Inkomensondersteuning (Tozo) aanvragen

Door de coronacrisis zijn veel ondernemers zonder inkomsten gekomen. In maart 2020 kwam de regering met Tozo, een regeling om ondernemers met geldzorgen te helpen met inkomensondersteuning. De regeling is 4 keer verlengd. De laatste regeling was Tozo 5 en liep van 1 juli tot 1 oktober 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u een digitale aanvraag Bbz doen.
Heeft u vragen over de status van uw Tozo-aanvraag? Bel met de Klantenservice SZW op (070) 353 75 00. Wilt u een wijziging doorgeven nadat u een aanvraag Tozo 5 heeft ingediend? Vul dan het wijzigingsformulier Tozo in.

Terugwerkende kracht

Tozo 5 kon tot 1 oktober 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd, vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Bijvoorbeeld: u vroeg een Tozo 5 uitkering aan op 30 september 2021, dan kon u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 augustus 2021.

Wilt u meer weten over deze Tozo-regeling? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

Hoe werkt het?

De Tozo-regeling betekende dat uw inkomen werd aangevuld tot bijstandsniveau.

Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende bedragen:

 • Voor gehuwden en samenwonenden: aanvulling op uw inkomen tot € 1.541 netto.

 • Voor een alleenstaande (ouder): aanvulling op uw inkomen tot € 1.078,70 netto.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een andere bijstandsnorm.

Om het inkomen te bepalen tellen onder andere mee:

 • inkomsten uit onderneming

 • alimentatie

 • loon

 • WW- of ZW-uitkering

 • onderhuur

Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee.

Als u de inkomensondersteuning krijgt en er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Deze wordt gezien als een gift.

Inkomsten die niet meetellen zijn:

 • teruggave inkomstenbelasting

 • toeslagen (huur-, zorg-)

 • kindgebonden budget

Voor wie

U kon tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelfstandig ondernemer (of zzp’er).

 • U woont en bent ingeschreven in Den Haag.

 • U komt in financiële problemen door de coronacrisis.

Dat betekent dat u een verwacht gezinsinkomen heeft onder het sociaal minimum.

Vanaf 1 juli 2021 is het sociaal minimum € 1.541 netto voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaande (ouders) is dat € 1.078,70 netto. Als u een partner heeft, dan telt zijn of haar inkomen in deze regeling ook mee.

U kon deze regeling ook gebruiken als u een BV of VOF heeft. Heeft u een BV? Dan moest u DGA (directeur-grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn. Ook kon uw BV nu geen salaris uitbetalen.

Voorwaarden

Voor deze regeling golden de volgende voorwaarden:

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Als u een partner heeft dan telt zijn of haar inkomen ook mee. Het inkomen van u samen mag niet meer zijn het sociaal minimum.
 • U bent bereid om de gemeente aanvullende gegevens te geven als daarom gevraagd wordt.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen om een eigen bedrijf uit te oefenen, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: u werkt 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of als zelfstandige. Of 24 uur per week in de periode dat uw bedrijf actief is.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen.
 • Bent u jonger dan 27 jaar, studeert u voltijds/duaal en kunt u studiefinanciering krijgen? U heeft geen recht op Tozo. U moet dan studiefinanciering aanvragen, ook als dit betekent dat dit in de vorm van een lening is.

  Nodig bij uw aanvraag

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven wanneer en welke bewijsstukken u moet uploaden. De gemeente neemt contact met u op als er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

     Aanvragen

     U kon tot 1 oktober gebruikmaken van deze regeling. Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële hulpnodig? Kijk dan of u een Bbz-uitkering kunt aanvragen.

     Hoelang duurt het?

     De gemeente probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit is na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken. Als de aanvraag wordt toegekend, maakt de gemeente de uitkering zo snel mogelijk over op uw rekening.

     Goed om te weten

      Wanneer bent u partners

      U bent partners als u:

      • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
      • of op hetzelfde adres woont en:

       • samen een huishouden heeft
       • ex-echtgenoten of ex-partners bent
       • samen een kind heeft
       • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
       • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

      Wijzigingen doorgeven

      Heeft u eerder Tozo aangevraagd, maar is er iets in uw situatie veranderd? Vul dan géén nieuwe aanvraag in, maar geef de verandering direct aan de gemeente door. Dat kan via het formulier op de pagina Wijzigingen Tozo-uitkering doorgeven.

      Hulp bij heroriëntatie

      De Tozo-regeling was een tijdelijke regeling. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer met uw bedrijf voldoende inkomsten voor het eigen levensonderhoud heeft. De gemeente helpt u graag daarbij. Zij biedt verschillende trainingen en trajecten bij commerciële partners. Deze trajecten zijn voor u gratis. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij het versterken van uw onderneming: hulp bij herorientatie.

      Contact

      Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan voor antwoorden op de pagina Veelgestelde vragen Tozo-regelingen.

      Zie ook