Veelgestelde vragen Tozo-regelingen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de Tozo-regelingen voor inkomensondersteuning en de Lening Bedrijfskapitaal voor ondernemers.

Vragen over de Tozo-inkomensondersteuning

 • In de komende weken krijgen alle aanvragers een definitief besluit. U krijgt dit besluit per post. Hierin leest u ook wat u eventueel moet doen.

 • U kunt een aanvraag indienen via het formulier op de website. U kunt de inkomensondersteuning met terugwerkende kracht per 1 juni aanvragen. Het formulier staat op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni.
 • De gemeente probeert om binnen 6 weken een uitbetaling te doen op uw rekening. Die periode begint direct na ontvangst van het complete aanvraagformulier en alle ingestuurde stukken en de goedkeuring daarvan.
 • Het inkomen van gehuwden en samenwonenden wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.512,90 netto en voor alleenstaanden tot € 1.059,03 netto. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm.
 • Als u de inkomensondersteuning ontvangt en u er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt dan beschouwd als een gift. Als blijkt dat u geen recht op de inkomensondersteuning had, moet u deze terugbetalen.
 • In de eerste Tozo-regeling, die loopt van 1 maart tot en met 31 mei 2020, werd het inkomen van uw partner niet meegewogen.

  In de tweede Tozo-regeling, die loopt vanaf 1 juni 2020, wordt het inkomen van uw partner wel meegewogen. Dat betekent dat u geen recht op inkomensondersteuning heeft als uw gezamenlijke inkomen hoger is dan het sociaal minimum.

 • Het bedrag dat u van ons ontvangt is een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf. Maar deze uitkering telt wel als inkomen. U krijgt begin volgend jaar een jaaropgave van de gemeente, die moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting, dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner? Dan wordt deze uitkering voor levensonderhoud voor de inkomstenbelasting voor de helft aan uw partner toegekend.
 • Gaat u meer of minder verdienen dan u heeft opgegeven? Gaat u verhuizen? Of verandert er iets anders in uw situatie? Geeft het direct aan ons door! Ook als u twijfelt of de verandering belangrijk is.

  Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.

 • U kunt ook gebruikmaken van deze regeling als u een CV (beherend vennoot), maatschap, BV of VOF heeft. In het geval van een BV moet u DGA (directeur grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn en in de situatie zijn dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen.
 • Nee, de Tozo-regeling geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK. U heeft misschien wel recht op 1 van de volgende regelingen:

 • De Helpdesk Geldzaken staat u graag bij met gratis hulp en advies over uw persoonlijke financiële situatie. Maak direct een afspraak via www.helpdeskgeldzaken.nl.

Vragen over de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal

 • Als u een Lening Bedrijfskapitaal heeft aangevraagd, moet u ook het formulier Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. Daarmee is uw aanvraag definitief. Heeft u het verklaringsformulier ingevuld? Dan probeert de gemeente uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt in elk geval binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U kunt het formulier Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. Uw verklaring geldt als aanvraag. De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt in elk geval binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U kunt maximaal € 10.157 lenen, als u door de coronamaatregelen te weinig direct beschikbaar geld heeft om uw zakelijke rekeningen te betalen. U moet deze lening later wel met rente terugbetalen. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar, de rente is 2% en wordt berekend vanaf het moment dat u het leenbedrag op uw rekening heeft ontvangen. Tot januari 2021 hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 23 juni 2020Laatste wijziging: 15 juli 2020