Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. In maart 2020 kwam de regering met een regeling om ondernemers met geldzorgen te helpen met inkomensondersteuning. U kunt op dit moment de verlengde regeling (Tozo 3) aanvragen.

Heeft u een aanvraag Tozo 3 gedaan en nog geen besluit van ons ontvangen? Vul dan niet nogmaals het aanvraagformulier in. Wilt u een wijziging doorgeven nadat u een aanvraag Tozo 3 heeft ingediend? Vul dan het wijzigingsformulier Tozo in. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Bel met de Klantenservice SZW op (070) 353 75 00.

Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering niet meer met terugwerkende kracht aanvragen. U krijgt de uitkering alleen nog vanaf de 1e dag van de maand waarin u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld: vraagt u een uitkering aan op 15 januari 2021? Dan kunt u deze uitkering aanvragen vanaf 1 januari 2021. Deze Tozo 3-regeling loopt tot 1 april 2021.

Wilt u meer weten over deze Tozo-regeling? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

Hoe werkt het?

De Tozo-regeling betekent dat uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen:

 • Voor gehuwden en samenwonenden: aanvulling op uw inkomen tot € 1.536,34 netto.

 • Voor een alleenstaande (ouder): aanvulling op uw inkomen tot € 1.075,44 netto.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een andere bijstandsnorm.

Om het inkomen te bepalen tellen onder andere mee:

 • inkomsten uit onderneming

 • alimentatie

 • loon

 • WW- of ZW-uitkering

 • onderhuur

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Als u de inkomensondersteuning krijgt en er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Deze wordt gezien als een gift.

Inkomsten die niet meetellen zijn:

 • teruggave inkomstenbelasting

 • toeslagen (huur-, zorg-)

 • kindgebonden budget.

Lening Bedrijfskapitaal aanvragen

Kunt u door de coronacrisis ineens uw zakelijke kosten niet meer betalen? Dan kunt u ook een Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.

Hulp bij heroriëntatie

Denkt u in deze tijd na over uw toekomst? Als zelfstandig ondernemer kunt u hulp krijgen bij deze heroriëntatie. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij heroriëntatie aanvragen (Tozo).

Voor wie?

U kunt tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelfstandig ondernemer (of zzp’er).

 • U woont en bent ingeschreven in Den Haag.

 • U komt in financiële problemen door de coronacrisis.

Dat betekent dat u een verwacht gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum.

Vanaf januari 2021 is het sociaal minimum € 1.536,34 netto voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaande (ouders) is dat € 1.075,44 netto. Als u een partner heeft, dan telt zijn of haar inkomen in deze regeling ook mee.

U kunt deze regeling ook gebruiken als u een BV of VOF heeft. Heeft u een BV? Dan moet u DGA (directeur-grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn. Ook kan uw BV nu geen salaris uitbetalen.

Voorwaarden

Voor de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen ook mee. Het inkomen van u samen mag niet meer zijn het sociaal minimum.
 • U bent bereid om de gemeente aanvullende gegevens te geven als daarom gevraagd wordt.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen om een eigen bedrijf uit te oefenen, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen.
 • Bent u jonger dan 27 jaar, studeert u voltijds/duaal en kunt u studiefinanciering krijgen? U heeft geen recht op Tozo. U moet dan studiefinanciering aanvragen, ook als dit betekent dat dit in de vorm van een lening is.

  Nodig bij uw aanvraag

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven wanneer en welke bewijsstukken u moet uploaden. De gemeente neemt contact met u op als er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

     Aanvragen

     Heeft u eerder Tozo 3 aangevraagd, maar is er iets in uw situatie veranderd? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan de gemeente door. Dat kan via het formulier op de pagina Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven.

     Heeft u een brief ontvangen en moet u uw inkomsten uit eigen onderneming aanleveren? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan de gemeente door. Dat kan via het formulier op de pagina Tozo-uitkering: inkomsten uit onderneming doorgeven.

     Woont u in Den Haag en bent u hier ingeschreven?

     Let op:

     U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u ergens anders? Gebruik dan niet het formulier van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag wordt dan afgewezen.

     Hoelang duurt het?

     De gemeente probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit is na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt de gemeente de uitkering zo snel mogelijk over op uw rekening.

     Goed om te weten

      U bent partners als u:

      • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
      • of op hetzelfde adres woont en:

       • samen een huishouden heeft
       • ex-echtgenoten of ex-partners bent
       • samen een kind heeft
       • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
       • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

      Contact

      Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

      Zie ook