Veelgestelde vragen Tozo-regelingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de Tozo-inkomensondersteuning en de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal.

Vragen over de Tozo-inkomensondersteuning

 • U vraagt inkomensondersteuning aan via het formulier op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo).

 • U kunt de inkomensondersteuning aanvragen van 1 oktober 2020 voor maximaal 6 maanden. Het kan zijn dat de uitkering eerder stopt. Bijvoorbeeld omdat u geen inkomensondersteuning meer nodig heeft. Of als u door een wijziging in de voorwaarden geen recht meer heeft.

 • Vraagt u de ondersteuning aan na 1 december 2020? Dan krijgt u deze alleen nog vanaf de 1e dag van de maand waarin u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld: vraagt u een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020? Dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

  Na 1 december 2020 kunt u geen uitkering meer aanvragen voor de periode daarvoor. Dus van 1 oktober 2020 tot en met 30 november 2020.

 • De gemeente probeert het bedrag binnen 8 weken op uw rekening over te maken. Die periode begint nadat het complete aanvraagformulier en alle bewijsstukken zijn ontvangen en goedgekeurd. Bij toekenning krijgt u de uitkering maandelijks rond de 26e overgemaakt.
 • Heeft u nog niets gehoord op uw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Klantenservice SZW. Het nummer vindt u onderaan deze pagina.

 • Aflossing op terugvordering gaat over een voorschot dat u heeft ontvangen. Het bedrag van het voorschot trekt de gemeente af van het uitkeringsbedrag waarop u recht heeft. Want u heeft dat bedrag al gekregen.
 • Dat hangt af van uw inkomen en uw situatie. Het bedrag wordt elk halfjaar opnieuw vastgesteld en is netto per maand. Bent u gehuwd of woont u samen? Tot 30 juni 2020 werd uw inkomen aangevuld tot € 1.503,31. Vanaf 1 juli 2020 tot € 1.512,90. Vanaf 1 januari 2021 tot € 1.536,34. Bent u alleenstaande (ouder)? Tot 30 juni 2020 werd het inkomen aangevuld tot € 1.052,32. Vanaf 1 juli 2020 is dat € 1.059,03. Vanaf 1 januari 2021 is dit € 1.075,44. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm.
 • Als u de inkomensondersteuning ontvangt en u er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt dan gezien als een gift. Blijkt later dat u geen of een lager recht op de inkomensondersteuning had? Dan moet u deze helemaal of voor een deel terugbetalen.
 • In de Tozo-regeling (vanaf 1 maart tot 1 juni) telde het inkomen van uw partner niet mee. In de Tozo 2 en 3-regelingen, vanaf 1 juni 2020, weegt het inkomen van uw partner wél mee. U krijgt dus geen inkomensondersteuning als het inkomen van u samen hoger is dan het sociaal minimum.

 • Studeert u voltijds of duaal en kunt u studiefinanciering ontvangen? Als u studiefinanciering kunt aanvragen dan moet u dit doen, ook al is het in de vorm van een lening.
 • Het bedrag dat u van ons ontvangt, is een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf. Maar deze uitkering telt wel als inkomen. U krijgt begin volgend jaar een jaaropgave van de gemeente. Deze moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting, dan wanneer u deze regeling niet gebruikt. Heeft u een partner? Dan wordt deze uitkering voor levensonderhoud voor de inkomstenbelasting voor de helft aan uw partner toegekend.
 • Gaat u meer of minder verdienen dan u heeft opgegeven? Gaat u verhuizen? Of verandert er iets anders in uw situatie? Geeft het direct door aan de gemeente. Ook als u twijfelt of de verandering belangrijk is. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.
 • U kunt deze regeling ook aanvragen als u een CV (beherend vennoot), maatschap, BV of VOF heeft. Bij een BV moet u DGA (directeur-grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn. Hierbij kan uw BV geen of een laag salaris uitbetalen.
 • Nee, de Tozo-regeling geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U heeft misschien wel recht op 1 van de volgende regelingen:

 • De Helpdesk Geldzaken geeft u gratis hulp en advies over uw persoonlijke financiële situatie. Maak direct een afspraak via www.helpdeskgeldzaken.nl.

Vragen over de Tozo-Lening Bedrijfskapitaal

 • Heeft u een Lening Bedrijfskapitaal aangevraagd? Dan probeert de gemeente uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U kunt het formulier aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen. De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen 8 weken bericht. Kijk op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.
 • U vult een nieuwe aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. In deze aanvraag geeft u alleen het bedrag aan dat u extra wilt lenen. Geef ook aan waarvoor u deze aanvullende Lening Bedrijfskapitaal nodig hebt. Let op: er geldt een maximum aan het totaalbedrag dat u kunt lenen. U kunt alleen bijlenen als uw Leningen Bedrijfskapitaal samen niet meer dan € 10.157 zijn. Bent u vennoot in een VOF? Dan wordt het maximumbedrag van € 10.157 gedeeld door het aantal vennoten binnen uw bedrijf.
 • U kunt maximaal € 10.157 lenen als u door de coronamaatregelen uw zakelijke rekeningen niet meer kunt betalen. U moet deze lening later wel met rente terugbetalen.
 • De maximale looptijd van de lening is 3,5 jaar en de rente is 2% per jaar. De rente wordt maandelijks berekend. De rente wordt berekend vanaf het moment dat u het leenbedrag op uw rekening heeft ontvangen tot 1 januari 2021. Vanaf 1 juli 2021 loopt de rente-opbouw weer door. U hoeft tot 1 juli 2021 geen rente en aflossing te betalen.

Contact

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Klantenservice SZW via telefoonnummer (070) 353 75 00. De klantenservice is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Zie ook: Uitkering of bijstand voor ondernemers

Gepubliceerd: 1 december 2020Laatste wijziging: 15 januari 2021