Inkomensondersteuning na Tozo

De Tozo-regeling stopt per 1 oktober. Heeft u als ondernemer daarna nog financiële hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is wel iets anders dan de Tozo-regeling.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u een digitale aanvraag Bbz doen.

Veelgestelde vragen over Tozo en Bbz

 • Tozo:

  • staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • is een tijdelijke aanvulling van het ondernemersinkomen tot het sociaal minimum op maandbasis
  • is bedoeld voor ondernemers die door de coronamaatregelen geen of te weinig inkomen hebben

  Bbz:

  • staat voor besluit bijstandverlening zelfstandigen voor gevestigde ondernemers
  • is een aanvulling tot sociaal minimum op jaarbasis
  • is bedoeld voor zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen. Deze bedreigen het voortbestaan van hun bedrijf
 • Een gift hoeft u niet terug te betalen. Een lening wel.

  • Tozo: is een gift. U hoeft alleen (een deel) terug te betalen als bij controle blijkt dat u meer kreeg dan waar u recht op had.
  • Bbz: is een lening en soms deels een gift. Na een jaar kijkt de gemeente naar uw inkomen en bedrijfsresultaat om te bepalen of een deel van de lening wordt omgezet in een gift.
  • Tozo: stopt per 1 oktober 2021.
  • Bbz: duurt maximaal 12 maanden. Soms wordt de uitkering verlengd met maximaal 24 maanden.
 • Soms geldt een kostendelersnorm. De gemeente kijkt dan ook naar het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden en past de uitkering aan.

  • Tozo: heeft geen kostendelerstoets. Bent u 21 jaar of ouder? Dan is er een verschil tussen de uitkering voor mensen met en zonder partner.
  • Bbz: heeft wel een kostendelerstoets.
 • Soms is er een vermogensnorm. De gemeente kijkt dan ook naar uw spaargeld en ander bezit, zoals aandelen of een 2e huis. U heeft alleen recht op zo’n uitkering als uw vermogen niet te hoog is.

  • Tozo: heeft geen vermogenstoets.
  • Bbz: heeft tot 31 december 2021 geen vermogensnorm voor Tozo-ontvangers. Vanaf 1 januari 2022 is er wel een vermogenstoets.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kijkt de gemeente of u de juiste verblijfsstatus heeft.

  Tozo:

  • Voor EU-burgers is geen actuele verblijfsstatus nodig.
  • Voor mensen van buiten de EU is wel een actuele verblijfsstatus nodig.
  • Geen melding naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Bbz:

  • Voor EU-burgers én niet-EU-burgers is een actuele verblijfsstatus nodig.
  • De gemeente meldt uw uitkering bij de IND. Het kan zijn dat uw verblijfsrecht dan stopt. Lees meer op de website van de IND.

 • Er zijn leeftijdsgrenzen en andere eisen voor uw recht op een uitkering.

  • Tozo: van 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • Bbz: van 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor ondernemers die voor 1960 zijn geboren is er een speciale Bbz-regeling. Ondernemers van 55 jaar en ouder én minimaal 10 jaar actief zijn als ondernemer hebben misschien recht op IOAZ.
 • De gemeente gebruikt het sociaal minimum om uit te rekenen hoe hoog uw uitkering mag zijn. Dat gebeurt per maand of per jaar.

  • Tozo: per maand.

  • Bbz: voor Tozo-ontvangers geldt tot 31 december 2021 een berekening per maand. Vanaf 1 januari 2022 wordt met het sociaal minimum per jaar gerekend.

 • Voor beide uitkeringen zijn er extra voorwaarden.

  Tozo:

  1. U heeft een onderneming en bent voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de KVK.

  2. U heeft alle papieren en vergunningen.

  3. U voldoet aan het urencriterium.

  4. U bent getroffen door de coronacrisis.

  Bbz:

  1. U heeft een eigen bedrijf dat levensvatbaar is.

  2. U heeft alle papieren en vergunningen.

  3. U voldoet aan het urencriterium en ontvangt zelfstandigenaftrek.

  4. U heeft tijdelijke financiële ondersteuning nodig.

Kom sterker uit de crisis

Heeft of had u een Tozo-uitkering? Dan biedt de gemeente u een traject om over uw toekomst na te denken. Van uzelf en van uw bedrijf. Zodat u na afloop van deze bijzondere steun weer in uw eigen onderhoud kunt voorzien. De gemeente noemt dit heroriëntatie.
Lees meer over deze ondersteuning op de pagina Sterker uit de crisis - hulp bij heroriëntatie aanvragen.

Gepubliceerd: 2 september 2021Laatste wijziging: 1 oktober 2021