Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 oktober

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. De regering kwam in maart 2020 met een regeling om ondernemers met geldzorgen te helpen met inkomensondersteuning. U kunt op dit moment de verlengde regeling (Tozo 3) aanvragen.

De nieuwe Tozo-regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Uw huidige Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet dus een nieuwe aanvraag indienen. U kunt bij uw aanvraag aangeven voor hoeveel maanden u inkomensondersteuning wilt hebben. U kunt voor maximaal 6 maanden ondersteuning aanvragen.

In oktober en november kan dat met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober 2020. Vraagt u de ondersteuning aan na 1 december 2020? Dan krijgt u deze alleen nog vanaf de 1e dag van de maand waarin u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld: vraagt u een uitkering aan op 15 december 2020? Dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Wilt u meer weten over deze en andere Tozo-regelingen? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

Hoe werkt het?

De Tozo-regeling betekent dat uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Tot en met december 2020 gelden de volgende bedragen:

 • Voor gehuwden en samenwonenden: aanvulling op uw inkomen tot € 1.512,90 netto.

 • Voor een alleenstaande (ouder): aanvulling op uw inkomen tot € 1.059,03 netto.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe bedragen. Deze worden in december 2020 bekendgemaakt. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een andere bijstandsnorm.

Om het inkomen te bepalen tellen mee:

 • inkomsten uit onderneming

 • alimentatie

 • loon

 • WW- of ZW-uitkering

 • studiefinanciering

 • onderhuur

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Als u de inkomensondersteuning krijgt en er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Deze wordt gezien als een gift.

Maximaal 6 maanden inkomensondersteuning

U kunt inkomensondersteuning aanvragen voor maximaal 6 kalendermaanden. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 1 april 2021.

Lening Bedrijfskapitaal aanvragen

Heeft u door de coronacrisis te weinig geld om uw zakelijke kosten te betalen? Dan kunt u ook een Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.

Voor wie?

U kunt tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelfstandig ondernemer (of zzp’er).

 • U woont en bent ingeschreven in Den Haag.

 • U komt in financiële problemen door de coronacrisis.

Dat betekent dat u een verwacht gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum. Tot en met december 2020 is dat € 1.503,31 netto voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaande (ouders) is dat € 1.059,03 netto. Dit bedrag verandert per januari 2021 en wordt later bekendgemaakt. Als u een partner heeft, dan telt zijn of haar inkomen in deze regeling ook mee.

U kunt deze regeling ook gebruiken als u een BV of VOF heeft. Heeft u een BV? Dan moet u DGA (directeur-grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn. Ook kan uw BV nu geen salaris uitbetalen.

Voorwaarden

Voor de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen ook mee. Het inkomen van u samen mag niet meer zijn het sociaal minimum.
 • U bent bereid om de gemeente aanvullende gegevens te geven als daarom gevraagd wordt.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen om een eigen bedrijf uit te oefenen, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen.

  Nodig bij uw aanvraag

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven wanneer en welke bewijsstukken u moet uploaden. De gemeente neemt contact met u op als er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

     Aanvragen

     Heeft u eerder een Tozo 3 aangevraagd, maar is er iets veranderd? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan de gemeente door. Dat kan via het formulier op de pagina Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.

     Woont u in Den Haag en bent u hier ingeschreven?

     Let op:

     U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u ergens anders? Gebruik dan niet het formulier van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag wordt dan afgewezen.

     Hoelang duurt het?

     De gemeente probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit is na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt de gemeente de uitkering zo snel mogelijk over op uw rekening.

     Goed om te weten

      U bent partners als u:

      • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
      • of op hetzelfde adres woont en:

       • samen een huishouden heeft
       • ex-echtgenoten of ex-partners bent
       • samen een kind heeft
       • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
       • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

      De gemeente moet heel veel aanvragen verwerken. Om deze aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, maakt de gemeente gebruik van een digitale aanvraagprocedure. Hierdoor kan het zijn dat het even duurt voordat u wat van de gemeente hoort.

      Contact

      Heeft u vragen over de (verlengde) Tozo-regelingen? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

      Zie ook