Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen

Kon u uw zakelijke rekeningen niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kon u tot 1 oktober 2021 een Lening Bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u een digitale aanvraag Bbz doen.
Let op!
De lening is alleen bestemd om zakelijke kosten te betalen. U kunt geen lening krijgen voor privé-kosten.

Heeft u eerder, in 2020 of 2021, al 1 of meer Leningen Bedrijfskapitaal ontvangen? En is het totaal ontvangen bedrag van deze leningen lager dan € 10.157?
Dan kon u nog een aanvraag doen voor deze aanvullende lening.

Bent u vennoot in een vof? Dan kon u een lening aanvragen voor hetzelfde bedrag, gedeeld door het aantal vennoten binnen uw bedrijf.

Voor wie?

De Lening Bedrijfskapitaal was voor zelfstandig ondernemers die:

 • in Den Haag wonen en
 • een bedrijf hebben met plotselinge betalingsproblemen door de coronacrisis

Voorwaarden

Als u kon aantonen dat uw bedrijf betalingsproblemen heeft door de coronacrisis, dan kon u maximaal € 10.157 lenen. Dit maximum bedrag geldt niet per lening, maar voor het totaal geleende bedrag van al uw leningen Bedrijfskapitaal in 2020 en 2021 samen.

De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar. Dit geldt vanaf het moment dat u de Tozo bedrijfskrediet heeft ontvangen. Tot 1 januari 2022 hoeft u niet terug te betalen. De rente is 2% per jaar en wordt per maand berekend. Over de maanden januari 2021 tot en met december 2021 betaalt u geen rente.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of is vooral in Nederland actief.
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven. En voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw bedrijf verkeert niet in uitstel van betaling of faillissement. Deze eis geldt bij alle aanvragen vanaf 1 juni 2020.

  Nodig bij uw aanvraag

  U vult het digitale formulier volledig in en dient het in. U hoeft pas aanvullende bewijsstukken op te sturen, als de gemeente daarom vraagt.

  Heeft u eerder inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling aangevraagd en ontvangen? Dan gebruikt de gemeente de stukken die u eerder opstuurde ook voor deze aanvraag.

     Aanvragen

     U kon tot 30 september een Tozo-bedrijfskrediet aanvragen. Heeft u geen Tozo-bedrijfskrediet en heeft u wel een krediet nodig? Kijk dan of u een Bbz-bedrijfskrediet kunt aanvragen.

     • U kon alleen een aanvraag doen voor uzelf en voor uw eigen onderneming. Heeft u meer bedrijven? Dan kon u maar voor 1 van uw bedrijven een lening bedrijfskapitaal aanvragen.
     • Is uw partner ook zelfstandig ondernemer of medevennoot? En wilde uw partner ook een beroep doen op deze regeling? Dan moet u allebei een aparte aanvraag Lening Bedrijfskapitaal invullen.
     • Heeft u eerder een aanvraag gedaan en wilde u bijlenen? Dat kon zolang het totaalbedrag van uw Leningen Bedrijfskapitaal niet hoger was dan € 10.157. U kon hiervoor een nieuwe aanvraag Lening Bedrijfskapitaal doen. En daarbij het bedrag aangeven dat u extra wilde lenen en de reden van deze aanvraag.
     Let op!

     U kon geen Lening Bedrijfskapitaal aanvragen voor een belastingaanslag. Of voor schulden die niet komen door de coronacrisis. Maak hiervoor een betalingsafspraak met de belastingdienst of bij wie u de schuld heeft.

     Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke geldzaken? Maak dan een afspraak met een van de Sociaal Raadslieden voor advies. Bel hiervoor met de Klantenservice SZW. Het telefoonnummer is (070) 353 75 00. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

     Hoelang duurt het?

     De gemeente probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag.

     Na het versturen van uw aanvraag, krijgt u bericht van de gemeente. Daarin leest u welke bewijsstukken u moet opsturen. Als u alle bewijsstukken heeft opgestuurd, kan de gemeente een besluit nemen over uw aanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt de gemeente de uitkering zo snel mogelijk over op uw rekening. U krijgt geen voorschot op de lening.

     Contact

     Heeft u vragen over de (verlengde) Tozo-regelingen? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

     Zie ook