Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen

Kunt u uw zakelijke rekeningen niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kunt u een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente.

Let op!
De lening is alleen bestemd om zakelijke kosten te betalen. U kunt geen lening krijgen voor privé-kosten.

Heeft u voor 1 oktober 2020 een Lening Bedrijfskapitaal aangevraagd? Dan kunt u een nieuwe lening aanvragen, zolang het totaalbedrag van uw leningen niet meer is dan € 10.157.
Bent u vennoot in een vof? Dan kunt u een lening aanvragen voor hetzelfde bedrag, gedeeld door het aantal vennoten binnen uw bedrijf.

Wilt u inkomensondersteuning aanvragen? Ga dan naar de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor wie?

De Lening Bedrijfskapitaal is voor zelfstandig ondernemers die:

 • in Den Haag wonen en
 • een bedrijf hebben met plotselinge betalingsproblemen door de coronacrisis

Voorwaarden

Als u kunt aantonen dat uw bedrijf betalingsproblemen heeft door de coronacrisis, dan kunt u maximaal € 10.157 lenen voor een periode van 3,5 jaar. De rente is 2% per jaar. U hoeft tot 1 juli 2021 nog geen rente en aflossing te betalen. De berekening van de rente begint vanaf 1 juli 2021 en wordt per maand berekend.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of is vooral in Nederland actief.
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven. En voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw bedrijf verkeert niet in uitstel van betaling of faillissement. Deze eis geldt bij alle aanvragen vanaf 1 juni 2020.

  Nodig bij uw aanvraag

  U vult het digitale formulier volledig in en dient het in. U hoeft pas aanvullende bewijsstukken op te sturen, als de gemeente daarom vraagt.

  Heeft u eerder inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling aangevraagd en ontvangen? Dan gebruikt de gemeente de stukken die u eerder opstuurde ook voor deze aanvraag.

     Aanvragen

     • U kunt alleen een aanvraag doen voor uzelf en voor uw eigen onderneming. Heeft u meer bedrijven? Dan kunt u maar voor 1 van uw bedrijven een lening bedrijfskapitaal aanvragen.
     • Is uw partner ook zelfstandig ondernemer of medevennoot? En wilt uw partner ook een beroep doen op deze regeling? Dan moet u allebei een aparte aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen.
     • Heeft u eerder een aanvraag gedaan en wilt u bijlenen? Dat kan zolang het totaalbedrag van uw Leningen Bedrijfskapitaal niet hoger is dan € 10.157. Vul hiervoor een nieuwe aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. Geef daarbij het bedrag aan dat u extra wilt lenen en de reden van deze aanvraag.
     Let op!
     U kunt geen Lening Bedrijfskapitaal aanvragen voor een belastingaanslag. Of voor schulden die niet komen door de coronacrisis. Maak hiervoor een betalingsafspraak met de belastingdienst of bij wie u de schuld heeft. Wilt u hulp en advies over het oplossen van schulden? Neem dan contact op met de Helpdesk Geldzaken van de gemeente.

     Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan de aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in.

     Lening Bedrijfskapitaal aanvragen

     Hoelang duurt het?

     Na het versturen van uw aanvraag, krijgt u bericht van de gemeente. Daarin leest u welke bewijsstukken u moet opsturen. Als u alle bewijsstukken heeft opgestuurd, kan de gemeente een besluit nemen over uw aanvraag. De gemeente probeert dat binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken te doen. Dat lukt helaas niet altijd. Als het langer duurt, neemt de gemeente contact met u op. U krijgt geen voorschot op de lening.

     Contact

     Heeft u vragen over de (verlengde) Tozo-regelingen? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

     Zie ook