevuld tot € 1.503,31 en vanaf 1 juli tot € 1.512,90 netto per maand. Voor een alleenstaande (ouder) wordt het inkomen tot 30 juni aangevuld tot € 1.052,32 en per 1 juli tot € 1.059,03 netto per maand. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm.

 • Als u de inkomensondersteuning ontvangt en u er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt dan beschouwd als een gift. Als blijkt dat u geen recht op de inkomensondersteuning had, moet u deze terugbetalen.
 • In de Tozo-regeling (vanaf 1 maart tot 1 juni ) telde het inkomen van uw partner niet mee.

  In de Tozo 2-regeling, vanaf 1 juni, weegt het inkomen van uw partner wél mee. Dat betekent dat u geen inkomensondersteuning krijgt, als uw gezamenlijke inkomen hoger is dan het sociaal minimum.

 • Het bedrag dat u van ons ontvangt is een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf. Maar deze uitkering telt wel als inkomen. U krijgt begin volgend jaar een jaaropgave van de gemeente, die moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting, dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner? Dan wordt deze uitkering voor levensonderhoud voor de inkomstenbelasting voor de helft aan uw partner toegekend.
 • Gaat u meer of minder verdienen dan u heeft opgegeven? Gaat u verhuizen? Of verandert er iets anders in uw situatie? Geeft het direct aan ons door! Ook als u twijfelt of de verandering belangrijk is.

  Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.

 • U kunt ook gebruikmaken van deze regeling als u een CV (beherend vennoot), maatschap, BV of VOF heeft. In het geval van een BV moet u DGA (directeur grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn en in de situatie zijn dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen.
 • Nee, de Tozo-regeling geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK. U heeft misschien wel recht op 1 van de volgende regelingen:

 • De Helpdesk Geldzaken staat u graag bij met gratis hulp en advies over uw persoonlijke financiële situatie. Maak direct een afspraak via www.helpdeskgeldzaken.nl.

Vragen over de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal

 • Als u een Lening Bedrijfskapitaal heeft aangevraagd, moet u ook het formulier Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. Daarmee is uw aanvraag definitief. Heeft u het verklaringsformulier ingevuld? Dan probeert de gemeente uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt in elk geval binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U kunt het formulier Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. Uw verklaring geldt als aanvraag. De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt in elk geval binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U vult een nieuwe Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. In deze verklaring geeft u alleen het bedrag aan dat u nu extra wilt lenen. Geef ook aan waarvoor u deze aanvullende Lening Bedrijfskapitaal nodig hebt. Let op: er geldt een maximum aan het totaalbedrag dat u kunt lenen. U kunt alleen een extra aanvraag doen als uw Leningen Bedrijfskapitaal samen niet meer dan € 10.157 bedragen.
 • U kunt maximaal € 10.157 lenen, als u door de coronamaatregelen te weinig direct beschikbaar geld heeft om uw zakelijke rekeningen te betalen. U moet deze lening later wel met rente terugbetalen. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar, de rente is 2% en wordt berekend vanaf het moment dat u het leenbedrag op uw rekening heeft ontvangen. Tot januari 2021 hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 3 augustus 2020Laatste wijziging: 24 augustus 2020