Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen

Kunt u uw zakelijke rekeningen niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kunt u een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente.

Heeft u eerder een aanvraag gedaan voor een Lening Bedrijfskapitaal? Vul dan direct de Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. De gemeente handelt uw aanvraag dan zo snel mogelijk verder af.

Had u de Lening Bedrijfskapitaal niet eerder aangevraagd? Vul ook dan de Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. Het ingevulde verklaringsformulier geldt dan als aanvraag.

Met deze verklaring kunt u alleen een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen. Ga voor het aanvragen van inkomensondersteuning naar de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni.

Voor wie?

De Lening Bedrijfskapitaal is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die wonen in Den Haag en van wie het bedrijf liquiditeitsproblemen heeft door de coronacrisis.

U kunt maximaal € 10.157 lenen voor een periode van 3 jaar. De rente bedraagt 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog geen rente en aflossing te betalen. Wel bent u vanaf de maand volgend op de uitbetaling van het bedrijfskrediet al rente verschuldigd.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U staat ingeschreven als bewoner van de gemeente Den Haag
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of hoofdzakelijk in Nederland werkend
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week voor de periode dat de onderneming actief is) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw bedrijf verkeert niet in surseance van betaling of faillissement (deze eis geldt bij alle aanvragen vanaf 1 juni).

  Nodig bij uw aanvraag

  U vult het digitale formulier volledig in en dient het in. Als u eerder ook een aanvraag heeft gedaan voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling dan hoeft u géén bewijsstukken mee te sturen. De gemeente gebruikt dan de stukken die u eerder opstuurde ook voor deze aanvraag.

  Heeft u niet eerder een aanvraag Tozo gedaan? Dan moet u onderstaande bewijsstukken aanleveren. U kunt de stukken meesturen met het formulier.

  • Laatste bank- of giroafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening) waarop zowel uw naam als ook het rekeningnummer zichtbaar is. U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank
  • Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
  • Een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U mag het laatste uittreksel dat u heeft meesturen.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). Zowel van u als van uw partner, als u die heeft.

    Aanvragen

    • U kunt alleen een aanvraag doen voor uzelf en voor uw eigen onderneming.

    • Is uw partner ook zelfstandig ondernemer of medevennoot? En wil uw partner ook een beroep doen op deze regeling? Dan moet u allebei een aparte Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen.

    • Heeft u eerder een aanvraag gedaan en wilt u bijlenen? Dat kan zolang het totaalbedrag van uw Leningen Bedrijfskapitaal niet hoger is € 10.157. Vul hiervoor een nieuwe Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in. Geef daarbij alleen het bedrag aan dat u op dit moment extra wilt lenen en de reden van deze extra aanvraag.

    Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan de Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal in.

    Verklaring aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen

    Hoelang duurt het?

    U krijgt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal.

    Contact

    • Heeft u vragen over de (verlengde) Tozo-regelingen? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.
    • Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met Klantenservice SZW, telefoonnummer (070) 353 75 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

    Zie ook