Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Het kabinet heeft in maart een regeling ingevoerd om ondernemers met geldzorgen te helpen met inkomensondersteuning. U kunt op dit moment de verlengde regeling (Tozo2) aanvragen.

De Tozo2-regeling geldt van 1 juni tot en met 30 september 2020. U kunt voor maximaal 4 maanden inkomensondersteuning aanvragen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, vanaf 1 juni of later.

Wilt u meer weten over deze en andere Tozo-regelingen? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd tot 1 juli 2021

Het kabinet verlengt de Tozo-regeling tot 1 juli 2021. Op dit moment is de wetgeving nog niet bekrachtigd. Daarom kunt u Tozo 3 nog niet aanvragen. Houd deze website in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
Let op! U krijgt verlenging van de uitkering niet vanzelf. De voorwaarden zijn veranderd en ook uw situatie kan veranderd zijn. De gemeente kijkt na het indienen van de aanvraag daarom opnieuw of u recht heeft op een Tozo-uitkering.

Inkomensondersteuning

De Tozo-regeling betekent dat uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Tot en met juni 2020 gelden de volgende bedragen:

 • voor gehuwden en samenwonenden: een aanvulling op uw inkomen tot € 1.503,31 netto
 • voor een alleenstaande (ouder): een aanvulling tot € 1.052,32 netto.

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende bedragen:

 • voor gehuwden en samenwonenden: aanvulling op uw inkomen tot € 1.512,90 netto
 • voor een alleenstaande (ouder): aanvulling tot € 1.059,03 netto.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een andere bijstandsnorm. Om het inkomen te bepalen tellen onder andere mee:

 • inkomsten uit onderneming
 • alimentatie
 • loon
 • WW- of ZW-uitkering
 • studiefinanciering
 • onderhuur

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Als u de inkomensondersteuning krijgt en er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Deze wordt gezien als een gift.

Hoe lang duurt deze verlengde regeling?

U kunt inkomensondersteuning aanvragen voor maximaal 4 kalendermaanden. De regeling geldt vanaf 1 juni 2020 en loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Kreeg u eerder Tozo-inkomensondersteuning? Dan moet de verlengde uitkering aansluiten op de 1e periode van de Tozo-uitkering. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor een periode van maximaal 4 maanden.

Lening Bedrijfskapitaal

Heeft u door de coronacrisis te weinig liquide middelen om uw zakelijke lasten te betalen? Dan kunt u ook een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om eventuele liquiditeitsproblemen in uw bedrijf op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157. U moet deze lening later wel terugbetalen. De rente is 2%, de maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Lees meer op de pagina Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.

Voor wie?

De tijdelijke inkomensondersteuning is bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die wonen en ingeschreven zijn in de gemeente Den Haag, die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Dat betekent dat u een verwacht gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum (tot en met juni € 1.503,31 netto en vanaf juli € 1.512,90 voor gehuwden en samenwonenden, tot en met juni € 1.052,32 vanaf juli € 1.059,03 netto voor alleenstaande (ouders)). Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen in deze regeling ook mee.

U kunt ook gebruikmaken van deze regeling als u een BV of VOF heeft. In het geval van een BV moet u DGA (directeur grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn en in de situatie zijn dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Voorwaarden

Voor de nieuwe regeling gelden deze extra voorwaarden:

 • Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen ook mee. Uw gezamenlijke inkomen mag niet meer zijn het sociaal minimum.
 • U bent bereid om de gemeente aanvullende gegevens te geven als daarom gevraagd wordt.

Daarnaast gelden voor de nieuwe regeling ook alle voorwaarden die bij de 1e regeling Tozo-inkomensondersteuning golden.

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van de gemeente Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is in Nederland of een andere EU-lidstaat gevestigd (in het laatste geval moet u de Tozo aanvragen in Maastricht).
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week voor de periode dat de onderneming actief is) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Nodig bij uw aanvraag

Als u eerder een aanvraag voor inkomensondersteuning heeft gedaan hoeft u dit keer géén bewijsstukken mee te sturen. De gemeente gebruikt dan de stukken die u bij uw eerste aanvraag meestuurde.

Heeft u nog niet eerder een aanvraag voor inkomensondersteuning gedaan? Stuur dan de volgende stukken mee met het aanvraagformulier:

 • Laatste bank- of giroafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening) waarop zowel uw naam als ook het rekeningnummer zichtbaar is. U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
 • Een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U mag het laatste uittreksel dat u heeft meesturen.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). Zowel van u als van uw partner, als u die heeft.

   Aanvragen

   Heeft u eerder een Tozo2-aanvraag gedaan, maar is er iets veranderd? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan ons door. Dat kan via het formulier op de pagina wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.

   Woont u in Den Haag en bent u hier ingeschreven?

   Let op:

   U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u ergens anders? Gebruik dan niet het formulier van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag wordt dan afgewezen.

   Hoelang duurt het?

   De gemeente probeert binnen 6 weken een uitbetaling op uw rekening te doen voor de inkomensondersteuning. Dit is de termijn na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken.

   Goed om te weten

     U bent partners als u:

     • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
     • of op hetzelfde adres woont en:

      • samen een huishouden heeft
      • ex-echtgenoten of ex-partners bent
      • samen een kind heeft
      • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
      • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

     De gemeente heeft grote aantallen aanvragen te verwerken. Om deze aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, maakt de gemeente gebruik van een digitale aanvraagprocedure.

     Contact

     • Heeft u vragen over de (verlengde) Tozo-regelingen? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.
     • Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met Klantenservice SZW, telefoonnummer (070) 353 75 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

     Zie ook