Inkomensondersteuning (Tozo) aanvragen

Door de coronacrisis verliezen veel zelfstandig ondernemers inkomsten. In maart 2020 kwam de regering met een regeling om ondernemers met geldzorgen te helpen met inkomensondersteuning. De regeling is inmiddels 3 keer verlengd. Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021.

Ook als u een Tozo 3 uitkering heeft ontvangen, moet u een aanvraag indienen om een Tozo 4 uitkering te ontvangen.

Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Bel met de Klantenservice SZW op (070) 353 75 00. Wilt u een wijziging doorgeven nadat u een aanvraag Tozo 4 heeft ingediend? Vul dan het wijzigingsformulier Tozo in.

Tozo 4 kan in april 2021 aangevraagd worden vanaf de 1e dag van de maand. Vanaf mei 2021 kan de uitkering aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 mei 2021, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021.

Wilt u meer weten over deze Tozo-regeling? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

Hoe werkt het?

De Tozo-regeling betekent dat uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen:

 • Voor gehuwden en samenwonenden: aanvulling op uw inkomen tot € 1.536,34 netto.

 • Voor een alleenstaande (ouder): aanvulling op uw inkomen tot € 1.075,44 netto.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een andere bijstandsnorm.

Om het inkomen te bepalen tellen onder andere mee:

 • inkomsten uit onderneming

 • alimentatie

 • loon

 • WW- of ZW-uitkering

 • onderhuur

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Als u de inkomensondersteuning krijgt en er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Deze wordt gezien als een gift.

Inkomsten die niet meetellen zijn:

 • teruggave inkomstenbelasting

 • toeslagen (huur-, zorg-)

 • kindgebonden budget

Voor wie?

U kunt tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelfstandig ondernemer (of zzp’er).

 • U woont en bent ingeschreven in Den Haag.

 • U komt in financiële problemen door de coronacrisis.

Dat betekent dat u een verwacht gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum.

Vanaf januari 2021 is het sociaal minimum € 1.536,34 netto voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaande (ouders) is dat € 1.075,44 netto. Als u een partner heeft, dan telt zijn of haar inkomen in deze regeling ook mee.

U kunt deze regeling ook gebruiken als u een BV of VOF heeft. Heeft u een BV? Dan moet u DGA (directeur-grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn. Ook kan uw BV nu geen salaris uitbetalen.

Voorwaarden

Voor de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen ook mee. Het inkomen van u samen mag niet meer zijn het sociaal minimum.
 • U bent bereid om de gemeente aanvullende gegevens te geven als daarom gevraagd wordt.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen om een eigen bedrijf uit te oefenen, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen.
 • Bent u jonger dan 27 jaar, studeert u voltijds/duaal en kunt u studiefinanciering krijgen? U heeft geen recht op Tozo. U moet dan studiefinanciering aanvragen, ook als dit betekent dat dit in de vorm van een lening is.

  Nodig bij uw aanvraag

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven wanneer en welke bewijsstukken u moet uploaden. De gemeente neemt contact met u op als er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

     Aanvragen

     Deze beslisboom toont momenteel niet goed in Firefox. U wordt geadviseerd een andere browser te gebruiken.

     Tozo beslisboom

     Woont u in Den Haag en bent u hier ingeschreven?

     Let op:

     U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u ergens anders? Gebruik dan niet het formulier van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag wordt dan afgewezen.

     Hoelang duurt het?

     De gemeente probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit is na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken. Als de aanvraag wordt toegekend, maakt de gemeente de uitkering zo snel mogelijk over op uw rekening.

     Goed om te weten

      Wanneer bent u partners

      U bent partners als u:

      • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
      • of op hetzelfde adres woont en:

       • samen een huishouden heeft
       • ex-echtgenoten of ex-partners bent
       • samen een kind heeft
       • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
       • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

      Wijzigingen doorgeven

      Heeft u eerder Tozo 3 of 4 aangevraagd, maar is er iets in uw situatie veranderd? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan de gemeente door. Dat kan via het formulier op de pagina Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven.

      Lening Bedrijfskapitaal aanvragen

      Kunt u door de coronacrisis ineens uw zakelijke kosten niet meer betalen? Dan kunt u ook een Lening Bedrijfskapitaal (Tozo) aanvragen.

      Hulp bij heroriëntatie

      Denkt u in deze tijd na over uw toekomst? Als zelfstandig ondernemer kunt u hulp krijgen bij deze heroriëntatie. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij heroriëntatie aanvragen (Tozo).

      Contact

      Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

      Zie ook